ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2009/2010
25.06.2010r.


>>GALERIA 1<<
>>GALERIA 2<<
>>GALERIA 3<<

POŻEGNANIE ABSOLWENTA 2010
24.06.2010r.


>>GALERIA 1<<
>>GALERIA 2<<
>>GALERIA 3<<
>>GALERIA 4<<
>>GALERIA 5<<
>>GALERIA 6<<

PIKNIK KLASY IVD
22.06.2010r.


>>GALERIA<<
KONKURS PLASTYCZNY KLAS PIERWSZYCH
15.06.2010r.


            24 czerwca zostały wręczone nagrody uczestnikom szkolnego konkursu plastycznego klas I pt. " Wakacyjne marzenia". Z każdej klasy I wzięło udział troje dzieci. Ł±cznie wykonano 12 prac konkursowych. Komisja nagrodziła wszystkich uczestników i wręczyła im dyplomy.Najlepszymi okazali się:

            I MIEJSCE - MARTA MARCIŃSKA
            II MIEJSCE - PAULINA ZWOLIŃSKA
            III MIEJSCE - ADA PTASZYŃSKA

Przyznano także dwa wyróżnienia:
            1. Rosół Wiktoria
            2. Marika Walkowska

Organizatorami konkursu byłyf: Ewa Szturmińska, Ewa Grzybowska i Wanda Bukowska. Nagrody wręczyła Pani Iwona Rzańska.

>>GALERIA<<

Opracowała:
Ewa Szturmińska


Szkolny konkurs Języka Angielskiego klas III
14.06.2010r.


            31 maja odbył się w naszej szkole konkurs języka angielskiego klas III. Konkurs ma na celu rozwijanie motywacji do nauki języka angielskiego, zachęcanie do samodzielnej pracy w zakresie kształtowania umiejętno¶ci językowych, zdobywania wiedzy na temat angielskiego obszaru językowego, oraz stworzenie uczniom klas młodszych nauczania zintegrowanego możliwo¶ci wykazania się wiedz± i umiejętno¶ci± posługiwania się językiem obcym.
            W tym roku brało udział 14 uczniów klas III. Uczniowie w ci±gu 60 minut mieli do rozwi±zania test składaj±cy się z 12 zadań typu otwartego i zamkniętego. Czwórka najlepszych uczniów to:

I Eryk Gawroński kl. III d
II Mikołaj Długosz kl. III d
III Sonia Marchwiak kl. III d i Julia Safin kl. III d

>>GALERIA 1<<
>>GALERIA 2<<

Opracowała:
Magdalena Milewska
Dzień Matki i Ojca
11.06.2010r


>>GALERIA1<<
>>GALERIA2<<
>>GALERIA3<<
>>GALERIA4<<WYCIECZKA SAMORZˇDU
10.06.2010r.


>>GALERIA<<DZIEŃ DZIECKA W KLASIE IID
09.06.2010r.


>>GALERIA1<<
>>GALERIA2<<
>>GALERIA3<<
>>GALERIA4<<
PIERWSZA LEKCJA W SZKOLE
07.06.2010r.


>>GALERIA<<
>>GALERIA<<
KONKURS CZYTELNICZY
01.06.2010r.


            W dniu 1 czerwca 2010r.w bibliotece szkolnej odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów laureatom całorocznego Konkursu Czytelniczego dla uczniów klas IV, V i VI Czytam i znam lektury szkolne. Konkurs miał zachęcić dzieci do uważnego i pogłębionego czytania lektur szkolnych.
            Konkurs trwał od paĽdziernika 2009r. do czerwca 2010r.
Co dwa tygodnie publikowane były dwa pytania- łatwe za 1 punkt, trudne za 5 punktów. W miesi±cu można było zdobyć 12 punktów. Każdy kto zdobył w miesi±cu 12 punktów, brał udział w losowaniu nagrody miesi±ca (czekolada).
            Zwycięzc± konkursu została osoba, która do czerwca 2010r. zdobyła największ± ilo¶ć punktów. Odpowiedzi (kartki podpisane imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem klasy) trzeba było oddawać w bibliotece w wyznaczonym terminie.
            Ł±cznie w całorocznym konkursie wzięło udział 43 uczniów z klas IV-VI.
Można było uzyskać maksymalnie 96 punktów. Nagrod± roku były piękne ksi±żki. Po obliczeniu punktacji uczniów uczestnicz±cych w całorocznym konkursie Czytam i znam lektury szkolne wyłonili się następuj±cy zwycięzcy:

Wyniki całorocznego Konkursu Czytelniczego Czytam i znam lektury szkolne dla klas IV- VI:

            I miejsce dla Sandry Krüger z kl. 4b-70,5p.
            II miejsce dla Moniki Bazydło z kl. 4d- 59,5p.
            III miejsce dla Julii Radeckiej z kl. 4d- 51p.

            I miejsce dla Marii Grajewskiej z kl. 5c-33p.
            II miejsce dla Julii Nowak z kl. 5c- 31,5p.
            II miejsce dla Zuzanny Szubert z kl. 5c- 31,5p.
            III miejsce dla Anety Filody z kl. 5c-30p.

            I miejsce dla Dominiki Krolczyk z kl. 6d-82,5p.
            I miejsce dla Katarzyny Garstki z kl. 6d-82,5p.
            II miejsce dla Sandry Nowak z kl. 6d- 81,5p.
            III miejsce dla Weroniki Handzel z kl. 6d-78,5p.


