ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

23. 06. 2017

>>GALERIA <<
Laureaci Konkursu "Dwie strony sieci"

19. 06. 2017

W lutym 2017 r. Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ogłosiła dwuetapowy (powiatowy i wojewódzki) konkurs na spot lub komiks pt. "Dwie strony sieci". 19 czerwca w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Obornikach, odbyło się uroczyste podsumowanie powiatowego etapu konkursu, który skierowany był do uczniów klas 6 szkół podstawowych oraz klas 1 szkół gimnazjalnych. Celem konkursu było u¶wiadomienie młodzieży zagrożeń występuj±cych w internecie oraz wyrobienie u uczniów umiejętno¶ci i nawyków rozpoznawania, przewidywana oraz zapobiegania takim zjawiskom. Konkurs miał też na celu kształtowanie i naukę samodzielnego wyboru opartego na pozytywnych warto¶ciach społecznych, a także umacnianie asertywno¶ci wobec zagrożeń zwi±zanych z cyberprzestrzeni±.
Uczniowie naszej szkoły zajęli trzy pierwsze miejsca w kategorii "Komiks";

I miejsce-Łukasz Wiese kl. VI c
II miejsce- Natalia Torczyk kl. VI c
III miejsce - Gabriela Chmielewska VId

Opiekun Beata Grze¶-Rojek
Dorota Zieniuk
>>GALERIA <<
Podsumowanie projektu "St±d jestem - to moja mała Ojczyzna"

19. 06. 2017
>>GALERIA <<
KLASA 3A I 3D W TORUNIU

14. 06. 2017

>>GALERIA <<
>>GALERIA <<
MISTRZOWIE WIELKOPOLSKI ORLIKA

13. 06. 2017

SZKOŁA NR 3 W ROGO¬NIE ODNIOSŁA HISTORYCZNY SUKCES ZOSTAJˇC ZWYCIĘZCˇ VII EDYCJI WIELKOPOLSKIEGO TURNIEJU ORLIKA 2017.
Do Wielkopolskiego Turnieju Orlika 2017 zgłosiło się 540 szkół z całej Wielkopolski. Każda szkoła musiała przej¶ć poszczególne etapy rozgrywek. Chłopcy zwyciężali w turniejach na szczeblu gminy, powiatu i rejonu odnosz±c wszystkie zwycięstwa. Po wywalczeniu Mistrzostwa Rejonu Poznań Zachód, który to odbył się na kompleksie orlika przy naszej szkole, przyszedł czas na zmagania w Finale Województwa Wielkopolskiego. Finał odbył się 13 czerwca w Centrum Sportu Szamotuły. Nasi chłopcy rozegrali 5 spotkań odnosz±c komplet zwycięstw. W finale pokonali rówie¶ników z SP-2 Luboń. Projekt finansowany był przez Samorz±d Województwa Wielkopolskiego, Patronatem Honorowym był Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek WoĽniak, a Patronatem Medialnym TVP3 Poznań. Wszystkie drużyny otrzymały od organizatora stroje sportowe, w których to rozgrywali mecze. Trzy pierwsze zespoły otrzymały z r±k organizatorów pami±tkowe medale i okazałe puchary. Organizatorzy zapewnili uczestnikom napoje, ciepły posiłek słodki poczęstunek.
KLASYFIKACJA KOŃCOWA TURNIEJU


I --- SP 3 ROGO¬NO
II --- SP 2 LUBOŃ
III --- SP 7 LESZNO
IV --- SP 8 KROTOSZYN
V --- PSP JASTROWIE
VI --- SP 18 POZNAŃ
VII --- SP 1 SZAMOTUŁY
VIII --- ZS OTOROWO

SZKŁAD ZASPOLU

BARTOSZ HERMANN- BR., IGOR KORNOBIS - KPT., JAKUB ZŁOCH, NORBERT KABAT, JAKUB KAMIŃSKI, KACPER BARTOSZEWICZ, BARTOSZ PEDDA, FILIP PAUSZEK, TOMASZ FILODA, WIKTOR KORYBALSKI, JACEK PILARSKI, MICHAŁ BARTOL


>>GALERIA <<
M±drale z klasy II a

08. 06. 2017

8 czerwca uczniowie drugiej klasy wzięli udział w spotkaniu z okazji Dnia Mamy i Taty "M±drale z klasy IIa". Zaproszeni na spotkanie go¶cie ks. Bogusław Krzemiński, Krystyna Januszewska, Synthia Krajniak i Jerzy D±browski oraz dzieci odpowiadali na pytania dotycz±ce różnych tematów: bogactwo, miło¶ć, Bóg, m±dro¶ć, praca i rodzina. Rodzice ze zdumieniem i zachwytem słuchali odpowiedzi swoich dzieci na trudne pytania. Oto niektóre z tych pytań:
Jak± władzę ma Bóg?
Co oznacza powiedzenie "Słowa ucz±, przykłady poci±gaj±" przerwa?
Po czym poznać że kto¶ kogo¶ kocha?
Kto w Waszym domu najwięcej pracuje, a kto odpoczywa?
Czy bycie mam± to odpowiedzialne zadanie?
Co to znaczy że rodzina jest najważniejsza?
O kim mówimy że kto¶ ma bogat± wyobraĽnię?
Przerywnikami między poszczególnymi tematami spotkania były piosenki i wiersze wykonywane przez uczniów. Na zakończenie rodzice otrzymali od swoich dzieci bukieciki kwiatów. Potem była kawa i ciasta tym razem pieczone przez babcie. Bardzo dziękuję wszystkim za pomoc w zorganizowaniu tej uroczysto¶ci. Podczas spotkania dyskusję prowadziła Ewa Szturmińska. ES
>>GALERIA <<
Wycieczka w Góry Izerskie i Kaczawskie

07-09. 06. 2017

>>GALERIA <<
>>GALERIA <<
>>GALERIA <<
>>GALERIA <<
>>GALERIA <<
>>GALERIA <<
KLASA 2B NA WYSTAWIE ZABAWEK

09. 06. 2017

>>GALERIA <<
II Konkurs Recytatorski o Przemy¶le II

06. 06. 2017

>>GALERIA <<
PRZEDSZKOLAKI W SZKOLE

05. 06. 2017

>>GALERIA <<
FESTYN RODZINNY

02. 06. 2017

>>GALERIA <<
>>GALERIA <<
>>GALERIA <<
>>GALERIA <<
DZIEŃ DZIECKA NA SPORTOWO

01. 06. 2017

W tym roku uczniowie klas młodszych Szkoły Podstawowej nr 3 w RogoĽnie Dzień Dziecka uczcili na sportowo. Do współzawodnictwa w zawodach "na wesoło" wystartowali najpierw uczniowie klasy "0" oraz klasy pierwszej, następnie klas drugich i trzecich. Do zabawy wykorzystane zostały przybory, które na co dzień trafiaj± do pojemników z surowcami wtórnymi tj. gazety i plastikowe nakrętki. Wszyscy uczniowie dzielnie wykonali przygotowane konkurencje Każda klasa otrzymała pami±tkowy medal oraz tytuł "Klasa na medal". Na koniec była miła, słodka niespodzianka!
>>GALERIA <<
>>GALERIA <<
>>GALERIA <<
>>GALERIA <<
LAUREATKA I FINALI¦CI KONKURSÓW WOJEWÓDZKICH

Wiktoria Drela
LAUREATKA WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGOAleksandra Abraham
FINALISTKKA WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO
Jakub Frankowski
FINALISTA IX WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY
O POWSTANIU WIELKOPOLSKIMGminny Konkurs Pisania Uczniów Klas Pierwszych


W dniu 31 maja 2017 roku w naszej szkole odbył się kolejny Gminny Konkurs Pisania Uczniów Klas Pierwszych. W konkursie brali udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Budziszewku, Szkoły Podstawowej nr 2 i naszej szkoły. Z każdej szkoły było to troje uczniów wyłonionych z eliminacji na szczeblu własnej szkoły. Po wypełnieniu testu najlepszymi okazali się : Kreskowiak Julian Szkoła Podstawowa nr 3 w RogoĽnie, który zaj±ł I miejsce; Zuzanna Kopaniarz i Wojciech Wahlich Szkoła Podstawowa nr 2 w RogoĽnie, którzy zajęli II miejsce; Michał Giernatowski Szkoła Podstawowa nr 3 w RogoĽnie, który zaj±ł III miejsce. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali obdarowani upominkami, gdyż poziom wiedzy uczniów był bardzo wyrównany. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim nauczycielom, którzy przygotowali uczniów do konkursu i pracowali w komisji konkursowej.

Organizatorki konkursu: Katarzyna Frankowska i Justyna Daleka

>>GALERIA <<
Podsumowanie konkursu "Aluminiowa Góra Puszek"

31. 05. 2017

Nasza szkoła aktywnie uczestniczy w promowaniu selektywnej zbiórki surowców wtórnych. W tym roku szkolnym uczniowie oprócz baterii, nakrętek, makulatury zbierali też zużyte telefony komórkowe. Przyst±pili¶my również do XI edycji Konkursu "Aluminiowa Góra Puszek" organizowanego przez Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych. W sumie zgromadzono 31 kg tego surowca, które zostało przekazane do organizatora.

Zwycięzc± w naszej szkole okazał się Fabian Pacholczak z klasy II d, który zebrał 447 puszek, II miejsce zaj±ł Kryspin Szymski z klasy V b (396 puszek) a III miejsce Agata Hibental z klasy V c (120 puszek).
Wszystkim uczestnikom dziękujemy i życzymy wytrwało¶ci w byciu EKOLOGIEM i dbaniu o nasz± piękn± planetę.

Opiekun Magdalena Hajt

XV Konkurs przyrodniczo - sportowy

30. 05. 2017

We wtorek 5-cio osobowa reprezentacja naszej szkoły w składzie; Julia Czerwińska, Sara Frankiewicz, Aleksander Drewicz, Jacek Pilarski i Jakub Złoch uczestniczyła w półfinale konkursu przyrodniczo - sportowego organizowanego przez Lasy Państwowe Nadle¶nictwo Oborniki. Odbył się on w hali Obornickiego Centrum Sportu. Konkurs polegał na rozwi±zywaniu zadań o tre¶ci ekologicznej i przyrodniczej przeplatanych konkurencjami sportowymi. Uczniowie musieli m.in. odpowiedzieć na pytania dotycz±ce sortowania odpadów i ich rozkładu w ¶rodowisku naturalnym, rozpoznać na ilustracjach gatunki drzew, ro¶liny chronione, rozwi±zać test z przyrody. W¶ród konkurencji sportowych były: rzuty do kosza, strzały na bramkę, slalom z kozłowaniem. W czę¶ci sportowej nasza szkoła zajęła I miejsce natomiast czę¶ć teoretyczna okazała się dla naszych uczniów dużo trudniejsza. W sumie zajęli¶my IV miejsce.

Opiekun Magdalena Hajt

>>GALERIA <<
GMINNY KONKURS INFORMATYCZNY

25. 05. 2017

25 maja w Szkole Podstawowej nr 2 odbył się Gminny Konkurs Informatyczny. Uczestniczyło w nim ł±cznie 12 uczestników, po 3 reprezentantów z każdej szkoły podstawowej w gminie. Nasz± szkołę reprezentowali najlepsi szkolni informatycy; Wiktoria Ptaszyńska - kl. VIa, Jacek Pilarski - kl. VIa oraz Mikołaj Krupczyński z klasy VIb. Uczestnicy sprawdzili swoj± wiedze rozwi±zuj±c test składaj±cy się z 20 pytań zamkniętych oraz umiejętno¶ci praktyczne w zakresie szybkiego pisania na klawiaturze, wstawiania i formatowania tabel i kształtów, wyszukiwania informacji w internecie oraz rozegrali "turniej skoków narciarskich". Najwyższ± liczbę punktów zdobyła Wiktoria Ptaszyńska, która zajęła V miejsce a pozostali uczestnicy uplasowali się tuż za ni±. Całej trójce gratulujemy.

Opiekun: Beata Grze-Rojek
Dorota Zieniuk

>>GALERIA <<
MISTRZOWIE REJONU

25. 05. 2017

Naszej szkole w tym roku przypadł zaszczyt organizacji Mistrzostw Rejonu Poznań Zach. Wielkopolskiego Turnieju Orlika 2017, który to odbył się 25 maja na kompleksie orlika przy SP-3 w RogoĽnie. Chłopcy nie zawiedli społeczno¶ci szkolnej, i wywalczyli Mistrzostwo Rejonu. Tym samym powtórzyli wyczyn z zeszłego roku, gdzie w Opalenicy zdobyli złoty medal. W Szamotułach 13 czerwca będziemy reprezentowali nasz rejon w Mistrzostwach Województwa Wielkopolskiego, w którym wyst±pi 8 najlepszych zespołów. Wicemistrzami zostali chłopcy z SP Lwówek, a trzecie miejsce zajęła szkoła z Granowa.
Uczestnicy otrzymali z r±k organizatorów puchary, medale, dyplomy i pami±tkowe koszulki. Dziękujemy Burmistrzowi RogoĽna za dofinansowanie imprezy. Dziękujemy koordynatorowi SZS w Obornikach panu Tadeuszowi Ratajczakowi, za przepiękne medali, które to na jego wniosek zostały zasponsorowane przez Starostwo Powiatowe w Obornikach.

SKŁAD ZESPOŁU; JAKUB ZŁOCH, KACPER BAROSZEWICZ, IGOR KORNOBIS, NORBERT KABAT, JAKUB KAMIŃSKI, BARTOSZ PEDDA, TOMASZ FILODA, MICHAŁ BARTOL, FILIP PAUSZEK, WIKTOR KORYBALSKI, BARTOSZ HERMANN,JACEK PILARSKI


>>GALERIA <<
,,Rejs marzeń''

17. 05. 2017

21 maja uczniowie naszej szkoły należ±cy do grupy teatralnej TOMY wraz z zespołem z Obornik wyst±pili w Obornickim O¶rodku Kultury w spektaklu ,,Rejs marzeń' z szantami i pie¶niami kubryku po rzece Wełnie''. Wielkie brawa dla Bartosza Wieczorka, Arkadiusza Wieczorka, Mai Kamińskiej, Julki Marszał, Alicji Bogusławskiej i Laury Mikołajewicz. Spektakl obejrzeli mieszkańcy Obornik. W czasie przedstawienia można po¶piewać z aktorami szanty oraz popłyn±ć różnymi rzekami i morzami. Zachęcamy wszystkich do obejrzenia tego spektaklu w RogoĽnie w dniu 4 maja 2017 roku o godzinie18.00 w naszym O¶rodku Kultury.

