ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2012/2013
28.06.2013 r.

>>GALERIA <<
>>GALERIA <<Absolwenci Szkoły Podstawowej nr 3 w roku szkolnym 2012/2013

KLASA VI a
wychowawca: mgr Magdalena MilewskaKLASA VI b
wychowawca: mgr Magdalena HajtKLASA VI c
wychowawca: mgr Beata Grze¶-RojekKLASA VI d
wychowawca: mgr Renata Czechowska

POŻEGNANIE ABSOLWENTA 2013
27.06.2013 r.

>>GALERIA <<
>>GALERIA <<
>>GALERIA <<
>>GALERIA <<
>>GALERIA <<
>>GALERIA <<
>>GALERIA <<
>>GALERIA <<
SPORT W NASZEJ SZKOLEPODZIĘKOWANIA


Naszej kochanej Pani Sławomirze Mickiewicz i pozostałym Nauczycielom serdecznie dziękujemy za przekazan± wiedzę, życzliwo¶ć i dobre serce. Cieszymy się, że zawsze mogli¶my liczyć na Wasz± pomoc, życzliwo¶ć i cierpliwo¶ć. Wdzięczni jeste¶my za wspólnie spędzone chwile, pełne zrozumienia i u¶miechu. Życz±c Wam dużo zdrowia i sukcesów obiecujemy, że będziemy pamiętać o wszystkich Waszych m±drych radach.

KLASA III CTURNIEJ WIEDZY - SAVOIR - VIVRE DLA KLAS IV
21.06.2013 r.

     21 czerwca uczniowie czwartych klas naszej szkoły przez blisko dwie godziny sprawdzali swoj± wiedzę na temat savoir-vivre (sztuka życia).
     Celem turnieju było podniesienie kultury osobistej uczniów poprzez promowanie kulturalnych zachowań w życiu codziennym oraz umiejętno¶ci zgodnego współżycia i poprawnego komunikowania się. Konkurs miał za zadanie wdrażanie młodzieży do stosowania zasad savoir – vivre na co dzień.
     5-osobowe drużyny reprezentuj±ce klasy konkurowały w czterech konkurencjach. Ich zadaniem było m.in. prawidłowe nakrycie stołu i poprawne zaadresowanie koperty. Odpowiadali również na pytania z zakresu etykiety oraz przedstawiali scenki rodzajowe. Poziom drużyn był wyrównany, a doping reszty uczniów tak mocny, że trudno było wyłonić zwycięzcę konkursu.
     Po dogrywce zwycięzc± konkursu savoir- vivre została klasa IV B, drugie miejsce- IV C, trzecie – IV A. Pomysłodawcami i realizatorami turnieju były panie: I. Andrzejczak, K. Stanicka, A. Kulupa oraz M. Wojtusik.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za wspaniał± zabawę i gratulujemy.

>>GALERIA <<FESTYN 2013
25.05.2013 r.

>>GALERIA <<
>>GALERIA <<
>>GALERIA <<
>>GALERIA <<
>>GALERIA <<
>>GALERIA <<MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PIĘKNEGO PISANIA
22.05.2013 r.
>>GALERIA <<PRZEGLˇD PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ
21.05.2013 r.

>>GALERIA <<Internetowy Teatr TVP dla szkół
21.05.2013 r.

>>GALERIA <<TEST TRZECIOKLASISTY
21.05.2013 r.

>>GALERIA <<PRZEGLˇD PIOSENKI RELIGIJNEJ
21.05.2013 r.
Mistrzostwa Polskiej Federacji Taekwon-do
21.04.2013 r.

Medale na Mistrzostwach Polskiej Federacji Taekwon-do zdobyli
Medal Srebrny Mikołaj Długosz z klasy VID
Medal Br±zowy Norbert Michalski z klasy VB

Wyróżnienia na Mistrzostwach zdobyli:
Mikołaj Jóźwiak z klasy I (SP - 2)
Aleksander Drewicz z klasy IB

Zdobyte medale i wyróżnienia ciesz± tym bardziej, że w Mistrzostwach udział wzięło prawie 700 zawodników z całego kraju!