>>GALERIA<<

Opracowała:
Katarzyna Stanicka


FESTYN RODZINNY
29.05.2010r.


>>GALERIA1<<
>>GALERIA2<<
>>GALERIA3<<
>>GALERIA4<<
>>GALERIA5<<
>>GALERIA6<<
>>GALERIA7<<
>>GALERIA8<<
KONKURSY MATEMATYCZNE UCZNIÓW KLAS TRZECICH


            19 maja 2010r. odbył się Szkolny Konkurs Matematyczny Uczniów Klas Trzecich. W konkursie brało udział 12 uczniów - każda klasa była reprezentowana przez 3 dzieci.
Uczestnicy w ci±gu 45 minut rozwi±zywali test składaj±cy się z 11 zadań o różnym stopniu trudno¶ci, przygotowany przez organizatorki konkursu mgr Ewę Gindę i mgr Sławomirę Mickiewicz.
            Zadania konkursowe dotyczyły wiadomo¶ci i umiejętno¶ci z zakresu wykonywania wszystkich czterech działań matematycznych do 10 000 (w tym działań pisemnych), kolejno¶ci wykonywania tych działań, rozwi±zywania złożonych zadań tekstowych, umiejętno¶ci praktycznych zwi±zanych z kalendarzem, zegarem, termometrem, wyrażeń dwumianowanych, znaków rzymskich oraz obliczania obwodów figur geometrycznych.
Za prawidłowe rozwi±zanie wszystkich zadań testu, uczniowie mogli zdobyć 72 punkty.

W konkursie zwyciężyły:

            1. Sonia Marchwiak - kl. 3d I miejsce
            2. Agata Pedda - kl. 3c II miejsce
            3. Iwona Polega - kl. 3d III miejsce

***************************************Uczennice, które zwyciężyły w konkursie szkolnym wzięły udział w Gminnym Konkursie Matematycznym w Budziszewku, który odbył się 25 maja 2010r. Uczestniczyło w nim 18 dzieci ze wszystkich szkół podstawowych naszej gminy.

Tam nasza reprezentantka Iwona Polega zdobyła II miejsce. Agata Pedda i Sonia Marchwiak uplasowały się na IV i V miejscu.

GRATULUJEMY!

Opracowała:
Sławomira Mickiewicz


>>GALERIA<<
Kórnik - Rogalin - Puszczykowo
25.05.2010r.


            Dnia 25 maroku odbyła się wycieczka autokarowa do Kórnika, Rogalina O godz.7.15 zebrali¶my się przed budynkiem szkoły. Na wycieczkę jechali¶my razem z klas± 4d. Panie wychowawczynie sprawdziły obecno¶ć, po czym weszli¶my do autokaru. Naszym przewodnikiem był pan Mieczysław Br±berek.
            W autobusie siedziałam z koleżank± Małgosi±, a za nami siedzieli koledzy Darek i Oktawian. Jazda autokarem minęła bardzo szybko. Najpierw zwiedzili¶my arboretum kórnickie. Ogl±dali¶my wspaniał± przyrodę, a pan Mieczysław opowiadał nam o różnych kwiatach i drzewach. Z arboretum przeszli¶my do zamku kórnickiego. Nasza przewodniczka była miła i bardzo ciekawie opowiadała o różnych przedmiotach, które znajdowały się w pięknych komnatach. Wszyscy byli¶my bardzo zainteresowani zamkiem i legend± o Białej Damie. Po zwiedzaniu mogli¶my odpocz±ć i kupić co¶ do jedzenia. PóĽniej poszli¶my do wozowni. Obejrzeli¶my powozy, jakimi jeĽdziła szlachta polska.
            Następnie poszli¶my do autokaru, żeby pojechać do Rogalina. W Rogalinie podziwiali¶my ogród francuski, po czym poszli¶my ogl±dać dęby Lecha, Czecha i Rusa. W tej miejscowo¶ci byli¶my bardzo krótko, ale warto było zobaczyć te piękne drzewa.
            Na samym końcu pojechali¶my do Puszczykowa, gdzie znajduje się Muzeum Arkadego Fiedlera. Z bardzo dużym zainteresowaniem podziwiali¶my różne eksponaty. Następnie weszli¶my do jego domu, gdzie czekał na nas nasz przewodnik i pokazywał nam zbiór pami±tek Arkadego Fiedlera z różnych zak±tków ¶wiata. Po tym wszystkim mogli¶my kupić ksi±żki Fiedlera i różne pami±tki.
            Następnie poszli¶my na dwór, gdzie mogli¶my wej¶ć na pierwowzór statku Santa Maria. PóĽniej weszli¶my do piramidy Cheopsa, gdzie mogli¶my kupić co¶ do jedzenia. Potem poszli¶my do autokaru i udali¶my się w drogę powrotn± do RogoĽna.
            Na tym zakończyła się nasza wyprawa. Uważam, że ta wycieczka do Kórnika, Rogalina i Puszczykowa była ciekawa, interesuj±ca i bardzo pouczaj±ca.

