Kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów w Szkole Podstawowej nr 3 w RogoĽnie


  • Historia

  • Muzyka

  • Plastyka

  • Technika
  • Wychowanie fizyczne
  • Informatyka