Gratulujemy nszym uczniom i trenerowi Panu Rafałowi Drewiczowi!
Zdjęcia z Mistrzostw można obejrzeć na:

http://www.federacjataekwondo.com/index.php?dzial=galeria80
http://rafaldrewicz.com/galeria/mistrzostwa-polskiej-federacji-taekwon-doGMINNY KONKURS MATEMATYCZNY
14.05.2013 r.

14 maja 2013 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w RogoĽnie odbył się X Gminny Konkurs Matematyczny Klas Trzecich. Nasz± szkołę godnie reprezentowało troje uczniów: Amelia Nawrot, Dobrochna Marchwiak i Michał Wysocki.
Konkurowali z przedstawicielami wszystkich szkół podstawowych naszej gminy.
Zwyciężczyni± tego konkursu została Dobrochna Marchwiak, a Michał i Amelia uplasowali się odpowiednio na pi±tym i szóstym miejscu. Gratulujemy!

Opiekun:Sławomira Mickiewicz

>>GALERIA <<MAJÓWKA Z TUWIMEM
10.05.3013 r.

W zwi±zku z obchodami Roku Tuwima Biblioteka SP-3 i Biblioteka Publiczna w RogoĽnie zorganizowały Majówkę z Tuwimem. Warsztaty poprowadził aktor scen poznańskich Piotr Witoń, który z wielk± swobod± wprowadził blisko 70 dzieci w ¶wiat wierszy Juliana Tuwima. Uczniowie popisywali się swoimi pracami plastycznymi oraz recytacj± znanych i lubianych wierszy. Spotkanie miało miejsce na bibliotecznym tarasie w centrum Osiedla Przemysława. To sprawiło, że odbiorcami spotkania zostali również przypadkowi przechodnie. Nagły deszcz nie zdołał popsuć spotkania, które do samego końca przebiegało w radosnej atmosferze już pod dachem biblioteki.
>>GALERIA <<TOPINAMBUR
30.04.2013 r.

>>GALERIA <<
>>GALERIA <<3 MAJA
03.05.2013 r.
>>GALERIA <<MAJÓWKA Z TUWIMEM
APEL Z OKAZJI 222. ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA
30.04.2013 r.

>>GALERIA <<"Ratujmy Ziemię"
24.04.2013 r.

     22 kwietnia to ¦więto Ziemi. To dzień, który jednoczy my¶li ludzi na całym ¶wiecie wokół naszej Planety. Z tej okazji w Szkole Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w RogoĽnie uczniowie wraz nauczycielkami, tj. Joann± Kani±, Magdalen± Hajt oraz Aleksandr± Kulup±, przygotowali montaż słowno-muzyczny pod hasłem „Ratujmy Ziemię”. W¶ród publiczno¶ci znaleĽli się zaproszeni go¶cie, m.in. Burmistrz Miasta RogoĽna oraz przedstawiciele firm wspomagaj±cych szkołę w wielu akcjach ekologicznych.
     Przedstawienie rozpoczęło się słuchowiskiem audiowizualnym opisuj±cym historię powstania Ziemi. Widzowie mogli także podziwiać młodych aktorów w scenach pantomimicznych wzbogaconych projekcj± filmow± oraz wysłuchać kilku piosenek o tematyce przyrodniczej. Cało¶ć uwieńczył niecodzienny pokaz mody. Projektanci – czwartoklasi¶ci zaprezentowali stroje wykonane z makulatury i innych surowców wtórnych. Apel wzbudził wiele pozytywnych emocji i natchn±ł do działań proekologicznych.
>>GALERIA <<
>>GALERIA <<
>>GALERIA <<IX GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY SZKÓL PODSTAWOEYCH
23.04.2013 r.

>>GALERIA <<
>>GALERIA <<Powiatowy Przegl±d Młodych Talentów MIKROFONIA 2013
22.04.2013 r.