Opracowała:
Natalia Nowak z klasy Vc

>>GALERIA1<<
>>GALERIA2<<
>>GALERIA3<<
>>GALERIA4<<
>>GALERIA5<<
Finał konkursu ,,Palić, nie palić - oto jest pytanie?''
20.05.2010r.


            Co roku uczniowie klas V naszej szkoły bior± udział w konkursie ,,Palić, nie palić - oto jest pytanie''. Jego celem jest kształtowanie postaw i zachowań przeciwtytoniowych oraz lansowanie mody na niepalenie.
            W tym roku w X edycji dzieci pisały wiersz o tematyce antynikotynowej, który dedykowano osobom pal±cym. W etapie szkolnym I miejsce, a w etapie powiatowym III - zajęła Marysia Grajewska z kl. Vc, która została zaproszona na wojewódzki finał konkursu dnia 20 maja 2010r do Multikina do Poznania. Tam otrzymała słodycze i sprzęt sportowy. Nagrod± było również obejrzenie pięknego filmu (3D) ,,Życie oceanu''.
Gratulacje!
>>GALERIA<<
KONKURS ,,STˇD JESTEM - TO MOJA MAŁA OJCZYZNA'' -
17.05.2010r.


            17 maja 2010 r. w Bibliotece Publicznej w Obornikach odbyło się podsumowanie projektu edukacyjnego ,,St±d jestem - to moja mała Ojczyzna'', który zakładał realizację następuj±cych zagadnień:
                        1. Ja, moja rodzina, mój dom i jej tradycje
                        2. Moja szkoła - jej historia i tradycje
                        3. Moje miasto / mój region - historia, tradycje, przyszło¶ć
Zagadnienia można było realizować w formie prac plastycznych, literackich oraz jako opracowanie multimedialne.
            Nasz± szkołę reprezentowały uczennice klas szóstych; Monika Just wykonała prezentację pt. ,,Moja rodzina'' i zajęła I miejsce, Monika Frankowska i Dominika Krolczyk były autorkami prezentacji pt. ,,Szkoła Podstawowa nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w RogoĽnie'', która zajęła II miejsce, natomiast Katarzyna Garstka i Sandra Nowak opracowały prezentację na temat: ,,Nasze miasto RogoĽno'' zajmuj±c również II miejsce.
Serdecznie gratululacje!


>>GALERIA<<
>>DYPLOMY<<

VIII Gminny Konkurs Językowy
14.05.2010r.


            Podstawowym ¶rodkiem porozumiewania się jest język. Uczymy się go, przejmujemy w sposób naturalny w takim kształcie, jaki przekazuje nam otoczenie: rodzina, szkoła, ¶rodowisko, w którym żyjemy. Doskonały jego poziom reprezentuje uczennica klasy VIc - Monika Just, która 14 maja 2010r. brała udział w VIII Gminnym Konkursie Językowym w Parkowie. Monika doskonale zaprezentowała swoje umiejętno¶ci językowe i zajęła III miejsce.
GratulacjeWycieczka do Torunia
12.05.2010r.


>>GALERIA<<
WYCIECZKA DO BERLINA
12.05.2010r.