Ewa Szturmińska i Joanna Kania

>>GALERIA <<
KONKURS "TWOJE ZDROWIE -TWÓJ SKARB"

17. 05. 2017

Dnia 17 maja odbył się w naszej szkole konkurs zdrowotny. Uczestniczyły w nim 3 - osobowe zespoły z klas IV - VI. Do wykonania było 12 zadań dotycz±cych wiedzy i umiejętno¶ci kulinarnych oraz test, w którym uczniowie musieli wykazać się wiedz± na temat zdrowia.

Zabawy było mnóstwo. Uczestnicy smażyli nale¶niki, przygotowywali pyszne jogurtowo - brzoskwiniowe desery a także surówkę z marchewki i jabłka, wszystko oczywi¶cie było oceniane przez jury, które sprawdzało walory smakowe a także estetykę wykonania. Na pozostałych stanowiskach sprawdzana była wiedza kulinarna. Uczniowie musieli m.in. rozpoznać warzywa i owoce, kasze oraz przyprawy, ruszyć swój umysł rozwi±zuj±c rebus, być spostrzegawczym - obejrzeć prezentację i odpowiedzieć na pytania oraz wykazać się znajomo¶ci± przepisów kulinarnych.

A oto wyniki tych zmagań:

I miejsce - klasa V c w składzie: Mikołaj Grabowski, Martyna Piechocka, Natalia Żurawska
II miejsce - klasa V d w składzie: Kinga Wołek, Amelia Rogińska, Klaudia Frost
III miejsce - klasa VI b w składzie: Kornelia Zwolińska, Tymoteusz Damski, Agata Janusz

Wszystkim uczestnikom gratulujemy!

>>GALERIA <<
Przegl±d Piosenki Religijnej

17. 05. 2017

17 maja br. Uczennice naszej szkoły wzięły udział w Przegl±dzie Piosenki Religijnej w Pru¶cach. Sara Frankiewicz i Julia Czerwińska z klasy 6d za¶piewały dwie piosenki w duecie i dodatkowo Sara za¶piewała jako solistka. To nie jest nasz debiut na tym przegl±dzie, lubimy tam jeĽdzić ze względu na panuj±c± podczas przegl±du atmosferę. W koncercie uczestniczy cała szkoła i nagradza wykonawców gromkimi brawami. Był czas na przerwę ¶niadaniow± przy przepysznych kanapeczkach i placuszkach, a na zakończenie wszyscy posilili się kiełbask± samodzielnie usmażon± na ognisku. Nakarmieni muzyk± i posiłkami szczę¶liwie wrócili¶my do domu, już my¶l±c o spotkaniu za rok.

J. Kania W. Mierzwiak
DRUŻYNOWE BIEGI PRZEŁAJOWE

17. 05. 2017

Na terenie parku w Zespole Szkół w Objezierzu 17 maja odbyły się Drużynowe Biegi Przełajowe. Uczniowie rywalizowali w czterech kategoriach wiekowych po 6 zawodników w zespole. Pierwszych 24 uczniów otrzymywało punkty. Czym wyższe miejsce tym więcej punktów zawodnik otrzymywał. Suma punktów całego zespołu decydowało o miejscu w klasyfikacji końcowej. Nasi uczniowie zostali mistrzami powiatu we wszystkich czterech kategoriach wiekowych.

Klasyfikacja Indywidualna

Kategoria wiekowa dziewcz±t 2006 i mł.

2 miejsce -- Zuzanna Chudzicka
3 miejsce -- Joanna Krajniak
4 miejsce -- lena Kiełpińska

Kategoria wiekowa chłopcy 2006 i mł.

2 miejsce -- Dominik Bednarski
3 miejsce -- Sebastian Górzny
4 miejsce -- Tom Barczak
7 miejsce -- Mikołaj Lewandowski

Kategoria wiekowa dziewczęta 2004 i 2005

2 miejsce -- Julia Skalska
3 miejsce -- Aleksandra Betka

Kategoria wiekowa chłopcy 2004 i 2005

1 miejsce -- Dawid Pilarski
2 miejsce -- Kacper Rozmarynowicz
4 miejsce -- Patryk Masternak
9 miejsce -- Jakub Sudoł

Pierwszych 10 zawodników w każdej kategorii wiekowej otrzymało z r±k organizatorów medale.

CZWÓRBÓJ LA
ZŁOTE MEDALISTKI

12. 05. 2017

Na stadionie miejskim RKS Wełna RogoĽno 12 maja odbył się Finał Powiatu w Czwórboju LA. Po wywalczeniu Mistrzostwa Gminy nasze dziewczęta okazały się bezkonkurencyjne w mistrzostwach powiatu. Zdobywaj±c złoty medal, będ± reprezentowały szkoły podstawowe z naszego powiatu w Mistrzostwach Rejonu. Finał odbędzie się 24 maja w Kamieńcu. Uczennica z naszej szkoły OLIWIA GOŁDYN okazała się najlepiej punktuj±c± zawodniczk± całych zawodów zdobywaj± ł±cznie 313 punktów. Dziękujemy zarz±dowi Wełny za udostępnienie obiektu.
SKŁAD ZESPOŁU
OLIWIA GOLDYN
NATALIA ŁUKASZYK
MAJA KAMIŃSKA
JULIA SKALSKA
ALEKSANDRA BETKA
ALICJA BOGUSŁAWSKA

Gratulujemy

ORLIK INEA 2017
ZŁOCI MEDALI¦CI

11. 05. 2017

Chłopcy naszej szkoły 11 maja zostali mistrzami powiatu w rozgrywkach ORLIK INEA. Nasza reprezentacja będzie reprezentowała nasz powiat w rozgrywkach rejonowych. Miło nam donie¶ć, że dzięki wywalczeniu mistrzostwa rejonu poprzedniego roku, otrzymali¶my z r±k SZS WIELKOPOLSKA organizację tegorocznych rozgrywek. Finał odbędzie się na orliku przy naszej szkole 25 maja (czwartek). Wszystkich zapraszamy od godz. 10,00WIERSZE JULIANA TUWIMA W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ


>>GALERIA <<
LAUREACI KONKURSU PLASTYCZNEGO PCK "DEPRESJA - POROZMAWIAJMY O NIEJ".


W dniu 10 maja 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Obornikach odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej konkursu plastycznego pt.: "Depresja - porozmawiajmy o niej"; realizowanego wspólnie przez: - Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Obornikach,
- Zarz±d Oddziału Rejonowego PCK w Obornikach,
- Powiatow± Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Obornikach.
Konkurs zrealizowano w ramach powiatowego programu zdrowego stylu życia i z okazji ¦wiatowego Dnia Zdrowia obchodzonego w br. pod tym samym hasłem. Celem konkursu było: - u¶wiadomienie dzieciom znaczenia wpływu depresji na zdrowie i życia człowieka, - kształtowanie postawy odpowiedzialno¶ci za zdrowie własne i innych.
Do etapu powiatowego konkursu zakwalifikowało się 41 uczestników reprezentuj±cych Szkolne Koła PCK oraz Klub "Wiewiórka" działaj±ce w szkołach powiatu obornickiego. Spo¶ród tak dużej ilo¶ci prac wybrane zostały najlepsze, a w¶ród nich dwie prace uczennic naszej szkoły. Uczennice naszej szkoły wraz z opiekunem Szkolnego Koła PCK pani± Sylwi± Sell uczestniczyli w spotkaniu dnia 30 maja 2017r. w Starostwie Powiatowym w Obornikach ,na którym podsumowano wyniki konkursu . Dyplomy i nagrody ufundowane przez Zarz±d Powiatu Obornickiego zwycięzcy odebrali z r±k pani Urszuli Bak i pana Jana Molskiego . Laureatami etapu powiatowego zostali:
- w grupie klas I - III Szkoły Podstawowej:

I miejsce: Jakub Lewandowski Szkoła Podstawowa w Parkowie
II miejsce: Lena Maciejek Szkoła Podstawowa w Parkowie
III miejsce: Małgorzata Hopa Szkoła Podstawowa Nr 3 w RogoĽnie

- w grupie klas IV - VI Szkoły Podstawowej:

I miejsce: Noemi Turtoń Szkoła Podstawowa Nr 3 w RogoĽnie
II miejsce: Jakub Kulka Szkoła Podstawowa w Parkowie
III miejsce: Jakub Baranowski Szkoła Podstawowa w Parkowie

Klub Wiewiórka
Jakub Wi¶niewski ze Szkoły Podstawowej w Sycynie.

WSZYSTKIM LAUREATOM GRATULUJEMY !!!

>>GALERIA <<
Spotkanie z dietetykiem

10. 05. 2017

W dniu 10.05.17 dzieci naszej szkoły spotkały się z Pani± dietetyk, która przedstawiła jak ważne jest zdrowe odżywianie i ruch. Pani Joanna zwróciła uwagę w jaki sposób przestrzegać diety, że te niezdrowe produkty można w umiejętny sposób zamienić na te zdrowe. Pięć posiłków dzienne to norma, której powinni¶my przestrzegać, a jest to: ¶niadanie, II ¶niadanie, obiad, podwieczorek, kolacja. Siedzenie przed komputerem, czy telewizorem można, a nawet należy zamienić na ruch, najlepiej na ¶wieżym powietrzu. Objadanie się niezdrowymi produktami nie skutkuje nic dobrego, doprowadza do poważnych chorób. Dzieci chętnie uczestniczyły w pogadance. Zostały również rozdane ulotki na festyn rodzinny, który odbędzie się niebawem.
Zajęcia dla rodziców prowadzone metod± Weroniki Sherborne -
Pobaw się ze mn± tato ! r

08. 05. 2017

8 maja odbyły się w naszej szkole zajęcia dla ojców i ich synów prowadzone Metod± Ruchu Rozwijaj±cego Weroniki Sherborne. Metoda Weroniki Sherborne jest systemem ćwiczeń-relacji opartych na twórczym wykorzystaniu ruchu w bliskim kontakcie fizycznym (dotyk) sprzyjaj±cym tworzeniu więzi emocjonalnych, kontaktów społecznych oraz poczucia bezpieczeństwa.

Joanna Grabowska

>>SCENARIUSZ <<
WYCIECZKA KLAS PIˇTYCH DO WARSZAWY

4-5.05. 2017 r.

4 i 5 maja br. klasa 5b, c i d zwiedzała Warszawę. Zapowiadało się nieciekawie, bo w wieczornych wiadomo¶ciach zapowiadali obfite deszcze. Jednak pogoda nam dopisała i humory też. Co tu dużo pisać. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.
>>GALERIA <<
>>GALERIA <<
>>GALERIA <<
ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

28. 04. 2017

>>GALERIA <<
POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY

28. 04. 2017

28 kwietnia br. w Szkole Podstawowej nr 3 w RogoĽnie odbył się Powiatowy Konkurs Matematyczny. Patronat nad konkursem sprawował Starosta Powiatu Obornickiego przy dużym wsparciu Burmistrza RogoĽna.
W konkursie brało udział 32 gimnazjalistów i 38 uczniów szkół podstawowych z powiatu obornickiego.
Uczestnicy walczyli o tytuł Mistrza i Wicemistrza Matematyki Szkół Podstawowych Powiatu Obornickiego oraz Mistrza i Wicemistrza Matematyki Gimnazjów Powiatu Obornickiego. Komisja konkursowa pod przewodnictwem Pani Doroty Misiornej (doradcy metodycznego matematyki) wyłoniła najlepszych matematyków, przyznaj±c im tytuł mistrza i wicemistrza.
Mistrzem Matematyki Szkół Podstawowych Powiatu Obornickiego została uczennica Szkoły Podstawowej nr 3 w RogoĽnie - Aleksandra Abraham, a Wicemistrzem - Michał Łatka, również uczeń tej szkoły. Tytuł Mistrza Matematyki Gimnazjów Powiatu Obornickiego otrzymało dwóch uczniów: Joanna Działo - uczennica Zespołu Szkół w Parkowie i Wojciech Włodarczak - uczeń Gimnazjum nr 2 w RogoĽnie. Wicemistrzem został uczeń Zespołu Szkół w Go¶ciejewie, Kamil Krüger.
Nagrody rzeczowe i dyplomy wręczali uroczy¶cie Naczelnik Wydziału O¶wiaty, Kultury i Sportu w Obornikach Pan Paweł Drewicz i Wiceburmistrz RogoĽna Pani Renata Tomaszewska. Ponadto każdy z uczestników konkursu otrzymał pami±tkowy dyplom i upominek.
Gratulacje dla zwycięzców i podziękowania dla wszystkich uczniów bior±cych udział w konkursie oraz ich opiekunów.

Organizatorzy

>>GALERIA <<
>>GALERIA <<
>>GALERIA <<
"ZACHWYT NAD ¦WIATEM PRZYRODY"


Uczniowie klas drugim wzięli udział w Szkolnym Konkursie " ZACHWYT NAD ¦WIATEM PRZYRODY". I miejsce zaj±ł Igor Baczyński, II miejsce zajęła Zuzanna My¶lińska i III miejsce zajęła Nadia Fajok. Do konkursu przyst±piło 17 uczniów. Wymienieni zwycięzcy w etapie szkolnym reprezentowali nasz± szkołę na Gminnym Konkursie "Zachwyt nad ¶wiatem Przyrody w Bibliotece Miejskiej. Igor Baczyński okazał się najlepszy, natomiast Nadia Fajok zajęła III miejsce. Wielkie brawa dla wszystkich, którzy pięknie recytowali wiersze. Dziękuję Pani Joannie Grabowskiej która pomogła mi w przeprowadzeniu etapu szkolnego.

Ewa Szturmińska

>>GALERIA <<
"ZnajdĽ wła¶ciwe rozwi±zanie"

26. 04. 2017

Dnia 27 kwietnia rodzice i zaproszeni go¶cie uczestniczyli w podsumowaniu programu profilaktyki palenia tytoniu dla klas IV. Dzieci zaprezentowały przygotowane scenki antynikotynowe. Wykazały się one dużym talentem aktorskim a także komicznym. W ciekawy i zabawny sposób przedstawiły skutki palenia tytoniu. Wręczone zostały także nagrody dla zwycięzców konkursów odbywaj±cych się w ramach programu. Ich wyniki były przedstawiane już wcze¶niej. Mamy nadzieję, że takie formy przekazu dotarły do uczniów i nauczyły ich wła¶ciwych postaw wobec używek.

koordynator programu
Magdalena Hajt

>>GALERIA <<
>>GALERIA <<ZBIÓRKA ZUŻYTYCH TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH

"Niewielki, ale ¶liczny Wiosenny Teatrzyk Ekologiczny"

27. 04. 2017

W dniu 27 kwietnia klasa IIa zaprosiła uczniów na przedstawienie ekologiczne. Ma to zwi±zek z obchodzonym 22 kwietnia ¦wiatowym Dniem Ziemi. Aktorzy recytowali wiersze, ¶piewali piosenki i przygotowali transparenty (Hopsasa do lasa, B±ki- na ł±ki, Szanuj mrówy i borówy, Chroń żaby i baobaby, Motyl najlżejszym przyjacielem człowieka) dotycz±ce ochrony przyrody. Występuj±cy i widzowie od tej pory będ± wiedzieć jak należy dbać o ¶rodowisko oraz jakie działania temu sprzyjaj±.