22 kwietnia w Obornikach odbył się Powiatowy Przegl±d Młodych Talentów MIKROFONIA. W pierwszym etapie konkursu, do finału zakwalifikowały się: Sara Frankiewicz z II b, Julia Garstecka 4c, Ada Ptaszyńska 4c oraz Joanna Hinz 4 c. W finale młodzi arty¶ci zmierzyli się z laureatami eliminacji z Gminnego O¶rodka Kultury w Ryczywole oraz Obornickiego O¶rodka Kultury w Obornikach. Poziom przegl±du był bardzo wysoki, ale udało się ... Laureatk± w kategorii klas I-III została Sara Frankiewicz, a klas IV-VI Joanna Hinz. Wszystkim gratulujemy!!

Opiekun:Joanna Kania

>>GALERIA <<DZIEŃ ZIEMI-NIENAWISZCZ
20.04.2013 r.

>>GALERIA <<Internetowy Teatr TVP dla szkół?
19.04.2013 r.

>>GALERIA <<ZAJĘCIA Z ECHOLOKACJI
18.04.2013 r.

>>GALERIA <<KONKURS MATEMATYCZNY
17.04.2013 r.

17 kwietnia 2013r. odbył się Szkolny Konkurs Matematyczny dla Uczniów Klas III. Uczestnicy w ci±gu 45 minut rozwi±zywali test składaj±cy się z zadań o różnym stopniu trudno¶ci. Zadania konkursowe dotyczyły wiadomo¶ci i umiejętno¶ci z zakresu wykonywania wszystkich czterech działań matematycznych, rozwi±zywania zadań tekstowych, umiejętno¶ci praktycznych zwi±zanych z kalendarzem, zegarem, termometrem oraz obliczania obwodów figur geometrycznych. Za prawidłowe rozwi±zanie wszystkich zadań testu uczniowie mogli zdobyć 66 punktów.

Oto wyniki konkursu::

I miejsce - Dobrochna Marchwiak - kl. 3c (60 pkt)
II miejsce – Amelia Nawrot – kl. 3a (57 pkt)
Michał Wysocki – kl. 3a (57 pkt)
II miejsce – Natalia Górzna – kl. 3c (56 pkt)

Opracowała:Sławomira Mickiewicz


>>GALERIA <<WYCIECZKA KLASY 2a i 2d DO KŁODAWY
17.04.2013 r.

>>GALERIA <<
>>GALERIA <<
>>GALERIA <<
>>GALERIA <<GMINNY KONKURS INFORMATYCZNY
10.04.2013 r.

>>GALERIA <<Kwiecień – miesi±cem ekologii
10.04.2013 r.

Kwiecień to miesi±c ekologii w naszej ¶wietlicy szkolnej. W ramach przygotowań do obchodów Dnia Ziemi, w ¶wietlicy zorganizowano cykl zajęć ekologicznych, maj±cych na celu rozbudzenie w¶ród uczniów ¶wiadomo¶ci ekologicznej, a także u¶wiadomienie konieczno¶ci podejmowania działań na rzecz przyrody. Kulminacyjnym punktem zaplanowanych zajęć, było przeprowadzenie 10 kwietnia lekcji otwartej dla klas III pt.: „Multimedialna segregacja, czyli co o segregacji każdy wiedzieć powinien.” Uczniowie tych klas wzięli udział w mini wykładzie poł±czonym z prezentacj± multimedialn± oraz filmikiem przedstawiaj±cym konieczno¶ć segregacji odpadów. Dzieci dowiedziały się w jaki sposób należy prawidłowo segregować ¶mieci oraz poznały konsekwencje bezmy¶lnego zanieczyszczania ¶rodowiska. Nasz miesi±c ekologii zakończy się konkursem wiedzy ekologicznej dla klas I-III.
Cykl zajęć ekologicznych przygotowała Pani Milena Wojtusik.
>>GALERIA <<ODWIEDZINY PRZEDSZKOLAKÓW
09-10.04.2013 r.