            W dniu 12.05.2010 udajemy się na szkoln± wycieczkę do Berlina. S± w¶ród nas uczniowie klas 5a, 5b, 5d i 6d. W podróż wyruszamy o godz. 5.00. Ok. godz. 10.00 jeste¶my na miejscu. Zwiedzanie Berlina zaczynamy od wizyty w budynku Reichstagu. Jest to siedziba niemieckiego parlamentu Bundestag. Gmach Reichstagu wieńczy udostępniona do zwiedzania szklana kopuła zaprojektowana przez jednego z czołowych architektów ¶wiata, Sir Normana Fostera. Jest ona symbolem Berlina jako nowej stolicy Niemiec. Tu z platformy widokowej na wysoko¶ci 54 metrów nad poziomem ulicy możemy zobaczyć niemal całe miasto.
            Po wyj¶ciu z Reichstagu idziemy wzdłuż ogrodzenia Tiergarten - największego w Berlinie parku. Tędy przebiegał mur berliński, dzi¶ pozostał po nim brukowany pas ci±gn±cy się wzdłuż ulicy. Następnie udajemy się do Muzeum Pergamońskiego (Pergamonmuseum). Muzeum to jest jednym z najbardziej znanych w Europie. Sławę zawdzięcza imponuj±cym rekonstrukcjom zespołów architektonicznych pozyskanych w trakcie prac wykopaliskowych. Największ± atrakcję stanowi Ołtarz Pergamoński z II w. p.n.e. RzeĽby zdobi±ce ołtarz uznawane s± za arcydzieło sztuki hellenistycznej i przedstawiaj± walkę bogów z gigantami. Wielk± atrakcj± jest również licz±ca ponad 2500 lat rekonstrukcja bramy ¶wi±tyni bogini Isztar oraz droga procesyjna z Babilonu.
            Z muzeum Pergamońskiego udajemy się w kierunku pomnika pomordowanych Żydów Europy (Holocaust Mahnmal). Zajmuje on powierzchnię 19 tys. metrów kwadratowych i składa się z 2711 betonowych kolumn różnej wielko¶ci. Projekt pomnika stworzył Peter Eisenman, który chciał stworzyć miejsce, w którym po wej¶ciu czujemy się zagubieni i zdezorientowani. Dalej spacerujemy w kierunku Bramy Brandenburskiej (Brandenburger Tor). To jedyna zachowana spo¶ród 14 bram wjazdowych do Berlina. Do roku 1788 w tym miejscu był zwyczajny wjazd do miasta. Król Fryderyk Wilhelm II postanowił jednak wjazd do Berlina uczynić bardziej reprezentacyjnym. Brama była także swoistym łukiem triumfalnym, na attyce ustawiono kwadrygę powożon± przez kobietę. Pocz±tkowo miała to być bogini pokoju, jednak ostatecznie nazwano j± Wiktori±, bogini± zwycięstwa. W 1961 r. brama stała się czę¶ci± budowanego wła¶nie muru berlińskiego, a po jego zburzeniu symbolem zjednoczenia Niemiec.
            Dalej wyruszamy autokarem wzdłuż Unter den Linden. Jest to szeroka, reprezentacyjna ulica przy której mie¶ci się wiele pałaców i instytucji. Z okien autokaru podziwiamy Ko¶ciół Pamięci Cesarza Wilhelma (Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche). Został on zniszczony podczas bombardowania w czasie II Wojny ¦wiatowej. Pocz±tkowo planowano wewn±trz ruiny wznie¶ć szklan± ¶wi±tynię. W wyniku publicznej debaty pozostawiono 68-metrow± ruinę głównej wieży jako symbol antywojenny. Przy Unter den Linden widzimy siedzibę Uniwersytet Humboldta założonego w 1810 r. Mie¶ci się tutaj także Biblioteka Państwowa (Staatsbibliothek) posiadaj±ca w swych zbiorach niezwykle cenne skarby - rękopisy i druki. Naprzeciw Uniwersytetu stoi budynek Opery Narodowej (Staatsoper) i katedra ¶w. Jadwigi (St. Hedwigs-Kathedrale). Przy August-Bebel-Platz zatrzymujemy się nad szklan± płyt± wmurowan± w chodnik. Widać przez ni± salę biblioteczn± z białymi, pustymi regałami. Płytę zamontowano niedawno, bo w 1995 r., na pami±tkę wydarzenia z 10 maja 1933 r. Na polecenie Josepha Goebbelsa na placu obok opery studenci publicznie spalili ksi±żki uznane za ,,niegermańskie''. Były tam dzieła wielu wybitnych pisarzy. Następnie zwiedzamy wnętrze rzymskokatolickiego ko¶cioła ¶w. Jadwigi. ¦wi±tynię zbudowano w 2. połowie XVIII wieku z inicjatywy Fryderyka II Wielkiego, króla Prus. W jej konsekracji w roku 1773 uczestniczył m.in. polski biskupi i bajkopisarz Ignacy Krasicki.
            Ostatnim punktem programu wycieczki jest Katedra Berlińska (Berliner Dom). Mimo imponuj±cego wygl±du, przypominaj±cego Bazylikę ¶w. Piotra w Rzymie, okazuje się mieć zaledwie stuletni± historię. Wybudowana została w 1905 r., w miejscu starszego ko¶cioła mieszcz±cego grobowce rodu Hohenzollernów. W pobliżu katedry widzimy słynn± wieżę telewizyjn± (Fernsehturm) Wieża mierzy 368 metrów. Wewn±trz kuli, na wysoko¶ci 203,8 metra nad poziomem gruntu, znajduje się taras widokowy. Nad tarasem, na wysoko¶ci 207,5 metra, położona jest obrotowa platforma z restauracj±.
            Pełni wrażeń wracamy do domu. Dzięki tej wycieczce mogli¶my bliżej poznać jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej.
>>GALERIA 1<<
>>GALERIA 2<<

Opracowała:
Danuta Rzepecka
Detektyw James Blonde na lekcji języka angielskiego.
11.05.2010r.


            Dnia 11 maja 2010 roku grupa dziewcz±t z klasy 6D, w ramach zajęć z języka angielskiego, przedstawiła scenkę pt "Where is Dr Morgan?" Nad cało¶ci± przedstawienia, w roli narratora, czuwała niezwykle utalentowana Natalia Ziółkowska, która swoimi zdolno¶ciami aktorskimi wprowadziła widzów w niesamowit± atmosferę tajemniczego opowiadania detektywistycznego. W postać detektywa Jamesa Blonda wcieliła się niezawodna Weronika Handzel, której towarzyszyła prze¶liczna Miss Money-Honey w osobie Moniki Frankowskiej. Jako stróż prawa i porz±dku w więzieniu w Alkatras wyst±piła niedo¶cigniona Sandra Nowak,która bacznie obserwowała złodziejaszków i przestępców tamtejszego więzienia, a byli nimi Martyna Przybylska i Klaudia Sikorska. Wierni przyjaciele Dr Morgana - Tony Winter, w osobie Dominiki Krolczyk i Fiona Summer, w osobie Katarzyny Garstki, jak tylko mogli ukrywali tajemnicę magicznego zniknięcia doktora. Dziewczyny w sposób nowatorski i zabawny przedstawiły swoje umiejętno¶ci aktorskie, a przede wszystkim umiejętno¶ci językowe. Pokazały, że język angielski jest językiem żywym, nie tylko schowanym w "gramatycznych tabelach" i "regułkach językowych". Swoim występem udowodniły, że znajomo¶ć języków obcych ma szerokie zastosowanie, nie tylko w klasie szkolnej, ale również, że można się ni± wspaniale bawić.