Ewa Szturmińska

>>GALERIA <<
¦WIĘTO ZIEMI

26. 04. 2017

>>GALERIA <<
"GORˇCZKA ZŁOTA"

26. 04. 2017

>>GALERIA <<
,,Harry Potter i kamień filozoficzny"

27. 04. 2017

27 kwietnia odbył się w naszej szkole konkurs czytelniczy dla klas 4-6 ,,Harry Potter i kamień filozoficzny". Uczestnicy konkursu musieli udzielić odpowiedzi na 15 pytań oraz rozwi±zywać krzyżówkę z hasłem. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za ich wkład w promowanie czytelnictwa, za¶ laureatom czytelniczych zmagań serdecznie gratulujemy rozległej wiedzy na temat powie¶ci J.K. Rowling. Laureaci Konkursu Czytelniczego ,,Harry Potter i kamień filozoficzny":
I miejsce - Zuzanna Kubiak kl.5 a
II miejsce - Katarzyna Kufera kl.6c, Michał łatka kl.6c
III miejsce - Borys Smarsz kl.6b, Mikołaj Grabowski kl.5c

Organizatorzy

>>GALERIA <<
KONKURS PLASTYCZNY ,,DEPRESJA POROZMAWIAJMY O NIEJ" ETAP SZKOLNY

26. 04. 2017

LAUREACI KONKURSU:

KLASY I-III
I miejsce : MAŁGORZATA HOPA KL.2A
II miejsce: JULIA PILARSKA KL.2A
III miejsce: SEBASTIAN WITKOWIAK KL.2A

WYRÓŻNIENIA:
NADIA FAJOK KL.2A
KAROL CIESIELSKI KL.2A
NATALIA OBYD¬ KL.3C

KLASY IV-VI
I miejsce: MARTYNA KIEŁPIŃSKA KL.4 B
II miejsce: NOEMI TURTOŃ KL.4B
III miejsce: WIKTORIA DRELA KL.6C

DYPLOMY ZA UDZIAŁ KL.II A
MACIEJ SKOMURSKI
KORNELIA STOKŁOSA
ELA KOWALIK
ZUZANNA BINEK
JULIA GRUSZCZYŃSKA
ALEKSANDRA KIEŁPIŃSKA
TYMOTEUSZ TADEJA
JULIA DROP
ALEKSANDRA ZALAS
KACPER POOR
BARTOSZ CZECHOWSKI
ADRIAN NADOLNY
NADIA KA¬MIERCZAK KL.2B

Organizator opiekun Szkolnego Koła PCK -Sylwia Sell

>>GALERIA <<
WIELKOPOLSKI TURNIEJ ORLIKA 2017


Ruszyły rozgrywki orlik-cup 2017. Turniej piłkarski skierowany jest do uczniów szkół podstawowych roczniki 2004 i młodsze. I etap - Mistrzostwa Gminy. Nasza szkoła wystawiła dwa zespoły. I zespół nie miał żadnych problemów w wywalczeniu mistrzostwa gminy. II zespół zaj±ł trzecie miejsce. W maju chłopcy przyst±pi± do II etapu.
Gratulujemy
MISTRZOSTWA REJONU W PIŁCE SIATKOWEJ WICE-MISTRZYNIE REJONU


Po zdobyciu mistrzostwa powiatu dziewczęta naszej szkoły przyst±piły do zmagań w Finale Rejonu, które to odbyły się w Szamotułach. Zespoły grały systemem każdy z każdym. Nasz zespół i dziewczęta z Murowanej Go¶liny zgromadziły t± sam± ilo¶ć punktów. Po podliczeniu małych punktów dziewczęta z M. Go¶liny zgromadziły ich 250, a nasze dziewczyny 247 zdobywaj±c w ten sposób wicemistrzostwo rejonu.
SKŁAD ZESPOŁU

ALICJA BOGUSŁAWSKA
AMELIA SZULC
JULIA SKALSKA
NATALIA ŁUKASZYK
WIKTORIA PTASZYŃSKA
PATRYCJA ZWOLIŃSKA
MAJA KAMIŃSKA
OLIWIA GOŁDYN
NATALIA SZTUBA
OLIWIA NOWACKA
ALEKSANDRA KORYBALSKA
DOMINIKA ADAMSKA
ALICJA GŁOWSKA

Gatulujemy
WALC ANGIELSKI


Skończył się Wielki Post czas pomy¶leć o kolejnych dyskotekach.. W klasach szóstych na lekcji muzyki każda klasa uczyła się podstawowych kroków walca angielskiego. Choć metrum 3/4 nie należy na najłatwiejszych do tańca , większo¶ć uczniów poradziła sobie znakomicie. Potrafi± już każd± figurę rozpoczynać od pocz±tku taktu, wraz z pierwszym uderzeniem. Jednak, by taniec był pełen gracji i elegancji potrzeba trochę czasu. Mam nadzieję, że na kolejnych szkolnych dyskotekach obok popularnych gatunków muzycznych usłyszymy rytm walca angielskiego, aby uczniowie z szóstych klas mogli doszlifować taniec i pewnie jeszcze nas mile zaskocz±!

ZDROWY STYL ŻYCIA

24. 04. 2017

>>GALERIA <<

DZIEŃ ZIEMI

24. 04. 2017

22 kwietnia przypada ¦wiatowy Dzień Ziemi. Z tej okazji uczniowie kl. Va oraz VI c pod kierunkiem p. Mileny Wojtusik, przygotowali uroczysty apel. Tematyka przedstawienia w humorystyczny sposób przedstawiła poważne problemy naszej planety. Nie zabrakło również pięknych piosenek w wykonaniu szkolnego chóru prowadzonego przez p. Joannę Kania. Obchody Dnia Ziemi pomogły dostrzec piękno naszej planety oraz były okazj± do przypomnienia, że jeste¶my odpowiedzialni za stan ¶rodowiska w którym żyjemy.

Milena Wojtusik

>>GALERIA <<
Wycieczka do Wrocławia

19 i 20. 04. 2017 r.

W dniach 19- 20 kwietnia 2017 r. dwoje uczniów z naszej szkoły wraz z opiekunem pani± Magdalen± Hajt udało się do Wrocławia. Była to nagroda dla finalistów konkursu przyrodniczego "Formy ochrony przyrody na obszarze Stowarzyszenia "Dolina Wełny". Zwiedzili¶my Stadion Wrocław, gdzie odbywały się mistrzostwa Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012, Rynek, Katedrę. Spacerowali¶my szlakiem krasnali po urokliwych uliczkach Ostrowa Tumskiego. Drugiego dnia wjechali¶my wind± na najwyższy budynek w Polsce Sky Tower, gdzie z 49 piętra mogli¶my podziwiać panoramę miasta. Ostatnim punktem zwiedzania było przepiękne ZOO z afrykanarium. Była to bardzo ciekawa podróż, która pozwoliła nam poznać historię i zabytki Wrocławia ale także zawrzeć nowe znajomo¶ci.
>>GALERIA <<
Wycieczka klasy IVa i IVd do Kłodawy i Łodzi

20. 04. 2017 r.

>>GALERIA <<
>>GALERIA <<
"MISTERIUM 2017"

12. 04. 2017 r.

>>GALERIA <<
>>GALERIA <<
>>GALERIA <<
Szkolny konkurs wiedzy o uzależnieniach

10. 04. 2017 r.

W kwietniu w ramach programu "ZnajdĽ wła¶ciwe rozwi±zanie" odbył się dla uczniów klas IV konkurs wiedzy o uzależnieniach. Wcze¶niej uczniowie otrzymali przygotowane przez nauczyciela materiały opisuj±ce nałogi zagrażaj±ce człowiekowi, ich skutki a także zagadnienia dotycz±ce profilaktyki oraz procedury obowi±zuj±ce w naszej szkole. I etap konkursu odbył się w dniach 4 - 5 kwietnia 2017 r. Uczestniczyło w nim 80 uczniów. Musieli oni rozwi±zać test składaj±cy się z 15 zadań zamkniętych. Do II etapu finałowego zakwalifikowały się 22 osoby. II etap finałowy odbył się 10 kwietnia 2017 r. Uczestniczyło w nim 10 uczniów z klas IV. Polegał on również na rozwi±zywaniu testu, tym razem oprócz zadań zamkniętych uczniowie musieli odpowiadać na pytania zwi±zane z tematyk± konkursu. A oto laureaci:
I miejsce - Michalina Jarmolińska, klasa IV b
II miejsce - Bartosz Ziała, klasa IV a
III miejsce - Weronika Lach, klasa IV a

Gratulujemy
AKCJA SPRZˇTANIA ROGOZIŃSKIEGO CMENTARZA

10. 04. 2017 r.

W słoneczny poniedziałek 10 kwietnia 2017 roku odbyło się tradycyjne sprz±tanie grobów na rogozińskim cmentarzu. W akcji tej wzięli udział członkowie Szkolnego Koła Polskiego Czerwonego Krzyża przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w RogoĽnie .Uczeniowie klas czwartych, pi±tych, szóstych pod opiek± uczniami pań: Sylwii Sell i Agnieszki Czarneckiej aktywnie pracowali na rzecz ¶rodowiska lokalnego pielęgnuj±c pamięć o tych, którzy odeszli. Uczestnicy akcji: Jakub Nowak, Filip Nowak, Kacper Kubisz, Norbert Bertrandt z kl.4d, Weronika Sell, Klaudia Mecger z kl.5c, Maja Kamińska, Patrycja Zwolińska, Alicja Głowska z kl.6a. Po zakończeniu prac porz±dkowych, wspólnie pomodlili¶my się i symbolicznie zapalili¶my znicze na grobach duszpasterzy rogozińskich parafii.
>>GALERIA <<
"SPOTKANIE Z OLIMPIJCZYKAMI"

07. 04. 2017 r.

>>GALERIA <<
>>GALERIA <<
>>GALERIA <<
>>GALERIA <<
>>GALERIA <<
"MIKROFONIA 2017"

06. 04. 2017 r.

Dnia 6 kwietnia w Obornickim O¶rodku Kultury odbył się finał Powiatowego Konkursu Młodych Talentów- " MIKROFONIA 2017". Do tego etapu z naszej szkoły zakwalifikowały się cztery uczennice. W kategorii klas I-III Dominika Marchewka piosenk± " Daj mi rękę tato" podczas eliminacji , które odbyły się w RCK "wy¶piewała" sobie miejsce w powiatowych eliminacjach. W kategorii klas IV-VI do tego etapu zakwalifikowały się: Sara Frankiewicz z klasy 6d z piosenk± " Te my¶li", Julia Czerwińska z klasy 6d z piosenk± " Sportowe marzenia" oraz Julia Marszał z klasy 5b , która za¶piewała " Słowa wokół nas".
W etapie powiatowym w kategorii klas IV-VI pierwsze miejsce zajęła Sara Frankiewicz. Wszystkim młodym talentom z naszej Trójeczki serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! Sara reprezentować nas jeszcze będzie w koncercie laureatów, który odbędzie się 14 maja w Obornickim O¶rodku Kultury. Zapraszamy!

Joanna Kania

>>GALERIA <<
"Nadchodz± ¶więta"

06. 04. 2017 r.

Trwa czas przygotowań, czyli generalnych porz±dków. W ¶wietlicy również trwa gor±czka przygotowań do ¶wi±t. Sprz±tamy, siejemy rzeżuchę, wykonujemy ¶wi±teczne dekoracje, przygotowujemy koszyczki do zaj±czków.czyli ciężko pracujemy. By nie stracić sił i energii nie zapominamy również o wła¶ciwym czyli zdrowym odżywianiu. Wspólnie z pani± z biblioteki urz±dzili¶my więc warsztaty kulinarne pt. "Wielkanocne baby". Pracy było mnóstwo, ale efekty smakowo zachwycaj±ce. Proszę sami zobaczcie.
>>GALERIA <<
Konkurs Olimpijski
"ONE WORLD, ONE DREAM"

06. 04. 2017 r.

W ramach centralnych uroczysto¶ci Dni Olimpijczyka 3- osobowa drużyna uczniów naszej szkoły uczestniczyła w konkursie wiedzowo - sprawno¶ciowym odbywaj±cym się w Parkowie. Byli to: Jacek Pilarski, Jakub Złoch oraz Kacper Felsman. Musieli oni rozwi±zać test zwi±zany z histori± igrzysk olimpijskich oraz wykonać trzy próby sprawno¶ciowe. Po ostrej rywalizacji zajęli II miejsce.

Serdecznie gratulujemy

II FINAŁOWY ETAP KONKURSU PRZYRODNICZEGO

06. 04. 2017 r.

W dniu 6 kwietnia 2017 r. w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Łagiewnikach Ko¶cielnych, gm. Kiszkowo, odbył się II finałowy etap Konkursu Przyrodniczego "Formy Ochrony Przyrody na Obszarze Stowarzyszenia "Dolina Wełny" , zorganizowany przez Stowarzyszenie "Dolina Wełny". W¶ród 28 finalistów znalazło się dwoje uczniów z naszej szkoły Michalina Jarmolińska oraz Arkadiusz Wieczorek z klasy IV b. Wszyscy finali¶ci konkursu otrzymali nagrody ksi±żkowe oraz gadżety promocyjne Stowarzyszenia "Dolina Wełny". Dodatkowo organizator przygotował dla 28 finalistów wraz z opiekunami wycieczkę "Wrocław - Polska Wenecja Północy", która odbędzie się w dniach 19-20 kwietnia 2017 roku.

Magdalena Hajt

>>GALERIA <<
"Na sportowo jest zdrowo"

05. 04. 2017 r.