>>PRZEDSZKOLE NR 2<<
>>PRZEDSZKOLE NR 2<<
>>PRZEDSZKOLE NR 1<<
>>PRZEDSZKOLE z SP 2<<
Gminny Konkurs Bajek i Ba¶ni
04.04.2013 r.

     W dniu 04. 04.2013 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w RogoĽnie odbyła sie już 10 edycja Gminnego Konkursu Bajek i Ba¶ni. Przedszkolaki ze Szkoły Podstawowej nr 3 również uczestniczyły w tym konkursie.
Konkurs składał się z trzech etapów:
     1.Przedstawienie przez dzieci wybranego utworu J.Brzechwy (Nasze dzieci przedstawiły "Żuka")
     2.Wykonanie pracy plastycznej tematyka: ulubiona bajka
     3.Odpowiedzi na pytania dotycz±ce znajomo¶ci bajek
Wszystkie drużyny uzyskały maksymaln± liczbę punktów i ostatecznie zajęły 1 miejsce.


>>GALERIA<<

Wychowawczyni grupy 0a:Kinga Rodowska
SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY
04.04.2013 r.

>>GALERIA<<
>>GALERIA<<MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ
27.03.2013 r.

>>GALERIA<<
>>GALERIA<<
>>GALERIA<<
>>GALERIA<<TRÓJECZKI 2013
22.03.2013 r.

>>GALERIA<<
>>GALERIA<<
>>GALERIA<<POLICJANCI UCZˇ NAJMŁODSZYCH
21.03.2013 r.

>>GALERIA<<„Internetowy Teatr TVP dla szkół”
21.03.2013 r.

>>GALERIA<<MIĘDZYNARODOWY KONKURS MATEMATYCZNY ,,KANGUR''
21.03.2013 r.

>>GALERIA<<XVII KONKURS WIEDZY BAJKOWY ¦WIAT
20.03.2013 r.

W dniu 20 marca 2013 roku o godz.10.00 w Sali Rogozińskiego Centrum Kultury i Sportu odbył się już XVIII Konkurs Wiedzy Bajkowy ¦wiat, na który przybyło aż 31 drużyn. Rywalizacja była jak co roku zacięta, a chęć wygrania ogromna! Co nie dziwi, zwłaszcza, że uczniowie intensywnie pracowali przez siedem miesięcy pochłaniaj±c imponuj±c± ilo¶ć dodatkowych lektur.
Do finału weszło 10 najlepszych drużyn, które wyłoniły się z pierwszego etapu, w tym dwie z naszej szkoły!
W skład drużyn wchodziły:
      Drużyna I :
          Dobrochna Marchwisk kl. III c
          Wiktoria Rosół kl. IV
          Marta Pilarska kl. IV
     Drużyna II:
          Natalia Górzna kl. III c
          Patrycja Urbańska kl. IV
          Zuzanna Ortyl kl. IV
Drużynie I udało się zdobyć zaszczytne III miejsce!
Dodatkowo za najlepiej napisany indywidualnie test wyróżniona została Dobrochna Marchwiak z wynikiem 37/40 pkt.
Nagrodami w tym roku były dla każdego z uczestników mysz komputerowa oraz dyplom. Natomiast na zwycięzców i wyróżnionych dodatkowo czekały wspaniałe ksi±zki.
Uczniów do konkursu przygotowywały bibliotekarki sp-3 Panie: Izabela Andrzejczak i Katarzyna Stanicka, które serdecznie gratuluj± uczniom tegorocznego sukcesu!

BRAWO!!!

>>GALERIA<<Twórcza sobota w naszej szkole
16.03.2013 r.