>>GALERIA<<

Nauczyciel języka angielskiego:
Renata Czechowska


KONSTYTUCJA 3 MAJA
30.04.2010r.


>>GALERIA<<
MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PIĘKNEGO PISANIA
27.04.2010r.


            W dniu 27 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 3 odbył się coroczny Konkurs Pięknego Pisania Uczniów Klas Pierwszych. W konkursie brali udział uczniowie ze wszystkich szkół naszej gminy: SP2 RogoĽno, ZS Go¶ciejewo, SP Ru¶ce, SP Parkowo, Sp Budziszewko oraz SP3 RogoĽno. Uczniowie musieli rozwi±zać test, a członkami komisji oceniaj±cej były panie wychowawczynie, które przywiozły na konkurs swoich podopiecznych. Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców, którymi okazały się: Sonia Ratajczak SP3 RogoĽno I miejsce, Natalia ¦wi±tek ZS Go¶ciejewo II miejsce i Paulina Siewiert SP Parkowo III miejsce. Należy wspomnieć że wszyscy uczniowie byli znakomicie przygotowani do konkursu, gdyż o zwycięstwie decydowała 1 punktowa, a czasem 0,5 punktowa różnica. Uczestnikom konkursu gratulujemy osi±gniętych wyników, a paniom zdolnych uczniów.

Organizatorki

>>GALERIA<<

PAMIĘCI WIELKICH POLAKÓW
25.04.2010r.


>>GALERIA<<

APEL Z OKAZJI DNIA ZIEMI- KLASY IV-VI
26.04.2010r.


>>GALERIA<<

TOPINAMBUR
23.04.2010r.


>>GALERIA<<

APEL Z OKAZJI DNIA ZIEMI- KLASY I-III
22.04.2010r.


>>GALERIA<<
Wycieczka Gdańsk - Gniew - Chełmno
22-23.04.2010r.


            W dniach 20 - 21 kwietnia 2010 roku uczniowie klas VI uczestniczyli w wycieczce turystyczno-krajoznawczej do miejscowo¶ci Gdańsk- Gniew- Chełmno. Celem wycieczki było promowanie zasad zdrowego i aktywnego stylu życia. Uczniowie zostali również zapoznani z krajobrazem regionu, jego histori±, kultur± i tradycjami. W ramach wyjazdu uczestnicy zwiedzili gdańsk± Starówkę, gotyckie Chełmno, podziwiali Bałtyk z molo w Sopocie, odbyli nocny spacer z pochodniami po zamku w Gniewie. Dodatkowym i miłym akcentem wyjazdu była możliwo¶ć zobaczenia w trakcie kręcenia scen Mai Komorowskiej, Janusza Gajosa i Magdaleny Cieleckiej.
>>GALERIA<<

I etap Konkursu Pisania Uczniów Klas Pierwszych
20.04.2010r.


            We wtorek 20 kwietnia, odbył się Szkolny Konkurs Pisania Uczniów Klas Pierwszych. W konkursie brało udział dwunastu uczniów, po trzech z każdej klasy pierwszej. Najlepiej w naszej szkole pisz±: Chamielec Marcin - kl. Ic, Ratajczak Sonia - kl. Ic i Ortyl Zuzanna - kl. Ia. Serdecznie gratuluję wszystkim uczestnikom konkursu, a zwycięzcom życzę powodzenia w II etapie - gminnym.
>>GALERIA<<

Organizator:
Katarzyna Frankowska

,,Zdrowe kanapki"
19.04.2010r.


            Uczniowie klasy IIa wiedz± w jaki sposób dbać o zdrowie wiosn±. Jednym z nich jest zdrowe odżywianie się. W poniedziałek 19 kwietnia uczniowie udowodnili, że potrafi± przyrz±dzić smaczne i zdrowe kanapki. Podczas przygotowań w klasie unosił się bardzo przyjemny zapach ¶wieżych warzyw. Czy kanapki były pyszne, można stwierdzić ogl±daj±c zdjęcia zadowolonych uczniów
>>GALERIA<<

Wychowawczyni:
Katarzyna Frankowska

SZKOLNY KONKURS CZYTANIA KLAS II
19.04.2010r.


>>GALERIA<<
SPRZˇTANIE W NIENAWISZCZU
17.04.2010r.


>>GALERIA<<

GO¦CIE Z UKRAINY
16.04.2010r.


>>GALERIA<<
12.04.2010r. uczcili¶my pamięć tragicznie zmarłego Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego oraz Jego Małżonki Marii Kaczyńskiej, a także członków polskiej delegacji.


>>GALERIA<<


12.04.2010 Spotkanie z Andrzejem Grabowskim w Bibliotece Publicznej.


            O godz. 1130 w bibliotece publicznej miasta RogoĽna odbyło się spotkanie autorskie z Andrzejem Grabowskim polskim poet±, prozaikiem, autorem utworów dla dzieci oraz tłumaczem literatury anglosaskiej. Jest kawalerem Orderu U¶miechu. Najbardziej znany jako autor Przygód skrzata Wiercipiętka. Spopularyzowany przez telewizyjne ,,Domowe Przedszkole''. Napisał ok. 70 ksi±żek głównie dla dzieci. Uczniowie klas: 2a i 2d wraz z opiekunami byli uczestnikami tego spotkania. Dzieci aktywnie brały udział w spotkaniu, zasypywały autora gradem pytań. Były zabawne fragmenty ksi±żek i wiersze opowiadane w taki sposób, że wszyscy trzę¶li się ze ¶miechu. Uczestnicy mieli też możliwo¶ć zakupienia najnowszych ksi±żek, które opatrzone zostały dedykacj± autora.
>>GALERIA <<VI GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY
12.04.2010r.


