• Czas przeszły Perfekt - ćwiczenie 1
  • Czas przeszły Perfekt - ćwiczenie 2
  • Czas przeszły Perfekt - "haben" czy "sein" - ćwiczenie 1
  • Czas przeszły Perfekt - 'haben" czy "sein" - ćwiczenie 2