16 marca w naszej szkole odbyły się warsztaty wielkanocne z cyklu Mama, Tata i Ja. Już po raz pi±ty – rodzice i dzieci a także nauczyciele – zgłębiali tajniki techniki serwetkowej. Zadaniem uczestników było ozdobienie drewnianego serwetnika. Pracę rozpoczęli¶my od przygotowania przedmiotu. Szlifowali¶my, gładzili¶my, oczyszczali¶my! PóĽniej nakładali¶my dwie warstwy akrylowej farby. Aby uzyskać ciekawe efekty, używali¶my wosku i papieru ¶ciernego. Następnie na powierzchni umie¶cili¶my kompozycję wzorów wydartych z serwetek. Aby zabezpieczyć pracę i uzyskać stopienie się motywu z tłem dekorowanego przedmiotu pokryli¶my przedmioty bezbarwnym lakierem akrylowym. Każdy z przedmiotów uzyskał znamię rękodzieła, a nawet dzieła sztuki. Wszyscy byli zadowoleni z uzyskanych efektów. Decoupage to technika daj±ca piękne efekty i wcale nie trzeba być wybitnym artyst±, żeby je osi±gn±ć. Każdy może tutaj osi±gn±ć sukces. A oto efekty naszej pracy.
>>GALERIA<<
>>GALERIA<<MISTRZOSTWA REJONU W SIATKÓWCE DZIEWCZˇT SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
05.03.2013 r.

     5 marca 2013 rl w hali sportowej Nałęcz w Szamotułach odbył się Finał Rejonu w Piłce Siatkowej Dziewcz±t Szkół Podstawowych. Po zwycięstwie w Mistrzostwach Powiatu, w turnieju wzięły udział dziewczęta z SP3 RogoĽno.
Drużyny podzielono na dwie grupy. Dziewczęta z rogozińskiej Trójki pokonuj±c drużyny z Nowego Tomy¶la i Chrzypska awansowały z I miejsca do półfinału. Wygrywaj±c 2:0 z zespołem ze Stęszewa awansowały do meczu finałowego, który rozegrały z drużyn± z Szamotuł. Po bardzo widowiskowym meczu siatkarki z Trójki, trenowane przez Hannę Krzywonos ostatecznie uległy rywalkom 1:2.
Dziewczęta otrzymały pami±tkowe puchary, medale i dyplomy a Iwona Polega, Sonia Marchwiak i Julia Górzna propozycje kontynuowania dalszej przygody z siatkówk± w Klubie Szamotulanin Szamotuły. Szkołę Podstawow± nr 3 w RogoĽnie reprezentowały: Iwona Polega, Sonia Marchwiak, Julia Górzna, Dominika Nowald, Anna Nikodem, Wiktoria ¦widerska, Wiktoria Kosińska, Katarzyna Neumann, Agata Pedda, Magdalena Bazydło.
>>GALERIA<<APEL ,,ZDROWY STYL ŻYCIA''
11.03.2013 r.

>>GALERIA<<PASOWANIE NA CZYTELNIKA
25.02.2013 r.

>>GALERIA<<Egzotyczne zwierzęta w oddziale przedszkolnym grupa - 0a
25.02.2013 r.

W lutym odwiedziły nas w oddziale przedszkolnym egzotyczne zwierzęta, były węże, złów i agamy. Dzieci mogły zwierzęta pogłaskaći nosić na r±czkach. Chłopcy byli zafascynowani wężami a dziewczynkom bardzo spodobały się agamy. Jakie bylo zdziwienie pani dyrektor kiedy weszła do klasy i zobaczyła węże na ramionach dzieci:) Serdeczne podziękowania dla pani Agnieszki Szymskiej.
>>GALERIA<<WALENTYNKI
14.02.2013 r.

>>GALERIA<<Siatkarki z Rogozińskiej Trójki w Finale Rejonu

Po wygranym Miejsko – Gminnym Turnieju w Piłce Siatkowej Dziewcz±t Szkół Podstawowych Rogozińska Trójka była organizatorem Mistrzostw Powiatu, które odbyły się 12 lutego br. W turnieju wzięły udział cztery drużyny: SP nr 2 Oborniki, ZS Rożnowo, ZS Parkowo i SP nr 3 w RogoĽnie.
Pokonuj±c 2: 0 rywalki z Oborniki dziewczęta z SP 3 RogoĽno zapewniły sobie awans do finału. Drugi mecz półfinałowy zwyciężyły zawodniczki ZS w Parkowie.
W decyduj±cym meczu zawodniczki SP 3 RogoĽno, pokonały rywalki z Parkowa 2:0 zapewniaj±c sobie awans do finały rejonu.
Skład drużyny: Iwona Polega, Sonia Marchwisk, Dominika Nowald, Julia Górzna, Agata Pedda, Wiktoria ¦widerska, Anna Nikodem, Wiktoria Kosińska, Katarzyna Neumann, Magdalena Bazydło.
Drużynę prowadzi Hanna Krzywonos

>>GALERIA<<Dzień Babci i Dziadka w oddziale przedszkolnym - grupa 0a
01.02.2013 r.