            Dnia 12 kwietnia 2010 roku w naszej szkole odbył się VI Gminny Konkurs Ortograficzny. Przebiegał on w dniu żałoby narodowej w zwi±zku z katastrof± polskiego samolotu rz±dowego pod Smoleńskiem, w której zgin±ł prezydent Lech Kaczyński i towarzysz±ce mu osoby.
Na pocz±tku minut± ciszy uczczono pamięć ofiar katastrofy lotniczej. Następnie uczestnicy - reprezentanci każdej szkoły podstawowej w gminie, a było ich 37 pisali dyktando i test ortograficzny. Za prawidłowe rozwi±zanie testu można było uzyskać 40 pkt, a za dyktando 10 pkt. Razem 50 pkt.
            Mistrzem ortografii w kategorii klas IV została Weronika Nowak (ZS Go¶ciejewo), II miejsce zajęła Malwina KaĽmierczak (SP3 RogoĽno), III - Agnieszka Kamińska (SP2 RogoĽno).
            Spo¶ród uczniów klas V Mistrzem ortografii została Martyna Soloch (ZS Parkowo), II miejsce zajęła Agnieszka Banasz (SP3 RogoĽno), III - Michał Glapiak (SP3 RogoĽno). Z kolei spo¶ród uczniów klas VI komisja wyłoniła laureatów:
            I miejsce - Olga Katarzyna Golon (SP2 RogoĽno),
            II miejsce - Monika Frankowska (SP3 RogoĽno),
            III miejsce -Paulina Runowska (SP3 RogoĽno).
Wszystkie dzieci otrzymały pami±tkowe dyplomy, a laureaci dodatkowo nagrody ksi±żkowe.
Gratulacje dla zwycięzców!

Organizatorzy

>>GALERIA 1<<
>>GALERIA 2<<SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY
08.04.2010r.


>>GALERIA<<
,,MISTERIUM''
31.03.2010r.


>>GALERIA 1<<
>>GALERIA 2<<
,,Bajkowy ¦wiat''
25.03.2010r.


            W dniu 25 marca 2010 roku o godz. 1000 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury i Sportu rozpocz±ł się już XV Konkurs Wiedzy ,,Bajkowy ¦wiat'' współfinansowany ze ¶rodków powiatu obornickiego. W tym roku do konkursu przyst±piło 33 drużyn z różnych miast. Rywalizacja była wielka! Konkurs składał się z eliminacji pisemnych, które wyłoniły 10 najlepszych drużyn bior±cych udział w finale. Trzem uczniom naszej szkoły udało się doj¶ć do finału. S± to: Sonia Marchwiak z kl.3d, Iwona Polega z kl. 3d i Franciszek Kornobis z kl.2d i zaj±ć IV miejsce. Drugiej drużynie w składzie: Aleksandra Nowak z kl.2c, Martyna Kucak z kl. 2c i Sandra Krüger z kl.4b nie udało się wej¶ć do finału. Bior±c pod uwagę to, że uczestnicy musieli opanować duż± ilo¶ć materiału należ± się im duże brawa za ogrom pracy, który włożyli w przygotowanie się do konkursu.
Wszyscy uczestnicy i zgłaszaj±cy otrzymali pami±tkowe dyplomy i upominki oraz mieli zapewniony ciepły posiłek.
Jeszcze raz dziękuję i gratuluję wszystkim uczestnikom konkursu!


>>GALERIA<<

Opiekun:
Katarzyna StanickaPOWITANIE WIOSNY
19.03.2010r.


KLASY I-III

>>GALERIA<<
>>GALERIA<<

TRÓJECZKI

>>GALERIA<<

KLASY IV-VI

>>GALERIA<<
>>GALERIA<<
>>GALERIA<<
>>GALERIA<<KANGUR 2010
18.03.2010r.


>>GALERIA<<WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY O POWSTANIU WIELKOPOLSKIM
15.03.2010r.


W dniu 13 lutego 2010 r. uczniowie naszej szkoły: Katarzyna Garstka - kl. VI b, Paulina Runowska - kl. VI c, Kamil Piekarski kl. VI b, wzięli udział w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim.
Kasia i Paulina zostały laureatkami tego konkursu. Wszyscy wykazali się szerok± wiedz± o patronie naszej szkoły. Organizatorzy konkursu zaprosili laureatów na uroczysto¶ć wręczania dyplomów i nagród do kina IMAX w Poznaniu. Niespodziank± był film ,,Alicja w Krainie Czarów'' Uczniów do konkursu przygotowała Renata Piechowiak - nauczyciel historii.


PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY
02.03.2010r.


>>GALERIA<<
REKOLEKCJE
01-03.03.2010r.


