Berufe - zawody


 • Berufe - test wyboru
 • Berufe - Zawody

  Familie - rodzina


 • Familie - dopasowanie nazw
 • Familie - dopasowanie nazw 2
 • Familie dopasowanie nazw członków rodziny
 • Inne ćwiczenia w sieci
  *Sprawdzenie rozwiązania następuje po kliknięciu na "FERTIG". Kliknięcie na "ZUM NÄCHSTEN ÜBUNG" powoduje przejście do kolejnego ćwiczenia.
  *Sprawdzenie nastepuje przez kliknięcie na "Auswerten"
 • Familie - nazwy członków rodziny - ćwiczenie 1
 • Familie - nazwy członków rodziny - ćwiczenie 2
 • Familie - nazwy członków rodziny - ćwiczenie 3
 • Familie - nazwy członków rodziny - ćwiczenie 4
 • Familie - pytania dotyczące rodziny
 • Familie- zaimki dzierżawcze - mein, meine - ćwiczenie 1
 • Familie- zaimki dzierżawcze - mein, meine - ćwiczenie 2

  Haustiere - zwierzęta domowe


 • Haustiere - rodzajnik okre?lony
 • Haustiere - krzyżówka
 • Inne ćwiczenia w sieci
  *Sprawdzenie rozwiązania następuje po kliknięciu na "FERTIG". Kliknięcie na "ZUM NÄCHSTEN ÜBUNG" powoduje przejście do kolejnego ćwiczenia.

  Möbel - meble


 • Möbel - dopasowanie nazw
 • Möbel - krzyżówka
 • Inne ćwiczenia w sieci
  *Sprawdzenie następuje przez kliknięcie na "Auswerten"

  Farben- kolory


 • Farben - krzyżówka
 • Inne ćwiczenia w sieci
  *Sprawdzenie następuje przez kliknięcie na "Auswerten"
  *Sprawdzenie rozwiązania następuje po kliknięciu na "FERTIG". Kliknięcie na "ZUM NÄCHSTEN ÜBUNG" POWODUJE PRZEJŚCIE DO KOLEJNEGO ĆWICZENIA.

  Zahlen - liczby


 • Zahlen von 1 bis 12 - dopasowanie
 • Inne ćwiczenia w sieci
  >>Zahlen bis 100 - liczby do stu.
  * Sprawdzenie następuje przez kliknięcie na "Auswerten"
  >>Ćwiczenia 2
  >>Ćwiczenia 3
  *Sprawdzenie rozwiązania następuje po kliknięciu na "FERTIG". Kliknięcie na "ZUM NÄCHSTEN ÜBUNG"powoduje przejście do następnego ćwiczenia.

  Czasowniki


 • Odmiana czasownika "sein"

  Kraje niemieckojęzyczne


 • INFORMACJE I TEST WIEDZY
 • Prezentacja multimedialna


 • Określanie czasu - godziny - ćwiczenie 1
 • Określanie czasu - godziny - ćwiczenie 2
 • Nazwy zwierząt
 • Nazwy zwierząt - rodzajniki - ćwiczenie 1
 • Nazwy zwierząt - rodzajniki - ćwiczenie 2
 • Nazwy zwierząt - rodzajniki - ćwiczenie 3
 • Określanie czasu - pory dnia


 • Dni tygodnia

 • Liczby