Dnia 01 lutego 2013r w oddziale przedszkolnym obchodzili¶my Dzień Babci i Dziadka. Dzieci przygotowały cze¶ć artyczn± i upominki dla swoich Dziadków, rodzice zadbali o poczęstunek i napoje. Najmłodsze dzieci Szkoły Podstawowej nr 3 w zaprezentowały swoje zdolno¶ći artystyczne w pełnej krasie.
>>GALERIA<<Konkurs ,,Przyrodnicze rymowanie - otaczaj±cego ¶wiata poznawanie''
01.02.2013 r.

     W styczniu br. został rozstrzygnięty konkurs ,,Przyrodnicze rymowanie – otaczaj±cego ¶wiata poznawanie'' – Ssaki Wielkopolskich Parków Krajobrazowych, którego organizatorem był Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. W konkursie udział wzięli uczniowie klas IV – VI ze 126 szkół podstawowych z terenu województwa wielkopolskiego. W sumie na konkurs wpłynęło ponad 2000 prac.
     Nasz± szkołę reprezentowało kilkunastu uczniów klas IV-VI, którzy pod kierunkiem p. Magdaleny Hajt, p. Joanny Kani, p. Hanny Manikowskiej oraz p. Aleksandry Kulupy wykonali prace w formie rysunku lub napisali rymowane wierszyki po¶więcone wybranym gatunkom ssaków. Dwie uczennice naszej szkoły zostały laureatami konkursu. W kategorii rysunek II miejsce zdobyła Aleksandra Nowak kl. Vc, natomiast w kategorii wiersz III miejsce zdobyła Joanna Grzechowiak kl. Va.
     1 lutego w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu laureatkom wręczone zostały dyplomy i nagrody. Zwyciężczyniom gratulujemy! Poniżej prezentujemy prace literackie naszych uczniów.

Dominika Zawiska

Joanna Grzechowiak

Gracjan Kaczmarek

Weronika Apoń

Weronika Apoń i Dominika Zawiska


>>GALERIA<<

DZIEŃ PATRONA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH
11.01.2013 r.


     Rok 2013 jest dla Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w RogoĽnie rokiem szczególnym i ważnym. 27 grudnia będziemy obchodzić 95 rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego, a w styczniu 2014 roku upłynie 30 lat od chwili, kiedy szkoła ta otrzymała zaszczytne imię Powstańców Wielkopolskich. To dzięki Nim ,,nasza mała ojczyzna" jest wolna. Dla nas jest to duże wyzwanie, a Oni s± niedo¶cignionym wzorem.

     11 stycznia 2013 roku w sali Rogozińskiego Centrum Kultury odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Patrona Szkoły po¶więcony historii Wielkopolski i Powstania Wielkopolskiego. W my¶l prawdy „ Z Bogiem w sercu, z broni± w ręku, wobec wroga Ojczyzny bez lęku” uczniowie klasy 6d przenie¶li nas w podróż w czasie, w którym dzielnie walczono o Polskę.

Scenariusz przedstawienia przygotowały panie Renata Czechowska i Izabela Andrzejczak, oprawę muzyczn± pani Joanna Kania, a prezentację wykonała pani Dorota Zieniuk.