>>GALERIA<<
DZIEŃ PATRONA
15.01.2010


>>APEL<<
>>BALIK<<
>>KONKURS 1<<
>>KONKURS 2<<
>>KONKURS 3<<
>>KONKURS 4<<
>>KONKURS 5<<
>>KONKURS 6<<
>>KONKURS 7<<
>>KONKURS 8<<
>>KONKURS 9<<
>>KONKURS 10<<
>>KONKURS 11<<
>>KONKURS 12<<
Grzeczno¶ć na co dzień
13.01.2010


>>GALERIA 1<<
Odsnieżanie
11.01.2010


>>GALERIA 1<<
>>GALERIA 2<<
Pasowanie na czytelnika
11.01.2010


            W dniu 11 stycznia w bibliotece szkolnej odbyło się uroczyste pasowanie na czytelnika. Pierwszoklasi¶ci z przejęciem przygl±dali się występom starszych kolegów i koleżanek z klasy 4d, którzy w sposób teatralny zachęcali do czytania i szanowania ksi±żek. Młodzi czytelnicy dowiedzieli się o swoich obowi±zkach, sposobie wypożyczania i korzystania ze zbiorów bibliotecznych. Po raz pierwszy wypożyczali ksi±żki nowym sposobem przy komputerze, za pomoc± karty elektronicznej. Teraz każdy pierwszak może sam wypożyczać i piękne ksi±żki bez przeszkód czytać! Wie, że je musi oddać w terminie, wie też, co będzie gdy ksi±żka zginie.

>>GALERIA 1<<
>>GALERIA 2<<
>>GALERIA 3<<
>>GALERIA 4<<
ZABAWY ZIMOWE


>>GALERIA 1<<
>>GALERIA 2<<
WTERSZE MAŁEGO POETY


Franciszek Kornobis

ZOO

Co niedzielę w zoo
Jest atrakcji sto.
Żyrafa wysoka do nieba
Zrywa li¶cie z drzewa.
Hipopotam z wielka paszcz±
Patrzy jak widzowie klaszcz±.
Lew swym rykiem straszy go¶ci
B±dĽ uważny, on nie po¶ci!
Nagle słychać głos mamusi
,,Gdzie jest Franek? Gdzie¶ być musi!''
On z małpami kozły fika
Bo to jest zabawa dzika.
Zebra na to patrzy z boku:
,,Ja im nie dorównam kroku!''
Tatu¶ złapał się za głowę
Franek ćwiczy małpi± mowę!
Sowa patrzy zamy¶lona:
,,Ludzie s± podobni do nas''...

Mój pies

Gdybym miał pieska
Sam bym nie mieszkał.
Karmiłbym go i poił
I bawił się z nim do woli.
JASEŁKA
22. 12. 2009 r.


>>GALERIA 1<<
>>GALERIA 2<<
>>GALERIA 3<<
>>GALERIA 4<<
>>GALERIA 5<<
¦WIˇTECZNY KIERMASZ
17-18. 12. 2009 r.


            Uczniowie klas trzecich a wychowawcami zorganizowali w dniach 17 i 18 grudnia doroczny kiermasz ¶wi±teczny. Na stoisku można było kupić kartki ¶wi±teczne i ozdoby choinkowe wykonane własnoręcznie przez uczniów i ich rodziców oraz maskotki i pierniki.
            Największym powodzeniem w¶ród kupuj±cych cieszyły się pierniki. Smacznie dziękujemy wykonawcom tych pysznych ¶wi±tecznych łakoci.
            Zebrane pieni±dze z przed¶wi±tecznej sprzedaży zostan± przeznaczone na klasowe potrzeby dla uczniów klas trzecich.

>>GALERIA<<

Opracowała:
Katarzyna Dolata,,Mickiewiczowi - potomni''
15. 12. 2009 r.


            15 grudnia już po raz 13 przyjechali do Objezierza uczestnicy Konkursu ,,Mickiewiczowi - potomni''. Przez pałacowe sale przewin±ł się korowód bohaterów bajek Adama Mickiewicza. To wła¶nie te utwory prezentowali w tym roku młodzi arty¶ci. Komisja i publiczno¶ć wskazali w kategorii szkoły podstawowe tego samego faworyta. To uczennica naszej szkoły - Paulina Runowska.

Opracowała:
Elżbieta KowalaTURNIEJ WIEDZY I UMIEJĘTNO¦CI KLAS TRZECICH O TYTUŁ ,,KLASA NA MEDAL"
11. 12. 2009 r.


11 grudnia uczniowie klas trzecich zmierzyli się po raz kolejny w Turnieju Wiedzy i Umiejętno¶ci. Uczniowie walczyli o miano ,,Klasa na medal" w konkurencjach sportowych raz sprawdzaj±c swoj± wiedzę.
Nad przebiegiem rywalizacji czuwała pani dyrektor Barbara Gruszczyńska oraz wychowawczynie klas.
Zabawa była doskonała, wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz pami±tkowe medale. Puchar i miano ,,Klasa na medal"zdobyli uczniowie klasy III c.

>>GALERIA 1 <<
>>GALERIA 2 <<


Opracowała:
Katarzyna DolataKONKURS MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY
05. 12. 2009 r.


>>GALERIA <<

MIKOŁAJKI
04. 12. 2009 r.


>>GALERIA <<

PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY
01. 12. 2009 r.


>>GALERIA <<

KONKURS HUMANISTYCZNY
28. 11. 2009r.