Od 5 paĽdziernika 2016 r. do 5 kwietnia 2017 r. w naszej szkole realizowany był program wychowania zdrowotnego "Na sportowo jest zdrowo" promuj±cy sport, jako sposób spędzania wolnego czasu oraz zdrowy i aktywny styl życia. Dla powodzenia programu o jego realizacji zostali poinformowani wszyscy nauczyciele. Poznali oni cele i formy programu, otrzymali specjaln± ulotkę opisuj±c± program oraz zostali poproszeni o pomoc w wykonywaniu przez dzieci zadań. Program obejmował 7 różnorodnych zadań. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem w¶ród uczniów. W ramach programu uczestnicy m.in. obejrzeli przygotowane przez uczniów klasy V c przedstawienie profilaktyczne "Kto¶ mnie ocalił", wykonywali prace plastyczne, opracowywali swój plan dnia, brali udział w pogadankach przeprowadzanych nie tylko przez nauczycieli ale także pielęgniarkę i zaproszonych policjantów. Uczniowie dzięki programowi uzyskali i utrwalili informacje na temat zdrowego i aktywnego stylu życia, podnie¶li poziom ostrożno¶ci i wyobraĽni w kontaktach z nieznajomymi oraz uzyskali wiedzę na temat racjonalnego gospodarowania czasem, higieny osobistej, prawidłowego żywienia. Realizowane zadania przyczyniły się także do kształtowania postaw solidarnych i integracji zespołów klasowych.
>>SPRAWOZDANIE<<
>>ZADANIE 4 <<
>>ZADANIE 6<<
>>ZADANIE 8 <<
>>ZADANIE 9 <<

Koordynator programu Magdalena Hajt

"XIII Gminny Konkurs Ortograficzny"

05. 04. 2017 r.

>>GALERIA <<
>>GALERIA <<
>>GALERIA <<
"Kto¶ mnie ocalił" w Rogozińskim Centrum Kultury

31. 03. 2017 r.

Uczniowie klasy V c oraz VI a pod opiek± nauczycielki przyrody Magdaleny Hajt zaprezentowali przedstawienie pt. "Kto¶ mnie ocalił". Tematem był "XXI wiek bez nałogów i uzależnień". Pokazało ono konsekwencje palenia papierosów, picia alkoholu oraz brania narkotyków. Młodzież z wielkim zaangażowaniem wcieliła się w rolę m.in. uczniów, anioła, diabłów, duchów oraz samych używek. Oprócz ogl±dania gry aktorów, widzowie mieli okazję usłyszeć także piosenki w wykonaniu szkolnego chóru, którego opiekunem jest pani Joanna Kania. Uzupełnieniem cało¶ci były przepiękne dekoracje i rekwizyty wykonane przez pana Wojciecha Mierzwiaka. Przedstawienie zostało zaprezentowane dwukrotnie, 31 marca oraz 3 kwietnia a obejrzeli je zaproszeni uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z naszej gminyKonkurs plastyczny "Nie palę, nie piję, nie biorę"

30. 03. 2017 r.

Od paĽdziernika w naszej szkole realizowany jest program profilaktyki tytoniowej "ZnajdĽ wła¶ciwe rozwi±zanie".
W klasach IV w ramach godzin wychowawczych zostało przeprowadzonych 5 zajęć warsztatowych poruszaj±cych tematykę uzależnień.
Odbył się też dla klas IV-VI konkurs literacki "Używkom mówię nie". Jego zwycięzc± został uczeń z klasy IV b Arkadiusz Wieczorek.
Na przełomie lutego i marca uczniowie brali udział w konkursie plastycznym "Nie palę, nie piję, nie biorę". Oddano 31 prac w¶ród nich wyłoniono najlepsze.

I miejsce Jakub Mathias klasa IV d
II miejsce Aleksandra Pilecka klasa V b
III miejsceAmelia Rogińska klasa V d
Wyróżnienie Jakub Nowak klasa IV d

Koordynator programu
Magdalena Hajt

>>GALERIA <<
Sprz±tanie w Nienawiszczu

25. 03. 2017 r.

Jak co roku, z okazji zbliżaj±cego się "Tygodnia czysto¶ci wód" Urz±d Miejski zorganizował akcję sprz±tania brzegów jezior. Uczniowie naszej szkoły z klasy 4d, 5b i 6c zbierali ¶mieci nad Jeziorem Nienawiskim. Butelki, puszki, plastikowe pojemniki i inne odpady wędrowały do worków, które odbierali członkowie Fundacji "Dla Ryb" towarzysz±cy nam tego dnia. Zapełnione worki ładowano z pomostów rybackich na łódkę i transportowano na brzeg. Po zakończonym sprz±taniu dzieci otrzymały słodycze i napoje ufundowane przez władze naszej gminy, a także piękne ksi±żki pt. "Ekologia i ochrona ¶rodowiska" przygotowane przez Fundację "Dla Ryb". Bardzo serdecznie dziękujemy organizatorom sprz±tania, a szczególnie przedstawicielom fundacji za ksi±żkow± niespodziankę i Panu Henrykowi Ryga za mił± go¶cinę.

Izabela Konewka

>>GALERIA <<
>>GALERIA <<
Z wizyt± w muzeum - warsztaty wielkanocne klasy IV b

22. 03. 2017 r.

Dnia 22 marca 2017 r. klasa IV b pod opiek± p. Magdaleny Hajt wybrała się na warsztaty wielkanocne do muzeum. Uczniowie poznali tradycję ozdabiania jajek następnie sami uczyli się je ozdabiać. Ugotowane wcze¶niej jajka pokrywali mieszank± stopionych kredek ¶wiecowych oraz wosku. Na koniec jajka były maczane w kolorowych barwnikach. Po zakończeniu pisanki wygl±dały przepięknie.

Magdalena Hajt

>>GALERIA <<
WYJAZD INTEGRACYJNY SK PCK

22. 03. 2017 r.

Dnia 22 marca 2017 roku wolontariusze i członkowie Szkolnego Koła Polskiego Czerwonego Krzyża w Szkole Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w RogoĽnie brali udział w wycieczce integracyjnej do kręgielni w Obornikach zorganizowanej przez opiekuna SK PCK pani± Sylwię Sell. Celem wyjazdu była integracja wolontariuszy i członków SK PCK poprzez zabawę poł±czon± z rywalizacj± sportow±. Zostali¶my bardzo miło przyjęci przez pracownika kręgielni. Zapoznali¶my się z zasadami gry ruszyli¶my do zabawy. Zespoły podzielone na trzy grupy ¶wietnie się bawiły, doskonal±c swoje umiejętno¶ci gry w kręgle. Dla wielu z nas był to pierwszy kontakt z tak± form± zabawy. Było bardzo wesoło. Jednocze¶nie uczniowie z klas 4d,5c,6a mogli dyskutować na temat własnych wyników oraz komentować zabawne sytuacje. Mimo krótkiego pobytu w doskonałych humorach wrócili¶my do szkoły. Polecamy wyjazd na kręgle rówie¶nikom jako jeden ze sposobów aktywnego spędzania wolnego czasu.
>>GALERIA <<
WITAMINERALNI Z KLASY II B

21. 03. 2017 r.

>>GALERIA <<
POWITANIE WIOSNY

21. 03. 2017 r.

>>GALERIA <<
>>GALERIA <<

>>GALERIA <<
>>GALERIA <<
>>GALERIA <<
>>GALERIA <<
>>GALERIA <<
>>GALERIA <<
>>GALERIA <<

>>GALERIA <<

"Cała Polska czyta dzieciom"


Od 10 lutego do 10 marca 2017 roku w ramach akcji "Cała Polska Czyta Dzieciom" w Szkole Podstawowej nr 3 w RogoĽnie odbyło się wspólne czytanie wierszy największych mistrzów poezji dziecięcej, w którym wzięli udział uczniowie klas I-III : Dzieci z klas: I a , II a , II b , II c , II e, III a , III c powitały w bibliotece szkolnej i w swoich salach lekcyjnych zaproszonych go¶ci , w szczególno¶ci pani± Krystynę Witkowsk±, która zaprosiła dzieci do krainy wierszy oraz inicjatorkę akcji pani± Sylwię Sell, która przedstawiła dzieciom ofertę nowo¶ci zakupionych dla młodych czytelników. Pani Krystyna przeczytała dzieciom znane wiersze Juliana Tuwima pt: ,,Ptasie radio", dzieci na¶ladowały ptaki w ,,Ptasim radiu", wykazały się doskonał± znajomo¶ci± tekstu wierszy pt:,,Okulary", ,,Kaczka dziwaczka"- J. Brzechwy i Entliczek Pentliczek". Z Janem Brzechw± poznały rozterki pewnego robaczka w zielonym kubraczku oraz dziwn± kaczkę, która była inna niż wszystkie. Na koniec dzieci mogły poczuć się przez chwilę jak prawdziwy ilustrator wykonały starannie kolorowe ilustracje do wybranych wierszy Tuwima ,,Lokomotywa''; ,,Okulary i Brzechwy ,,Kaczka dziwaczka''oraz ,,Entliczek pentliczek". Ilustracje przyczepiły według kolejno¶ci, aby powstał cały wiersz. Następnie ochotnicy zaprezentowali swoje umiejętno¶ci recytatorskie ,zostali nagrodzeni brawami i nagrodami ksi±żkowymi oraz dyplomami przygotowanymi przez pani± Joannę Grabowsk±.
Cykl lekcji bibliotecznych w klasie 3a miał miejsce w marcu. To trzecioklasi¶ci wykazali się umiejętno¶ciami gło¶nego czytania wierszy tj. ,,Zosia Samosia"; ,,Kotek"; ,,O Grzesiu Kłamczuchu i jego cioci"; ,,Słoń Tr±balski"; ,,Hipopotam". Ochotnicy płynnie ,doskonale poradzili sobie z tekstami wierszy, starały się słownie wyprzedzać ci±g dalszy wierszy, poprawnie rozwi±zały zagadki. Promocja czytelnictwa 20 minut dziennie jest m±drym sposobem spędzania wolnego czasu z dzieckiem i najlepsz± inwestycj± w jego przyszło¶ć. Apelujemy do Rodziców zachęcamy d o gło¶ne czytanie swoim dzieciom.
>>GALERIA <<
>>GALERIA <<
>>GALERIA <<
>>GALERIA <<
>>GALERIA <<
>>GALERIA <<
"Cała Polska czyta dzieciom" w klasie IIIa


>>GALERIA <<
MIĘDZYNARODOWY KONKURS "KANGUR MATEMATYCZNY"

16. 03. 2017 r.

W czwartek 16 marca 2017roku o godzinie 9:00 26 uczniów naszej szkoły wzięło udział w Międzynarodowym Konkursie "Kangur Matematyczny". Celem konkursu była popularyzacja matematyki między innymi w¶ród uczniów szkół podstawowych. Konkurs miał charakter jednorazowego testu. Zadania oraz termin były ustalane przez stowarzyszenie "Kangourou Sans Fronti`eres". Na rozwi±zanie testu przeznaczono 75 minut. Konkurs przeprowadzany był w dwóch kategoriach:
"Maluch" : klasa 3. i 4,-22 osoby, "Beniamin": klasa 5. i 6 - 4 osoby.

Pani wicedyrektor Izabela Konewka uroczy¶cie powitała uczestników konkursu życz±c im jednocze¶nie powodzenia i najlepszych wyników. Komisja konkursowa w składzie: p. Izabela Konewka, p. Izabela Bouaroua, p. Joanna Grabowska czuwała nad prawidłowym zakodowaniem kart odpowiedzi. Szkolnym koordynatorem konkursu, odpowiedzialnym za jego przebieg była pani Izabela Bouaroua.

CZEKAMY NA WYNIKI NASZYCH KONKURSOWICZÓW!
>>GALERIA <<
TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR BURMISTRZA ROGO¬NA

14. 03. 2017 r.

W sali RCK 14 marca odbył się Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza RogoĽna Szkół Podstawowych. Nasza szkoła wyst±piła w składzie Zuzanna Przybylska, Maja Krawczyk, Krzesimir Ostrowski i Mikołaj Krupczyński. Indywidualnie cały turniej w kat. dz. wygrała uczennica naszej szkoły MAJA KRAWCZYK, a drugie miejsce zajęła ZUZANNA PRZYBYLSKA. W kat. chł. trzecie miejsce zaj±ł Krzesimir Ostrowski.> Puchar Burmistrza zdobyła Szkoła Podstawowa z Budziszewka, a nasza szkoła w klasyfikacji końcowej uplasowała się na drugim miejscu. Wszystkim gratulujemy i dziękujemy za godne reprezentowanie naszej szkoły.


Na sportowo jest zdrowo


Podczas jednej z lekcji wychowania fizycznego w klasie trzeciej uczniowie układali wiersze o tym jak lubi± spędzać swój wolny czas. Mali poeci zilustrowali tre¶ć wierszyków. Dzieci jeżdż± na rowerach, graj± w piłkę, biegaj±, spaceruj±, pływaj±. Wiedz± że warto dbać o zdrowie. W tym roku szkolnym wykonywali także swoje ksi±żeczki o zdrowiu. Poznali zasady zdrowego odżywiania.

Ewa Szturmińska

>>GALERIA <<
Spotkanie z autork± ksi±żek dla dzieci

14. 03. 2017 r.

14 marca w Bibliotece Publicznej w RogoĽnie odbyło się spotkanie z Pani± Elżbiet± Bednarczyk, w którym uczestniczyli uczniowie klasy 1a naszej szkoły. Pani Elżbieta jest autork± ksi±żek dla dzieci. Jej utwory to między innymi: "Kłótnie w tornistrze"; "Zimowa przygoda królika"; "Figlarne myszki" czy "Chciwy niedĽwiadek". Pisze też dla dorosłych. Jest również tancerk±, aktork±, autork± scenariuszy teatralnych, reżyserk± i projektantk± strojów teatralnych. Na co dzień od blisko 30 lat mieszka w Australii. Pani Elżbieta podczas rozmów z dziećmi nakłaniała do tego, aby szanować drugiego człowieka, swoich kolegów, nauczycieli, czytać dużo ksi±żek, które nas wzbogacaj± i poszerzaj± nasz± wiedzę o ¶wiecie. Opowiadała także o Australii. W prezentacji multimedialnej przedstawiła piękno krajobrazu, różnorodno¶ć ro¶lin, zwierz±t oraz przykłady życia codziennego mieszkańców tego dalekiego kontynentu. Po spotkaniu z Elżbiet± Bednarczyk dzieci miały możliwo¶ć zamówienia ksi±żki "Kłótnia w tornistrze" wraz z imienn± dedykacj± i autografem.