Po uroczystym akcencie, już mniej oficjalnie, przyszedł moment na coroczny konkurs ,,Cheerleaders'', którego pomysłodawczyni± jest pani Hanna Krzywonos. Uczniowie klas IV-VI przygotowali układ taneczny do wybranego przez siebie utworu muzycznego. Jury nie miało łatwego zadania. Wszyscy uczestnicy z ogromnym zaangażowaniem podeszli do zmagań. W kategorii klas IV miejsce I zajęła klasa IV C! w kategorii klas V, klasa VB!, a w kategorii klas VI , klasa VI D.
>>BALIK<<
>>AKADEMIA<<
>>KONKURS<<
>>KONKURS<<
>>KONKURS<<PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY
10.01.2013 r.

>>GALERIA<<

94. ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO
28.12.2012 r.

>>GALERIA<<JASEŁKA 2012
21.12.2012 r.

>>GALERIA<<
>>GALERIA<<WIGILIA W KLASIE II a
19.12.2012 r.

>>GALERIA<<SEBASTIAN KRZYŻANOWSKI LAUREATEM XVI KONKURSU
,,MICKIEWICZOWI POTOMNI''

14.12.2012 r.


APEL PO¦WIĘCONY ŻYCIU I TWÓRCZO¦CI JANUSZA KORCZAKA
14.12.2012 r.

>>GALERIA<<PODSUMOWANIE TEGOROCZNEJ ZBIÓRKI ODZIEŻY W NASZEJ SZKOLE DLA FUNDACJI ,,DZIECI DLA ZIEMI''
07.12.2012 r.

Dnia 7.12.2012 r. w naszej szkole, po raz drugi, miała miejsce zbiórka odzieży dla w/w fundacji. Uczniowie, rodzice i nauczyciele bardzo się zaangażowali w akcję. Tym razem zebrali¶my ogółem 3220,4 kg. Najwięcej zebrały następuj±ce klasy:

KL.VI B - 394,7 kg
KL.III C - 219,5 kg
KL.II A - 216,8 kg

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnicz±cym w tegorocznej akcji.

Odpowiedzialna za tegoroczn± akcję Krystyna ¦lusarczyk


>>GALERIA<<MIKOŁAJKI
06.12.2012 r.

>>GALERIA<<
>>GALERIA<<TURNIEJ WIEDZY I UMIEJĘTNO¦CI KLAS TRZECICH
05.12.2012 r.

>>GALERIA<<

XXII PRZEGLˇD DOROBKU ARTYSTYCZNEGO SZKÓŁ
27.11.2012 r.

>>GALERIA<<WOJEWÓDZKI KONKURS HUMANISTYCZNY
23.11.2012 r.

>>GALERIA<<Z WIZYTˇ W AZORKU
15.11.2012 r.

>>GALERIA<<STRAŻACY UCZˇ PIERWSZEJ POMOCY
14.11.2012 r.

>>GALERIA<<NARODOWE ¦WIĘTO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁO¦CI
11.11.2012 r.APEL Z OKAZJI ODZYSKANIA NIEPODLEGŁO¦CI
9.11.2012 r.

>>GALERIA 1 <<
>>GALERIA 2<<WYCIECZKA DO KRUSZWICY I STRZELNA
8.11.2012 r.

>>GALERIA 1 <<
>>GALERIA 2<<
>>GALERIA 3<<
>>GALERIA 4<<
>>GALERIA 5<<ZDROWO I SMACZNIE W KLASIE II a
6.11.2012 r.

>>GALERIA <<
>>GALERIA <<BEZPIECZNA SZKOŁA
26.10.2012 r.

>>GALERIA <<

ERGOWIOSŁA
24.10.2012 r.

>>GALERIA <<

POZNAJEMY MITOLOGIĘ
19.10.2012 r. i 22.10.2012 r.

>>KLASA5 C<<
>>KLASA5 D<<

PASOWANIE NA UCZNIA
17.10.2012 r.

>>GALERIA 1<<
>>GALERIA 2<<
>>GALERIA 3<<
>>GALERIA 4<<
>>GALERIA 5<<
>>GALERIA 6<<
>>GALERIA 7<<
>>GALERIA 8<<
>>GALERIA 9<<
Autor zdjęć: AGENCJA FOTOGRAFICZNA - Janowiec

DELEGACJA Z FRANCJI
16.10.2012r.


