Dysleksja Polskie Towarzystwo Dysleksji
Dysgrafia
Zespół Nadpobudliwości Psychoruchowej - ADHD Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego w Warszawie
Narkotyki Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Polska Sieć Redukcji Szkód
Inne
Polskie Towarzystwo Psychologiczne
Narodowe Centrum Zasobów Poradnictwa Zawodowego
Ogólnopolska Baza Psychologów
Portal - Dzieci Sprawne Inaczej
Serwis poświęcony specyficznym trudnościom w uczeniu się
Polski Związek Logopedów
Portal - Dziecko w sieci