Sławomira Mickiewicz

>>GALERIA <<
>>GALERIA <<

Konkurs przyrodniczy "Formy ochrony przyrody na obszarze Stowarzyszenia "Dolina Wełny"

09. 03. 2017 r.

Dnia 9 marca 2017 r. w naszej szkole odbył się konkurs przyrodniczy "Formy ochrony przyrody na obszarze Stowarzyszenia "Doliny Wełny"". Konkurs składa się z dwóch etapów. W I etapie szkolnym udział wzięło 5 uczniów z klas IV-VI. Polegał on na rozwi±zaniu testu złożonego z 30 pytań zamkniętych. Uczestnicy musieli wykazać się ogromn± i szczegółow± wiedz±. Do kolejnego etapu zakwalifikowały się trzy osoby;
Sara Frankiewicz klasa VI d
Julia Czerwińska klasa VI d
Arkadiusz Wieczorek klasa IV b
Gratulujemy i życzymy powodzenia

Opiekun konkursu Magdalena Hajt

>>GALERIA <<
MISTRZOSTWA POWIATU W PIŁCE KOSZYKOWEJ CHŁOPCÓW

09. 03. 2017 r.

W sali sportowej ZS H. Cegielskiego w RogoĽnie 9 marca odbył się Finał Powiatu w Piłce Koszykowej Chłopców Szkół Podstawowych. Do rozgrywek zgłosiły się - SP-2 RogoĽno i SP-3 RogoĽno. Chłopcy z naszej szkoły zdecydowanie i pewnie wygrali finał. Zdobywaj±c mistrzostwo powiatu wywalczyli¶my awans do finału rejonu, który odbędzie się 28 marca w Opalenicy. Gratulujemy za sportow± postawę fair play.


SKŁAD ZESPOŁU


ZŁOCH JAKUB
HERMANN BARTOSZ
KAMIŃSKI JAKUB
PEDDA BARTOSZ
KABAT NORBERT
BARTOSZEWICZ KACPER
KORNOBIS IGOR
KORYBALSKI WIKTOR
PILARSKI JACEK
PAUSZEK FILIP
FILODA TOMASZ
BARTOL MICHAŁ
Konkurs recytatorski klas II- "W krainie wierszy Juliana Tuwima"

07. 03. 2017 r.

Dnia 7 marca 2017 roku w bibliotece szkolnej odbył się konkurs recytatorski klas II pt. "W krainie wierszy Juliana Tuwima".

Do konkursu zgłosiło się osiemna¶cioro dzieci z klas drugich. Jury w składzie: Anna Sprawka, Agnieszka Czarnecka i Sylwia Sell miały bardzo trudne zadanie, aby wyłonić zwycięzców konkursu.

Po burzliwych naradach i podliczeniu przyznanych punktów pierwsze miejsce otrzymała Zuzanna My¶lińska z klasy 2b, drugie miejsce Marta Proch z klasy 2e i trzecie Adrianna Kołcz z klasy 2b.

W miłej atmosferze mieli¶my przyjemno¶ć wysłuchać przepięknych recytacji wierszy Juliana Tuwima. Były recytacje bardzo żartobliwe, ale również takie, które budziły refleksje, nawet łezkę w oku.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz słodko¶ci.

Anna Sprawka

>>GALERIA <<
Pasowanie na czytelnika

02. 03. 2017 r.


"Czytanie ksi±żek to najpiękniejsza zabawa,
jak± sobie ludzko¶ć wymy¶liła"
Wisława Szymborska

Dnia 2 marca 2017 r. odbyło się uroczyste pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej uczniów klas I.

Głównym celem uroczysto¶ci było zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania ksi±żek oraz rozwijania umiejętno¶ci czytania.

Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie uczniów do grona czytelników biblioteki. Zanim jednak uczniowie złożyli przyrzeczenie, obejrzeli przedstawienie, przygotowane przez uczennice klasy Va. Uczniowie dowiedzieli się, jak należy dbać o ksi±żki, czego nie wolno robić czytaj±c ksi±żkę.

W dalszej czę¶ci uroczysto¶ci uczniowie odgadywali bajkowe zagadki, maj±ce na celu sprawdzić znajomo¶ć bohaterów ba¶ni i bajek, z czym poradzili sobie na szóstkę.

Po takim wprowadzeniu w obecno¶ci Pani Dyrektor Iwony Rzańskiej uroczycie przyrzekły, że będ± kochać i szanować ksi±żki, korzystać z ich m±dro¶ci i sumiennie wypełniać obowi±zki czytelnika. Po przyrzeczeniu nast±piło uroczyste pasowanie na czytelnika, którego dokonała Pani Dyrektor. Jednocze¶nie pogratulowała wszystkim uczniom i życzyła wspaniałych przygód w ¶wiecie ksi±żek oraz wręczyła drobne upominki.
>>GALERIA <<
>>GALERIA <<
>>GALERIA <<
Master Chef Junior

Od niedawna stacja TVN rozpoczęła emisję kolejnej edycji
popularnego i lubianego reality show
Master Chef Junior.
Mamy zaszczyt poinformować,
że do programu zakwalifikowała się 11 letnia mieszkanka RogoĽna,
uczennica 5 klasy naszej szkoły
Joanna Krajniak.
Swoj± pasję Joasia rozwija dzięki wspieraj±cej rodzinie.
My również trzymamy kciuki i życzymy Joasi dalszych sukcesów!!!

kibicuj±ca społeczno¶ć szkolna
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR PRZECHODNI W RYCZYWOLE

27
27. 02. 2017 r.

W hali sportowej w Ryczywole 27 lutego odbył się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przechodni kl. V. Do zmagań zgłosiło się 5 drużyn. Rozgrywki odbyły się systemem każdy z każdym. Trzy zespoły w tym nasza szkoła po zakończeniu turnieju maiły po 9 pkt. O kolejno¶ci zdecydowała mała tabela. Ostatecznie złoto wywalczyli chłopcy SP-2 z Obornik, a my zdobyli¶my br±zowy medal. Medal dla najlepszego bramkarza z rak organizatorów otrzymał zawodnik naszego zespołu Maciej Łukaszyk. Gratulujemy.

SKŁAD ZESPOŁU

ALEKSANDRA BETKA
BARTŁOMIEJ GILEWSKI
KACPER ROZMARYNOWICZ
DAWID PILARSKI
JAKUB SUDOŁ
MACIEJ ŁUKASZYK
DOMINIK BEDNARSKI
SEBASTIAN GÓRZNYZdrowe kanapki w klasie 3a

22. 02. 2017 r.

>>GALERIA <<,,Odpowiedzialno¶ć nieletnich wobec prawa".

20. 02. 2017 r.

Dnia 20.02.2017 r. odbyło się spotkanie uczniów klas V z przedstawicielami Policji. Było to już tego roku szkolnego drugie z kolei spotkanie nt.: ,,Odpowiedzialno¶ć nieletnich wobec prawa". Tym razem jednak uczestniczyli w nim uczniowie klas V. Pedagog szkolny- pani Ewa Weber, korzystaj±c z okazji, przypomniała wszystkim o funkcjonuj±cej w szkole Skrzynce Zaufania: każdy, kto ma problem może o nim dać znać wrzucaj±c informację do skrzynki umieszczonej tuż przy drzwiach jej gabinetu (naprzeciw szatni szkolnych).

Ewa Weber

>>GALERIA <<
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR PRZECHODNI W RYCZYWOLE

20. 02. 2017 r.

20 lutego w hali sportowej w Ryczywole odbył się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przechodni kl. IV. Do rywalizacji zgłosiło się 6 drużyn. Chłopcy naszej szkoły byli bezkonkurencyjni wygrywaj±c cały turniej. Z r±k organizatorów otrzymali złote medale i okazały puchar. Gratulujemy.

SKŁAD ZESPOŁU

MACIEJ ŁUKASZYK
DOMINIK BEBNARSKI
SEBASTIAN GÓRZNY
MIKOŁAJ LEWANDOWSKI
BARTOSZ ZIAŁA
NORBERT MILEWSKI
KAMIL RODAK
MIKOŁAJ SŁOWIŃSKISpektakl teatralny pt.:,,PERON".

20. 02. 2017 r.

Dnia 20.02 2017 r. o godz. 18.00 w O¶rodku Kultury w RogoĽnie odbyło się niezwykłe wydarzenie. Otóż grupa teatralna ,,To My", wraz z swymi opiekunkami (p. Joann± Kani±, p. Ew± Szturmińsk±), przedstawiła uczniom klas VI i ich rodzicom, swój spektakl teatralny pt.: ,,PERON". Prezentowany spektakl miał charakter profilaktyczny. Pokazał wszystkim obecnym, czym może się skończyć uzależnienie od dopalaczy, narkotyków i innych podobnych substancji uzależniaj±cych. Przedstawił również widzom kilka typowych sytuacji życiowych, które mog± mieć negatywny wpływ na młodego człowieka i jego życie, sytuacji, które powoduj±, że w ucieczce przed problemami sięga on po dopalacze lub narkotyki coraz łatwiej dostępne. Po spektaklu odbyło się spotkanie z pracownikiem RCPU w RogoĽnie- p. Karolin± Lorkowsk±.

W imieniu uczestników wydarzenia i organizatorów pragnę bardzo podziękować
- grupie teatralnej ,,To My" wraz z p. Joann± Kania i p. Ew± Szturmińsk±,
- pani dyrektor Regionalnego Centrum Profilaktyki Uzależnień w RogoĽnie- p. Beacie Matelskiej,
- pracownikowi pedagogicznemu RCPU w RogoĽnie- p. Karolinie Lorkowskiej,
- dyrektorowi O¶rodka Kultury w RogoĽnie- p. Piotrowi Szturmińskiemu.

Bez ich po¶więcenia i zaangażowania przeżycie niesamowitych emocji, wzbudzenie cennych refleksji, nie byłoby możliwe.

Ewa Weber

>>GALERIA <<MasterChef w klasie IIa

17. 02. 2017 r.

17 lutego klasa II a zorganizowała Masterchefa, czyli wspaniał± zabawę w gotowanie i przyrz±dzanie zdrowych, kolorowych potraw. Podzieleni na grupy wykonali¶my trzy koktajle owocowe z truskawkami, malinami i jagodami. Dodali¶my do nich pestki słonecznika, orzechy i sezam. Przynie¶li¶my tostery aby upiec smaczne, zdrowe tosty z warzywami. Teraz wiemy jak je¶ć zdrowo i kolorowo. Wszyscy uczniowie bawili się wspaniale a na koniec otrzymali pami±tkowe dyplomy udziału w lekcji MasterChef 2017.

Uczniowie klasy II a z wychowawc± Ew± Szturmińsk±

>>GALERIA <<Wizyta w "Azorku"

24. 01. 2017 r.

Dnia 24 stycznia o godzinie 9:00 zebrali¶my się w Szkole Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w RogoĽnie, aby wspólnie wyruszyć na wycieczkę do schroniska "Azorek" w Obornikach. Głównym organizatorem wycieczki była pani Krystyna ¦lusarczyk. Już tradycyjnie nasza szkoła odwiedza schronisko. Zawsze przywozimy ze sob± zebran± wcze¶niej w naszej szkole karmę dla psów. W tym roku udało nam się zebrać ponad 50 kg karmy. Pani opiekunka schroniska opowiedziała nam o pieskach, które obecnie przebywaj± w schronisku a jest ich około 80. Następnie odbyli¶my spacer po lesie z o¶mioma psami m.in Ted, Tadzio, Scooby, Szaman i Brad. Mimo, że drogi były bardzo ¶liskie wszyscy chętnie spacerowali. Około godziny 12 wszyscy szczę¶liwie wrócili¶my do RogoĽna. Drugim opiekunem wycieczki była pani Danuta Karolak. Dziękujemy wszystkim, którzy pomagali nam w zbiórce karmy dla piesków.

uczestnicy wycieczki

>>GALERIA <<WYNIKI KONKURSU NA AUTORSKI PROJEKT KOMIKSU

>>GALERIA <<"Szkolne mistrzostwa w grach edukacyjnych uczniów klas I - III"

20. 12. 2017 r.

We wtorek 20 grudnia 2016r. w naszej szkole odbyły się "Szkolne mistrzostwa w grach edukacyjnych uczniów klas I - III". Przedstawiciele klasy pierwszej oraz wszystkich klas drugich i trzecich stanęli do rywalizacji w grze pt. "Super pamięć". Uczestnicy zabawy pełni emocji i chęci zwycięstwa walczyli bardzo dzielnie o tytuł "Mistrza". Najlepsz± pamięci± i spostrzegawczo¶ci± wykazał się w¶ród uczniów z klasy pierwszej Tomasz NiedĽwiedzki (kl.1a); w klasach drugich Bartosz Lűck (kl. 2d), a w klasach trzecich Nicole Mazurek (kl.3e). Mistrzom gratulujemy!
>>GALERIA <<KARNAWAŁOWY BAL PRZEBIERAŃCÓW 2017

20. 01. 2017 r.

>>GALERIA <<
>>GALERIA <<
>>GALERIA <<
>>GALERIA <<
>>GALERIA <<
>>GALERIA <<Dzień Patrona 2017

20. 01. 2017 r.

>>GALERIA <<
>>GALERIA <<
>>GALERIA <<DZIEŃ BABCI I DZIADKA W KLASIE 3D

18. 01. 2017 r.

>>GALERIA <<WIELKA ORKIESTRA ¦WIˇTECZNEJ POMOCY

15. 01. 2017 r.