>>GALERIA1<<
>>GALERIA2<<
>>GALERIA3<<

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
12.10.2012r.

>>GALERIA1<<
>>GALERIA2<<
>>GALERIA3<<
>>GALERIA4<<

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA
12.10.2012r.

>>GALERIA1<<
>>GALERIA2<<
>>GALERIA3<<
>>GALERIA4<<

DZIEŃ JĘZYKA NIEMIECKIEGO ORAZ WIZYTA DEUTSCH WAGEN TOUR

19.09.2012r.
19 wrze¶nia 2012r. obchodzili¶my w naszej szkole Dzień Języka Niemieckiego. Z tej okazji na zaproszenie nauczycieli języka niemieckiego Marleny Garsteckiej i Danuty Rzepeckiej odwiedzili szkołę lektorzy Goethe-Institut w ramach Ogólnopolskiego Projektu Deutsch-Wagen-Tour.

Z okazji Dnia Języka Niemieckiego uczniowie zaprezentowali ciekawy program artystyczny, przedstawiaj±cy informacje o Niemczech. Przedstawienie u¶wietniła prezentacja multimedialna oraz piosenki w języku niemieckim w wykonaniu uczniów. Czę¶ć artystyczn± zakończyła inscenizacja bajki braci Grimm ,,¦pi±ca Królewna'' również w języku niemieckim.

W trakcie obchodów Dnia Języka Niemieckiego lektorki Deutsch-Wagen-Tour nagrodziły najładniejsze plakaty wykonane przez uczniów klas IV-VI w ramach ogłoszonego wcze¶niej konkurs „Was ist typisch Deutsch?”. Nagrody otrzymali: Milena Brand z klasy 5a, Nadia Pacholska z klasy 6a Dominika Zawiska z klasy 5a oraz Wiktoria Rosół z klasy 4c.

. Kolejnym punktem programu były zajęcia w grupach uczniów klas I i IV. Profesjonalnie przygotowane lektorki: Justyna Wichłacz i Karolina Jagodziński wywarły na dzieciach ogromne wrażenie. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach z pełnym zaangażowaniem, a najaktywniejsi otrzymali nagrody i gadżety z logo projektu. Wszyscy z lekcji wynie¶li wiele przydatnych słów i zwrotów. Wizyta Deutsch-Wagen-Tour była wyj±tkowym wydarzeniem w kalendarium naszej szkoły. Sympatyczne lektorki szybko nawi±zały dobry kontakt z uczniami i przeprowadziły zajęcia w przyjemnej atmosferze- poprzez gry, zabawy i konkursy zachęcały uczniów do korzystania z języka niemieckiego w praktyce i do poznawania kultury Niemiec. Nauka w poł±czeniu z zabaw± sprawiła uczniom wiele przyjemno¶ci, a wrażenia z wizyty z pewno¶ci± na długo zostan± w naszej pamięci.

Opracowała:Danuta Rzepecka


>>GALERIA1<<
>>GALERIA2<<
>>GALERIA3<<
>>GALERIA4<<
>>GALERIA5<<
>>GALERIA6<<

APEL ,,SPRZˇTANIE ¦WIATA 2012''
14.09.2012r.

>>GALERIA<<

Dnia 10 wrze¶nia 2012 roku wznawiamy zajęcia w ¶wietlicy opiekuńczo – wychowawczej ,,Gratka Puchatka''. Zajęcia będ± odbywały się od poniedziałku do ¶rody, od 16:00 do 18:00 w ¶wietlicy w Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Seminarialnej 16. Zapraszamy dzieci z klas 0 - VI szkoły podstawowej.
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2012/2013
03.09.2012r.

>>GALERIA<<
>>GALERIA<<

>>Rok szkolny 2011/2012 <<
>>Rok szkolny 2010/2011 <<
>>Rok szkolny 2009/2010 <<
>>Rok szkolny 2008/2009 <<
>>Rok szkolny 2007/2008 <<
>>Rok szkolny 2006/2007 <<