Rogoziński jubileuszowy 25. Finał WO¦P, po raz kolejny, odbył się w O¶rodku Kultury w RogoĽnie. Tym razem nie¶miertelna orkiestra dobrych serc zagrała "dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom". O godzinie 15:30 Burmistrz RogoĽna Roman Szuberski i szefowa sztabu Katarzyna Erenc-Szpek otworzyli Rogoziński Finał Wielkiej Orkiestry ¦wi±tecznej Pomocy. W niedzielny poranek 15 stycznia 2017 roku na ulice naszego miasta ruszyło 46 wolontariuszy z puszkami w tym z SP 3:Karol Data,Bartosz Krzy¶ka,Wiktoria Nadrajkowska, Weronika Sell, Patrycja Zwolińska. Uczniowie rogozińskich szkół do póĽnych godzin popołudniowych rozdawali czerwone serduszka w zamian za hojno¶ć mieszkańców. Na scenie w sali RCK wyst±piła Orkiestra Dęta pod batut± Romana Tylutkiego, wyst±piły zespoły taneczne prowadzone przez Małgorzatę Lang: Pa-Mar-Sze Młodsze i Starsze, Iskierki oraz Ageless. Wyst±pili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 i Szkoły Podstawowej w Budziszewku prezentuj±c swoje zdolno¶ci wokalne oraz w układzie tanecznym uczennice Gimnazjum nr 1. Na scenie zaprezentowała się również Grupa Teatralna To My prowadzona przez Joannę Kanię i Ewę Szturmińsk±. Pokaz swoich umiejętno¶ci dał także Zespół Taneczny Happy Hoop prowadzony przez Agatę Zielińsk±. Między występami odbywały się licytacje, które przyci±gały wielkie rzesze mieszkańców. Rekordow± cenę 1050 zł uzyskał Karnet na Siłownię MyGym Fitness Klub. Dużym zainteresowaniem cieszyła się także Kolekcja Beatyfikacyjna Monet z Janem Pałem II, półgodzinny lot motolotni± oraz przepyszne torty ufundowane przez lokalne piekarnie, cukiernie i osoby zajmuj±ce się gastronomi±. Największy z nich został przekazany przybyłym uczestnikom, a drugi z kolei wylicytowany przez Burmistrza RogoĽna, otrzymali wolontariusze rogozińskiego sztabu. Swoje umiejętno¶ci w zakresie sztuki walki i samoobrony zaprezentowali członkowie grupy APOGEUM. W trakcie całego finału można było zje¶ć przepyszn± grochówkę, pomalować twarze albo zakupić losy loterii. Całkowity dochód przeznaczony był oczywi¶cie na WO¦P. Na koniec Finału za¶piewał Bartek Tecław, porywaj±c widownię swoimi utworami. W trakcie koncertu przekazał na licytację płytę z autografem i pomógł w licytacji ostatniego tortu. Finał okazał się rekordowy, bo dzięki hojno¶ci naszych mieszkańców, Gmina RogoĽno zebrała kwotę 38 303,29 zł. Rogoziński sztab zebrał ponad 29 tysięcy zł. Największy udział w tej kwocie maj± datki (20 622,62 zł.) wrzucone do puszek wolontariuszy, nieco mniej, bo 8 565 zł zebrano podczas licytacji w trakcie finału. Sztab WO¦P w Parkowie prowadzony przez Marzenę Działo, podobnie jak w ubiegłym roku zebrał ponad 9 tysięcy złotych. W Parkowie Orkiestra Jurka Owsiaka zagrała w Zespole Szkół. Szefowa sztabu wraz z Dyrektor Mari± Cisowsk± poprowadziły jubileuszowy finał, jak mówi pomysłodawca - potrójnie rekordowy. Nie zabrakło ciekawych licytacji, które przygotowała pani Sylwia Sell opiekun SK PCK w SP 3 w RogoĽnie, występów i pokazów. Kilka licytacji poprowadził Burmistrz RogoĽna wraz z Zastępc± Burmistrza Renat± Tomaszewsk±. Parkowianie kolejny raz pokazali swoje otwarte serca i hojnie napełniali puszki kwestuj±cych wolontariuszy.

JASEŁKA 2016

22. 12. 2016 r.

Dnia 22 grudnia 2016 r. (czwartek) w sali Rogozińskiego Centrum Kultury odbyły się tradycyjne juz Jasełka Bożonarodzeniowe. Uczniowie klas I - VI pod przewodnictwem p. Aldony Bartkowiak oraz p. Wojciecha Mierzwiaka wprowadzili cał± społeczno¶ć szkoln± w przepiękny klimat ¶wi±t Bożego Narodzenia. Przedstawienie to zostało także otwarte dla mieszkańców gminy i miasta RogoĽno, do udziału którego zostali ciepło zaproszeni. Uczniowie jak zawsze wykazali się niesamowit± umiejętno¶ci± gry aktorskiej. Była to również okazja do zaprezentowania własnych talentów i umiejętno¶ci gry na instrumentach, a także zdolno¶ci wokalnych. Jasełka Bożonarodzeniowe to niew±tpliwie wyj±tkowe wydarzenie, dzięki któremu możemy choć na chwile oderwać się od zwykłej codzienno¶ci i przenie¶ć w czas, który na zawsze zmienił życie na ziemi.
>>GALERIA <<
>>GALERIA <<POGADANKA POLICJI

19. 12. 2016 r.

Rozwój cywilizacji oprócz wielu dobrodziejstw niesie wiele zagrożeń. By wyj¶ć im naprzeciw, skutecznie im zapobiegać, 19.12.2016 r. w szkole zorganizowano spotkanie z uczniami nt.:
,,Odpowiedzialno¶ć nieletnich wobec prawa. Zagrożenia zwi±zane ze ¶rodkami odurzaj±cymi i psychoaktywnymi".
Z uczniami rozmawiali: przedstawiciel Policji sierżant Grzegorz Zaj±c i realizatorka projektu Regionalnego Centrum Profilaktyki Uzależnień w RogoĽnie p. Karolina Lorkowska.
Uczniowie z uwag± wysłuchali zaproszonych go¶ci, a aktywne wł±czanie się w nurt spotkania ¶wiadczyło, że problem jest ważny i aktualny.
> Nowo¶ci±, co dla niektórych wydał się fakt, że nieletni s± przez prawo chronieni, ale nie s± bezkarni.
WyraĽnie też podkre¶lono, że w szkole obowi±zuj± okre¶lone procedury, w my¶l, których szkoła w sytuacjach kryzysowych ma prawo wspierać się aktywnymi działaniami Policji.

Ewa Weber

>>GALERIA <<¦piewanie kolęd

15. 12. 2016 r.


>>GALERIA <<AKCJA PAKA DLA DZIECIAKA

15. 12. 2016 r.

Przed¶wi±teczne akcje charytatywne to w naszej szkole tradycja. W tym roku po raz kolejny uczestniczyli¶my w akcji PAKA DLA DZIECIAKA organizowanej przez Stowarzyszenie MONAR. Na naszym terenie była ona przeprowadzana przez O¶rodek Pomocy BliĽniemu MARKOT z Go¶ciejewa. Zebrane słodycze, zabawki i inne dary zostan± przekazane około 700 najuboższym rodzinom z terenu gmin RogoĽno i Oborniki. W naszej szkole zbiórka trwała do 14 grudnia. Koordynatork± akcji była pani Sylwia Sell- opiekun Szkolnego Koła PCK, któr± wspierały panie Grażyna Karoń i Marlena Garstecka.
Nasz udział w akcji został przedstawiony w materiale telewizyjnym, który 8 grudnia dokumentowała w szkole ekipa TVP3. Materiał emitowano 18 grudnia 2016 r. o godzinie 17.40.

Dzięki całej społeczno¶ci szkolnej zebrali¶my:
195 pluszaków
161 różnych zabawek
83 ksi±żki
44 gry planszowe i puzzle
13 przyborów szkolnych
99 różnych słodyczy
a ponadto 1 kurtkę dziecięc± i kocyk.

Z przeprowadzonej akcji został sporz±dzony protokół, a 15 grudnia, dary zostały przekazane na ręce pana Daniela Wi¶niewskiego reprezentuj±cego Stowarzyszenie MONAR.
Wszystkim naszym szkolnym " Mikołajom" serdecznie dziękujemy i życzymy radosnych ¦wi±t!
>>GALERIA <<Psychoedukacyjne warsztaty dla uczniów.

2016 r.

W ,,Podstawie programowej kształcenia ogólnego" czytamy: ,,Szkoła powinna wspomagać wszechstronny rozwój ucznia, wprowadzać go w życie społeczne, przygotować do pracy w warunkach współczesnego ¶wiata" Jak to zrobić? Dobrym pomysłem s± psychoedukacyjne warsztaty dla uczniów. W naszej szkole zajęcia z zakresu psychoedukacji realizowane s± przez osoby do tego przygotowane tzn. psychologa, pedagoga i nauczycieli. Ciesz± się one w¶ród uczniów ogromnym powodzeniem. W przeprowadzonej ankiecie zaliczyli je do grupy najbardziej skutecznych aktywno¶ci wspieraj±cych ich rozwój i wychowanie. Od wrze¶nia w poszczególnych klasach psycholog i pedagog szkolny zrealizowali następuj±ce tematy:
- ,,Zabawa? Nie dla wszystkich."
- ,,Cyberprzemocy STOP!"
- ,,Ja i moja szkoła. Agresja i przemoc w klasie"
- ,,Ja i moja szkoła. Kształtowanie prawidłowych postaw w relacjach rówie¶niczych"
- ,,Jeste¶my zgrana klas±. Kształtowanie poprawnych postaw w relacjach rówie¶niczych"
- ,,Mój udział w tworzeniu poprawnych relacji rówie¶niczych."
- ,,Nasza wspólnota klasowa. Poznajmy siebie nawzajem"
- ,,Akceptujemy siebie i innych"
- ,,Wspólnota klasowa. Poznajmy się"
- ,,Jak sobie radzić z niechcianymi uczuciami?"
Ponadto zorganizowano spotkania z przedstawicielami Policji i pracownikiem pedagogicznym RCPU w RogoĽnie nt.:
- ,,Odpowiedzialno¶ć nieletnich wobec prawa"
-,, Jestem bezpieczny"
- ,,Nie biorę! Dopalacze i inne ¶rodki psychoaktywne"
Ważnym wzmocnieniem działań wychowawczych okazj± się także spektakle profilaktyczne i przeprowadzane konkursy.

Ewa Weber

>>GALERIA <<Zajęcia dla rodziców prowadzone metod± Weroniki Sherborne -Poćwicz ze mn± mamo!


12 grudnia odbyły się w naszej szkole zajęcia dla mam i ich dzieci prowadzone Metod± Ruchu Rozwijaj±cego Weroniki Sherborne. Weronika Sherborne z wykształcenia była nauczycielem wychowania fizycznego i fizjoterapeut±. W latach 60-tych stworzyła własn± Metod± Ruchu Rozwijaj±cego, która ma zastosowanie we wspomaganiu prawidłowego rozwoju psychoruchowego dzieci. Metoda ta opiera się na ruchu , który jest naturalnym i niezbędnym elementem w życiu każdego człowieka. Dzięki ruchowi możemy wyrażać swoje emocje, nawi±zywać kontakty interpersonalne czy też co najważniejsze - porozumiewać się. W metodzie W. Sherborne wyróżnia się następuj±ce grupy ćwiczeń ruchowych: - ćwiczenia prowadz±ce do poznania własnego ciała i usprawnienia ruchowego - ćwiczenia ¶wiadomo¶ci przestrzeni i działania w niej - ćwiczenia ułatwiaj±ce nawi±zywanie kontaktu oraz współpracę z partnerem i grup±

Joanna Grabowska

>>SCENARIUSZ <<Spotkanie Bożonarodzeniowe klasy II a

12. 12. 2016 r.

W dniu 12 grudnia w O¶rodku Kultury w RogoĽnie odbyło się spotkanie ¶wi±teczne uczniów klasy IIa z rodzicami, babciami, dziadkami i rodzinami. W uroczysto¶ci uczestniczyła także dyrektor szkoły Iwona Rzańska. Po złożeniu życzeń wszystkim obecnym przez wychowawcę klasy Ewę Szturmińsk± uczniowie zaprezentowali inscenizację "Ratujmy ¶więta". Wcielili się w role Jasia i Małgosi, wróżki, Kopciuszka, bombek, Mikołaja, babci, mamy, elfów i krasnoludków. Oprócz kolorowej, barwnej scenografii przygotowanej wspólnie z rodzicami zaproszeni go¶cie mogli podziwiać uczniów mojej klasy jak recytowali, ¶piewali i grali na scenie swoje role. Pani Iwona Rzańska złożyła wszystkim ¶wi±teczne życzenia. Nie zabrakło też gwiazdora i prezentów. W tym ¶wi±tecznym spotkaniu uczestniczyło około stu osób. Dzieci kończyły swój występ słowami "I niech każdy z Was pamięta że miło¶ć, przyjaĽń, rodzina to najpiękniejsza kraina". Dziękuję wszystkim rodzicom za pomoc w przygotowaniu tego rodzinnego spotkania.

Ewa Szturmińska

>>GALERIA <<
>>GALERIA <<MIKOŁAJKI 2016

06. 12. 2016 r.

>>GALERIA <<UŻYWKOM MÓWIMY - NIE!

09. 12. 2016 r.

>>GALERIA <<APEL MIKOŁAJKI 2016

06. 12. 2016 r.

>>GALERIA <<"MOJA ZAKŁADKA DO KSIˇŻKI"

06. 12. 2016 r.

Biblioteka szkolna zorganizowała konkurs plastyczny "MOJA ZAKŁADKA DO KSIˇŻKI" Konkurs przeznaczony był dla wszystkich zainteresowanych uczniów z klas II -III. Zadanie polegało na wykonaniu zakładki do ksi±żki. Laureaci konkursu "MOJA ZAKŁADKA DO KSIˇŻKI"

I miejsce: Małgorzata Hopa
II miejsce: Bartosz Pochylski
III miejsce: Julia Mierzwiak

Wyróżnienia otrzymali:
Bartosz Wieczorek, Zofia Ruks, Żaneta Wierzbińska
>>GALERIA <<WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

02. 12. 2016 r.

>>GALERIA <<MY WAM DZISIAJ POCZYTAMY

01. 12. 2016 r.

>>GALERIA <<WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY

01. 12. 2016 r.

>>GALERIA <<"Szkolny Mistrz Czytelnictwa"

30. 11. 2016 r.
Dnia 30 listopada 2016 r. w Szkole Podstawowej nr 3 w RogoĽnie Wielkopolskim w ramach projektu "Zaczytana szkoła" przeprowadzono szkolny konkurs ze znajomo¶ci lektur zatytułowany "Szkolny Mistrz Czytelnictwa".
Uczniowie obligatoryjnie byli zobowi±zani do przeczytania, a także przypomnienia sobie tre¶ci lektur z kanonu szkolnego.
Merytorycznie konkurs obejmował wiedzę i umiejętno¶ci z języka polskiego zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej.
Uczniowie rozwi±zywali test, który składał się z różnych typów zadań otwartych i zamkniętych, udzielaj±c zarazem odpowiedzi, wykorzystywali swoje do¶wiadczenia czytelnicze wynikaj±ce z przeczytanych lektur. Ponadto samodzielnie redagowali wypowiedĽ pisemn±, a także przedstawili dramę.
Udział uczniów w zmaganiach konkursowych był dobrowolny. Komisja Konkursu "Szkolny Mistrz Czytelnictwa" dla uczniów naszej szkoły, rekrutuj±ca się z nauczycieli polonistów i bibliotekarzy pracuj±cych w naszej placówce, której przewodnicz±c± i koordynatorem działań jest polonistka Danuta Koprowska. Komisja wyłoniła w¶ród uczestników konkursu zwycięzców i uhonorowała ich dyplomami.

Danuta Koprowska

>>GALERIA <<Zebrania Rodziców

01. 12. 2016 r.

Dnia 30 listopada 2016 r. i 01 grudnia 2016 r. w naszej szkole odbywały się Zebrania Rodziców , podczas których chętni uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielkami Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w RogoĽnie. Temat spotkania brzmiał następuj±co: ,,Jak mówić, żeby dzieci słuchały? Jak słuchać, żeby dzieci mówiły?" Pani mgr Barbara Gajewska i pani mgr Alicja Rutkowska, w bardzo interesuj±cy, a zarazem przystępny dla ogółu sposób, podkre¶lały wagę umiejętno¶ci komunikacji w relacjach interpersonalnych. Po spotkaniu stało się jasne, że oferowane ,,recepty" warto zrealizować.

Ewa Weber

>>GALERIA <<ANDRZEJKI PCK

30. 11. 2016 r.

>>GALERIA <<
>>GALERIA <<Andrzejki - wieczór wróżb

29. 11. 2016 r.

Dnia 29 listopada 2016 r. w godzinach popołudniowych uczniowie klasy V c spotkali się w szkole na zabawie andrzejkowej. Były wróżby, zabawy i tańce. Na zgłodniałych czekały pyszne, domowe placki albo ciasteczka z wróżb±. Wszyscy ¶wietnie się bawili.
>>GALERIA <<DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

25. 11. 2016 r.

>>GALERIA <<
>>GALERIA <<
>>GALERIA <<
>>GALERIA <<
>>GALERIA <<WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO

25. 11. 2016 r.

>>GALERIA <<WOJEWÓDZKI KONKURS PRZYRODNICZY

24. 11. 2016 r.

>>GALERIA <<WIECZÓR W SALONIE ROGOZIŃSKIEJ POEZJI

22. 11. 2016 r.
Preludium do realizacji projektu "Zaczytana Szkoła" w Szkole Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w RogoĽnie był wieczór w Salonie Rogozińskiej Poezji; zorganizowanej przez uczniów szkoły dla lokalnej społeczno¶ci. Po nakre¶leniu historycznego rysu rozwoju poezji i prozy w starożytno¶ci uczniowie-autorzy przedstawili swoje utwory poetyckie i prozatorskie na poziomie klas IV-VI. Wieczór został wzbogacony opraw± muzyczn± w wykonaniu utworów również przez uczniów szkoły.

Danuta Koprowska

>>GALERIA <<SZACHY W KLASIE II A


Przez cały listopad uczniowie klasy IIa bior± udział w szkółce szachowej. Zajęcia prowadzi Wojciech Mierzwiak. Rodzice i wychowawca klasy pomagaj± poznać tajniki tej królewskiej gry.
Szachy maj± bardzo dług± historię, jednak pocz±tki jej nie s± do końca ustalone. Różni badacze podaj± różne miejsca i historie. Najprawdopodobniej pochodzi z Indii, z V - VI wieku n.e.
Gra w szachy wymaga opracowania różnych strategii, ci±głego podejmowania decyzji. W trakcie gry aktywowane s± jednocze¶nie, często przeciwstawne umiejętno¶ci intelektualne. Strategia gry musi być na bież±co weryfikowana, ze względu na ruchy - odpowiedzi przeciwnika. Szachy to genialna gra, pozwala na rozwój umiejętno¶ci obserwowania, rozwagi, przezorno¶ci, czy zapobiegliwo¶ci. Sposób w jaki postępujemy w trakcie partii, można przełożyć na inne aspekty życia. Czyli w pewnym sensie można poznać człowieka, obserwuj±c jak gra w szachy!
Naukowcy stwierdzili że istnieje 7 powodów, dlaczego gra w szachy jest genialna:

1. Poprawia zdolno¶ci intelektualne - największe korzy¶ci z gry, maj± dzieci powyżej 7 roku życia; jest to zwi±zane z gwałtownym wzrostem na tym etapie, rozwojem wyobraĽni, popraw± zdolno¶ci koncentracji.
2. Zwiększa IQ - kursy gry w szachy, odnotowały znacz±ce wzrosty ilorazu inteligencji; uczestnicy lekcji gry w szachy również odnotowali znaczny wzrost IQ dzięki ćwiczeniom koncentracji i logicznego my¶lenia, które s± w grze niezbędne.
3. Poprawia umiejętno¶ci arytmetyczne - szachy s± kluczowe dla rozwoju umiejętno¶ci matematycznych dziecka, na zdolno¶ci postrzegania, czyli umiejętno¶ci przetworzenia napływaj±cych bodĽców i nadania im odpowiedniego znaczenia.
4. Wyostrza zdolno¶ci językowe - czy to możliwe, że gra, w której nie używa się słów, wpływa na takie umiejętno¶ci? Odnotowano znaczn± poprawę zdolno¶ci językowych, poprawę umiejętno¶ci matematycznych oraz płynniejsze wykonywanie zadań strategicznych.
5. Kształci umiejętno¶ć krytycznego my¶lenia - gra ta jest wspaniałym instrumentem w kształtowaniu krytycznego my¶lenia oraz umiejętno¶ci oceny sytuacji, wyrabia zdolno¶ci organizacyjne, planowanie zajęć i przewidywanie konsekwencji, odporno¶ć na rozproszenie uwagi, refleks i poprawia koordynację ruchow±.
6. Wspomaga rozwój inteligencji emocjonalnej i umiejętno¶ci psychospołecznych - im dłużej grasz, z tym większ± liczb± osób masz kontakt, co pomaga ćwiczyć te umiejętno¶ci; szachi¶ci, w porównaniu do innych osi±gaj± większe korzy¶ci w zaangażowaniu społecznym i zdolno¶ci do współpracy, s± bardziej zadowoleni ze szkoły i nauczycieli, bardziej lubi± naukę, maj± większ± satysfakcję z własnej pracy, większ± pewno¶ć siebie.
7. Ma walory terapeutyczne - nie tylko dzieci mog± się tu czego¶ nauczyć, zauważono, że szachy pomagaj± trenować my¶lenie przyczynowo - skutkowe oraz zależno¶ci między zdarzeniami,maj± walory w pewnym zakresie terapeutyczne; każdy, bez wyj±tku może grać w szachy! Warto!

Postanowiłam żeby moi uczniowie poznali tajniki tej gry i cieszę się że sprawia im to rado¶ć. W tym miejscu bardzo dziękuję mojemu koledze Wojtkowi Mierzwiakowi i rodzicom, którzy po¶więcili swój wolny czas.

Ewa Szturmińska

>>GALERIA <<MISTRZOWIE REJONU W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ
16. 11. 2016 r.

Wielki sukces sportowy odnie¶li chłopcy naszej szkoły na Mistrzostwach Rejonu w Halowej Piłce Nożnej.
Po wywalczeniu Mistrzostwa Powiatu, przyszedł czas na zmagania w rozgrywkach rejonowych. Do turnieju zakwalifikowało się sze¶ć drużyn. Nasza reprezentacja odniosła wszystkie zwycięstwa, nie trac±c przy tym żadnej bramki. W ten sposób powtórzyli¶my wyczyn z poprzedniego roku, gdzie również zdobyli¶my złota na Mistrzostwach Rejonu w Międzychodzie. Nasza drużyna znalazła się w gronie 8 najlepszych drużyn naszego województwa.

Dzięki mistrzostwu z przed roku powiat obornicki był organizatorem tegorocznych zmagań. Mistrzostwa zostały rozegrane w hali sportowej w Obornikach, i zastały przygotowanie i przeprowadzone perfekcyjnie. Duża w tym zasługa koordynatora sportu powiatu obornickiego pana Tadeusza Ratajczaka. Dziękujemy, a naszym chłopcom życzymy sukcesu na Mistrzostwach Wojewódzkich.

SKŁAD MISTRZOWSKIEGO ZESPOŁU

JAKUB ZŁOCH, IGOR KORNOBIS, BARTOSZ HERMANN, JAKUB KAMIŃSKI, KACPER BARTOSZEWICZ, NORBERT KABAT, BARTOSZ PEDDA, FILIP PAUSZEK, WIKTOR KORYBALSKI, FILODA TOMASZ

>>GALERIA <<OLIMPIADA KREATYWNO¦CI W KLASIE II A
15. 11. 2016 r.

,,To wielka warto¶ć, kiedy można na Ciebie liczyć'', tak powitałam wszystkich, którzy przyjęli zaproszenie na pierwsz± w RogoĽnie Olimpiadę Kreatywno¶ci - ,,Oczyma WyobraĽni'', która odbyła się 15 listopada w naszej szkole. Obecni byli Renata Tomaszewska zastępca Burmistrza RogoĽna, Elżbieta Kowala wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wlkp. w RogoĽnie, Łukasz Zaranek przewodnicz±cy Komisji Spraw Społecznych O¶wiaty i Kultury Rady Miejskiej w RogoĽnie, Michał Szturmiński wła¶ciciel firmy eventowej EventArs z Poznania, Piotr Szturmiński dyrektor Rogozińskiego Centrum Kultury oraz moje koleżanki, nauczycielki ze szkoły Izabela Andrzejczak i Joanna Grabowska.

Zaproszone osoby otworzyły olimpiadę i weszły w skład komisji oceniaj±cej prace olimpijczyków. Uczniowie przygotowali krótk± czę¶ć artystyczn±, któr± zaprezentowali przed rozpoczęciem olimpiady. Byłam szczę¶liwa, że wraz z dziećmi, uczniami klasy IIa mogli¶my liczyć na obecno¶ć rodziców, podkre¶liłam że rodzina jest najważniejsza.

Każdego roku ponad 200 tysięcy młodych ludzi z ponad 30 krajów ¶wiata poznaje kreatywny proces uczenia się bior±c udział w ogólnopolskiej, a póĽniej ¦wiatowej Olimpiadzie Kreatywno¶ci ,,Oczyma WyobraĽni''. Dzieci i młodzież współzawodnicz± w różnych wyzwaniach: technicznym, naukowym, konstrukcyjnym, artystycznym, improwizacyjnym i społecznym. Olimpiada kreatywno¶ci jest uzupełnieniem edukacji szkolnej będ±c jednocze¶nie propozycj± kreatywnego spędzania wolnego czasu po lekcjach, kształtowania postaw poznawczych, odkrywania swoich możliwo¶ci. Nasza olimpiada była spotkaniem rodziców i ich dzieci którzy wspólnie tworzyli zespoły rywalizuj±ce między sob± w wyzwaniu konstrukcyjnym. Drużyny zastosowały umiejętno¶ci projektowania, tworzenia konstrukcji z różnych materiałów. Wcze¶niej dzieci wylosowały zadania dla każdej grupy: l±dolód wyl±dował na Marsie, strach się bać, zwierzęcy misz-masz, bohater z przeszło¶ci i niewiarygodna maszyna dĽwiękowa.

We wtorkowe popołudnie uczestnicy przynie¶li do szkoły materiały zbierane do wykonania konstrukcji. W czasie zabawy było podane zadanie na tu i teraz, czyli ,,Wyzwanie na już'', którym było wykonanie na koszulce kreatywnego rysunku wraz z rodzicem na podany temat. Na wykonanie tego dodatkowego zadania było tylko 15 minut. Ta olimpiada promuje, pomysłowo¶ć, spontaniczno¶ć, zdolno¶ci twórcze i niekonwencjonalno¶ć. Uczestnicy musieli zaprezentować wykonan± przez zespół konstrukcję i mocne strony drużyny. Wszyscy otrzymali medale olimpijskie, a zwycięska drużyna została nagrodzona medalami z napisem ZWYCIĘZCA. Sędziowie wyróżnili pracę "Niewiarygodna maszyna dĽwiękowa".

Uczestnicy olimpiady otrzymali na pami±tkę koszulki z dodatkowego zadania, kolorowe kredki, plakietki z imieniem wykonane na miejscu, słodycze i odblaski . Rodzice zapewnili poczęstunek w postaci kanapek, ciasta, tortu, cukierków i owoców. Wszyscy cieszyli się z czasu spędzonego w rodzinnym gronie. Pokazali że potrafi± współzawodniczyć, wspólnie się bawić, pogratulować zwycięzcom. Prace z olimpiady zostały wystawione na korytarzu szkolnym.

Wychowawca klasy IIa -Ewa Szturmińska

>>GALERIA <<
>>GALERIA <<
>>GALERIA <<
>>GALERIA <<MISTRZOSTWA REJONU W DRUŻYNOWYM TENISIE STOŁOWYM
10. 11. 2016 r.

W hali sportowej w Objezierzu 10 listopada odbyły się Mistrzostwa w Drużynowym Tenisie Stołowym. Do finału rejonu awansowało 12 drużyn w kat. dziewcz±t i tyle samo w kat. chłopców. Nasza drużyna dziewcz±t w składzie MAJA KRAWCZYK i ZUZANNA PRZYBYLSKA znalazła się w tym zaszczytnym granie drużyn rywalizuj±cych o medale. Ostatecznie dziewczęta zajęły 6 miejsce. Zważywszy, że była to jedna z najmłodszych drużyn, miejsce naszych dziewcz±t należy uważać za udany.
Gratulujemy
>>GALERIA <<KONKURS ARCHIMEDES MATEMATYKA PLUS

07. 11. 2016 r.

>>GALERIA <<,,Przyłapani na czytaniu''


Biblioteka szkolna zorganizowała Konkurs Fotograficzny ,,Przyłapani na czytaniu'' dla klas IV - VI . Fotografia miała przedstawiać czytanie ksi±żki lub czasopisma w różnych: sytuacjach (¶miesznych, zastanawiaj±cych, smutnych...), miejscach, zdarzeniach. Konkurs trwał od 24.10.2016 r. do 7.11.2016 r.

Laureaci Konkursu Fotograficznego ,,Przyłapani na czytaniu'':

I miejsce: Amelia Rogińska kl.5d
II miejsce: Weronika Sell kl.5c
III miejsce:Sara Frankiewicz kl.6d

Wyróżnienia otrzymali:

Norbert Milewski kl.4a , Hanna Górzna kl.4d, Maja Kamińska kl.6a

Dyplomy za udział w konkursie otrzymali:

Marta Nowak kl.6d,Gabriela Chmielewska kl.6d,Wiktoria Ptaszyńska kl.6a,Norbert Szalas kl.6 b Wszystkim uczestnikom gratulujemy !

Organizatorzy: Joanna Grabowska, Sylwia Sell

>>GALERIA <<
>>GALERIA <<APEL Z OKAZJI 98 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁO¦CI
10. 11. 2016 r.

>>GALERIA <<WYCIECZKA DO WARSZAWY
08. 11. 2016 r.

>>GALERIA <<
>>GALERIA <<
>>GALERIA <<
>>GALERIA <<
>>GALERIA <<PÓŁMARATON PRZEMYSŁA II BIEGI DZIECIĘCE
05. 11. 2016 r.

Na obiekcie RKS Wełna RogoĽno 5 listopada odbyły się Biegi Dziecięce w ramach Półmaratonu Przemysła II. Nasi uczniowie zaprezentowali się w tych biegach bardzo dobrze. W kat. dz. kl. I-III drugie miejsce wywalczyła Nicl NiedĽwiedzka. W kat. chł. kl. I-III trzecie miejsce zaj±ł Filip Fudziński. W kat. dz. kl. IV-VI pierwsze miejsce wywalczyła Oliwia Gołdyn drugie Julia Skalska, a trzecie Aleksandra Betka. W kat. chł. kl. IV-VI zwyciężył Dawid Pilarski, a trzeci był Patryk Masternak.
Wszystkim uczniom, którzy reprezentowali nasz± szkołę w powyższej imprezie sportowej dziękujemy, a medalistom życzymy dalszych sukcesów.
>>GALERIA <<WIELKI SUKCES DZIEWCZˇT W DRUŻYNOWYM TENISIE STOŁOWYM
04. 11. 2016 r.

Dziewczęta naszej szkoły odniosły wielki sukces w Drużynowym Tenisie Stołowym. Maja Krawczyk i Zuzanna Przybylska wywalczyły wicemistrzostwo w powiatowych zawodach, które to odbyły się 4 listopada w Objezierzu. Dzięki temu sukcesowi uczennice naszej szkoły, będ± reprezentowały powiat obornicki w zawodach rejonowych.
GRATYLUJEMY


Akcja,,My Wam poczytamy''


1 paĽdziernika rozpocz±ł się Miesi±c Bibliotek Szkolnych ustanowiony przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego. Tradycja tego ¶więta ma już 17 lat. W zwi±zku z tym panie bibliotekarki w Szkole Podstawowej nr 3 w RogoĽnie 28 paĽdziernika zorganizowały akcję pod hasłem "My Wam dzisiaj poczytamy". Polegała na tym, że uczniowie klas starszych czytaj± uczniom klas młodszych .Tym razem uczniowie z Gimnazjum nr 1 pod opiek± pani Bożeny Stępień odwiedzili w naszej szkole klasę 1 a ,której wychowawczyni± jest pani Sławomira Mickiewicz. Na zakończenie zaproszeni go¶cie odebrali podziękowania i nagrody ksi±żkowe, które wręczyła im pani Sylwii Sell .
>>GALERIA <<,,Czytanie na dywanie''


Zajęcia w ramach Kółka Młodego Czytelnika "Czytanie na dywanie" odbywaj± się w każdy czwartek o godz. 7.00 Gło¶ne czytanie bajek i wybranych nowo¶ci ksi±żkowych dla dzieci.

W Tygodniu Bibliotek nie mogło zabrakn±ć naszych cotygodniowych zajęć "Czytanie na Dywanie" w ramach kółka Młodego Czytelnika.
Jak zwykle spotkali¶my się w czwartek o 7.00 z dziećmi, które uwielbiaj±, gdy im się gło¶no czyta. Czytanie pobudza ciekawo¶ć ¶wiata, rozwija wyobraĽnię, uczy my¶lenia, rozwija umiejętno¶ci słuchania i ćwiczy koncentrację. Tym razem Sylwia Sell zaprosiła dzieci ze ¶wietlicy szkolnej, a we wtorek 21 listopada przybyła do biblioteki klasa 2 c ,na gło¶ne czytanie poł±czone z zabaw± edukacyjn±. Opowiadanie pt. ,,Michał i złoty puchar" dzieci słuchały uważnie ,doskonale poradziły sobie z rozwi±zywaniem zagadek oraz zadań. Potrafiły poprawnie przyporz±dkować rzeczy ,które należy spakować do plecaka, aby przetrwać w trudnej sytuacji. Dzieci opowiedziały historyjki o ¶mieciowym jedzeniu jakie konsekwencje ponios± ludzie , którzy nie prowadz± zdrowego stylu życia i za¶miecaj± swój organizm.
Zapraszamy już w kolejnym tygodniu z pluszowym misiem.
>>GALERIA <<VI KONKURS RECYTATORSKI ,,W HOŁDZIE OJCZY¬NIE''
04. 11. 2016 r.

Dnia 4 listopada 2016 roku w pi±tek w Gimnazjum nr 1 im. Mazurka D±browskiego w RogoĽnie odbył się VI Gminny Konkurs Recytatorski pt.,,W hołdzie OjczyĽnie''. Do konkursu o miano najlepszych recytatorów w gminie stanęli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych. Uczestnicy zaprezentowali utwory o tematyce patriotycznej. Nasz± szkołę reprezentowały uczennice klasy III b: Dominika GoĽdĽ recytowała wiersz Ludwika Wiszniewskiego ,,11 Listopada'', Marcelina Walkowiak zaprezentowała utwór Antoniego Słonimskiego ,,Niepodległo¶ć''oraz uczennice klasy V a: Amelia Szulc, która recytowała utwór Artura Oppmani ,,Rok 1918'', Alicja Bogusławska recytacj± utworu Lusi Ogińskiej ,,Zdrajco'' zdobyła III miejsce. Wszystkie uczestniczki otrzymały nagrody rzeczowe i dyplomy. Uczennice do konkursu przygotowywały panie Anna Jaworska i Grażyna Przybył, opiekę nad uczniami sprawowała pani Sylwia Sell. GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM.
>>GALERIA <<MISTRZOSTWA GMINY W DRUŻYNOWYM TENISIE STOŁOWYM
10. 2016 r.

W Szkole Podstawowej nr 2 w RogoĽnie odbyły się Mistrzostwa Gminy w Drużynowym Tenisie Stołowym. Do rywalizacji przyst±piły drużyny z pięciu szkół. Dziewczęta w składzie MAJA KRAWCZYK i ZUZANNA PRZYBYLSKA wygrały wszystkie mecze zdobywaj±c w ten sposób złoty medal. Wywalczyły prawo startu w Mistrzostwach Powiatu, które to odbęd± się na pocz±tku listopada.
Gratulujemy


ROCZNICA KONSEKRACJI KO¦CIOŁA P. W. ¦W. DUCHA
30. 10. 2016 r.


>>GALERIA <<MISTRZOSTRZOWIE POWIATU W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ
27. 10. 2016 r.

W hali sportowej w Obornikach 27 paĽdziernika odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej. Rozgrywki odbyły się systemem każdy z każdym. Nasi chłopcy odnie¶li komplet zwycięstw, zdobywaj±c ł±cznie 21 bramek nie trac±c przy tym żadnej. Reprezentanci naszej szkoły będ± reprezentować nasz powiat w Mistrzostwach Rejonu. Miło nam donie¶ć, że dzięki wywalczeniu Mistrzostwa Rejonu przez naszych chłopców w zeszłorocznych zmaganiach powiat obornicki pierwszy raz w historii będzie organizatorem tych rozgrywek.
Gratulujemy


SKŁAD DRUŻYNY


ZŁOCH JAKUB
HERMANN BARTOSZ
KAMIŃSKI JAKUB
PEDDA BARTOSZ
KABAT NORBERT
BARTOSZEWICZ KACPER
KORNOBIS IGOR
KORYBALSKI WIKTOR
PILARSKI JACEK
PAUSZEK FILIP>>GALERIA <<AKCJA SPRZˇTANIA ROGOZIŃSKIEGO CMENTARZA
26. 10. 2016 r.

W czwartek 26 paĽdziernika 2016 roku odbyło się tradycyjne sprz±tanie grobów na rogozińskim cmentarzu. W akcji tej wzięli udział członkowie Szkolnego Koła Polskiego Czerwonego Krzyża przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w RogoĽnie .Uczennice klasy pi±tej, szóstej w składzie: Weronika Sell, Maja Szymanik, Patrycja Zwolińska aktywnie pracowały na rzecz ¶rodowiska lokalnego pielęgnuj±c pamięć tych, którzy odeszli.Po zakończeniu prac porz±dkowych, wspólna modlitwa i symboliczne zapalenie zniczy na grobach duszpasterzy rogozińskich parafii. ,,¦pieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodz±...''. ks. Jan Twardowski
>>GALERIA <<

Sylwia Sell
WYGRAJ SZANSĘ
26. 10. 2016 r.

26 paĽdziernika w sali widowiskowej Obornickiego O¶rodka Kultury odbył się konkurs wokalny ,,Wygraj szansę''. Organizatorem konkursu była Agencja Telewizyjno-Estradowa TV Media z Łodzi. Do walki stanęło 13 wokalistów. RogoĽno reprezentowała uczennica naszej szkoły- Sara Frankiewicz z klasy 6d. Wokalistce na scenie towarzyszył zespół choreograficzny - Julia Czerwińska, Marta Nowak oraz Dominka Adamska przygotowany przez pani± Hannę Krzywonos.
Wszyscy wykonawcy reprezentowali bardzo wysoki poziom. Jury miało naprawdę trudne zadanie. Podczas obradowania na scenie wyst±pił teatr MORALITET ze spektaklem ukierunkowanym na przeciwdziałanie uzależnieniom. Miało to umilić czas podczas oczekiwania na werdykt, chociaż wokalistom i tak trudno było się skupić podczas przedstawienia.
Za wykonanie piosenki " Najpiękniejsza w klasie" z repertuaru Majki Jeżowskiej Sara otrzymała wyróżnienie oraz nagrodę rzeczow±- radiomagnetofon.
Sarze BARDZO gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

Joanna Kania

>>GALERIA <<KLASA 3A i 3D W POZNANIU
19. 10. 2016 r.

>>GALERIA <<
>>GALERIA <<
>>GALERIA <<MISTRZOSTWA GMINY W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ
18. 10. 2016 r.

18 paĽdziernika w Szkole Podstawowej nr 3 odbyły się Mistrzostwa Gminy w Halowej Piłce Nożnej. Rozgrywki zostały rozegrane systemem każdy z każdym. Bezkonkurencyjni okazali się chłopcy z naszej szkoły zdobywaj±c komplet punktów. Drugie miejsce wywalczyła Szkoła Podstawowa nr 2, a trzecie ZS z Go¶ciejewa.
SKŁAD DRUŻYNY

ZŁOCH JAKUB
HERMANN BARTOSZ
KAMIŃSKI JAKUB
PEDDA BARTOSZ
KABAT NORBERT
BARTOSZEWICZ KACPER
KORNOBIS IGOR
KORYBALSKI WIKTOR
PILARSKI JACEK
BARTOL MICHAŁ
PAUSZEK FILIP


LEKCJA O PRZEMY¦LE II
17. 10. 2016 r.

>>GALERIA <<DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
14. 10. 2016 r.>>GALERIA <<
>>GALERIA <<PASOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW
14. 10. 2016 r.
>>GALERIA <<
>>GALERIA <<PASOWANIE NA STARSZAKA
14. 10. 2016 r.
>>GALERIA <<
>>GALERIA <<
>>GALERIA <<Klasa 2b w Kłodawie
06.09.2016 r.

W dniu 06.10.2016r. klasy II b i II c odwiedziły kłodawsk± kopalnię soli. Dzieci korzystaj±c z windy zjechały 600m. pod powierzchnię ziemi z prędko¶ci± 6m/s. Zwiedziły wnętrza kopalni, poznaj±c ciężk± pracę górników. Zobaczyły maszyny używane w podziemnym górnictwie solnym. Każdy mógł dotkn±ć, a nawet posmakować różowej soli, która jest wydobywana w dwóch miejscach na ¶wiecie: Kłodawie i Pakistanie. Dzieci poznały również historię patronki górników- ¶w. Barbary oraz ¶w. Kingi-opiekunki górników solnych. Na sam koniec każdy mógł zabrać ze sob± własnoręcznie zebrane bryłki soli, a również skorzystać ze sklepiku, w celu zakupienia pami±tkowych wyrobów z soli.
>>GALERIA <<ZAPROSZENIE


Zapraszam Pani/Pana dziecko do skorzystania z zajęć o charakterze integracyjno - adaptacyjnym. Zajęcia przeznaczone s± dla uczniów klasy drugiej.
CEL ZAJĘĆ
Głównym celem zajęć jest stworzenie dzieciom okazji do przeżywania pozytywnych do¶wiadczeń społecznych oraz wzmocnienie ich poczucia własnej warto¶ci i samooceny.
Cele szczegółowe:
 • tworzenie sytuacji, w których dziecko ma możliwo¶ć przeżycia i nauczenia się kontrolowanych sposobów odreagowania nagromadzonego napięcia emocjonalnego i fizycznego.
 • poprawa funkcjonowania dziecka w ¶rodowisku szkolnym
 • nawi±zanie lepszych kontaktów z rówie¶nikami
 • rozpoznawanie przez dziecko tre¶ci przeżywanych uczuć i nazywanie je
 • uczenie pozytywnego patrzenia na siebie i swoje otoczenie

  METODY PRACY
 • metoda gier i zabaw interakcyjnych,
 • Metoda Ruchu Rozwijaj±cego W.Sherborne
 • praca w małych grupach, praca zespołowa.

  Zajęcia będ± miały charakter spotkań grupowych, które będ± odbywały się raz w tygodniu od 13 wrze¶nia do 25 maja w Szkole Podstawowej nr 3. w RogoĽnie. Zainteresowanych zajęciami proszę o pozostawienie informacji u wychowawcy.

  Joanna Grabowska
  Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017
  01.09.2016 r.

  >>GALERIA <<  >>Rok szkolny 2015/2016 <<
  >>Rok szkolny 2014/2015 <<
  >>Rok szkolny 2013/2014 <<
  >>Rok szkolny 2012/2013 <<
  >>Rok szkolny 2011/2012 <<
  >>Rok szkolny 2010/2011 <<
  >>Rok szkolny 2009/2010 <<
  >>Rok szkolny 2008/2009 <<
  >>Rok szkolny 2007/2008 <<
  >>Rok szkolny 2006/2007 <<