>>GALERIA <<

Andrzejki w klasie IV d
24. 11. 2009r.


            24 listopada br. w klasie IVd odbył się wieczór andrzejkowy. Wszyscy uczestnicy przynie¶li ze sob± zamiast ,,kart wstępu'', gał±zkę wi¶ni przewi±zan± wst±żeczk± z kartk±, na której było wypisane imię i nazwisko wła¶ciciela. Wchodz±c do klasy każdy włożył gał±zkę do wazonu i wypowiadał tre¶ć życzenia, na którego spełnieniu mu zależy. Gał±zki pozostan± w klasie do Bożego Narodzenia. Życzenie spełni się, je¶li gał±zka zakwitnie w wigilię tego dnia.
            Potem była krótka gawęda i po takim nastrojowym wstępie przyst±pili¶my do wróżb. Były to wróżby z butelk±, za pomoc± butów, ,,kim będę'', ,,moja przyszło¶ć'' i wróżby wykorzystuj±ce symbolikę cyfr. Każda z nich była ,,opłacona'' wesołym okrzykiem: ,,Hokus - pokus; czary - mary'', Aby wróżba się spełniła - złóżmy dary!'' Tym darem był symboliczny grosik, którym uczestnicy starali się trafić do ustawionej na ¶rodku klasy miski z wod±. Wróżby spełni± się wtedy, gdy moneta wpadnie do niej.
            Pod koniec wieczoru w klasie pojawił się... kominiarz, który palcem ubrudzonym sadz± robił znak szczę¶cia na czołach uczestników.
            Zabawa była wy¶mienita. Wieczór andrzejkowy w klasie IVd miał charakter kameralny, pobudzaj±cy do osobistej refleksji i zadumy, choć nie pozbawiony pierwiastków humoru i zabawy. Przerwy między wróżbami wypełniła muzyka i wesoła zabawa. W jej programie znalazły się zabawne konkursy.
            Poczęstunek i nagrody za udział w konkursach ufundowali rodzice, a wszyscy uczestnicy wieczoru byli bardzo zadowoleni.

>>GALERIA <<

Opracowała:
Elżbieta KowalaLEKCJA Z DINOZAURAMI
18. 11. 2009r.


>>GALERIA <<

ILUZJONISTA
17. 11. 2009r.


>>GALERIA1 <<
>>GALERIA2 <<
>>GALERIA3 <<
>>GALERIA4 <<
11 LISTOPADA


>>>GALERIA <<
Klasa II a i II d na lekcji w kinie
05. 11. 2009r.


>>GALERIA <<
>>GALERIA <<
Apel ,,Zdrowi i sprawni''
04. 11. 2009r.


>>>GALERIA <<
Azorek
04. 11. 2009r.


>>>GALERIA1 <<
>>>GALERIA2 <<
Koncert Old Stars
30. 10. 2009r.


>>>GALERIA <<
PASOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW
21. 10. 2009r.


>>GALERIA1 <<
>>GALERIA2 <<
>>GALERIA3 <<
>>GALERIA4 <<


Dzień Edukacji Narodowej
14. 10. 2009 r.


>>>GALERIA <<
Dzień gło¶nego czytania w bibliotece szkolnej


            28 wrze¶nia 2009 w bibliotece szkolnej można było posłuchać zabawnych opowiadań o ,,Mikołajku'' i jego przygodach w szkole i domu. Dzieci z klas II i III poznały przy okazji biografie autora i ilustratora (Goscinny & Sempe), kolorowały obrazki głównych bohaterów, a przede wszystkim ¶wietnie się bawiły słuchaj±c i ogl±daj±c tych krótkich historyjek. Dzień gło¶nego czytania przygotowały panie bibliotekarki.

>>>GALERIA <<


RATUJEMY NASZˇ PLANTĘ - APEL
25. 09. 2009 R.


>>>GALERIA <<


Policjanci w rogozińskiej ,,Trójce''


            Od kilku lat Szkoła Podstawowa nr 3 w RogoĽnie współpracuje z Referatem Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Obornikach. Dnia 23 wrze¶nia 2009r. uczniów klas pierwszych odwiedzili starsi sierżanci: Roman Krotecki i Tomasz Owczarczak oraz sierżanci: Tomasz Wi¶niewski i Wojciech Stoiński.
            Dla dzieci spotkanie z policjantami jest bardzo dużym przeżyciem. Widok policjantów w pełnym umundurowaniu wywołuje w nich niezapomniane wrażenie. Uczniowie z uwag± słuchaj± przestróg i zaleceń płyn±cych z ust funkcjonariuszy. Policjanci zapoznali pierwszoklasistów (85 uczniów) z podstawowymi zasadami ruchu drogowego obowi±zuj±cymi pieszych. Uczyli w praktyce bezpiecznie przechodzić na drug± stronę ulicy. Przestrzegali przed niebezpieczeństwami czyhaj±cymi na dzieci w domu, na podwórku i w innych miejscach publicznych. Każde dziecko otrzymało materiały edukacyjne z o¶mioma zasadami przypominaj±cymi jak zachować bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły, a dla rodziców ulotkę ,,Takie s± Drogi Zaufania'', której celem jest zmiana niebezpiecznych postaw i zachowań w ruchu drogowym.
            Dyrekcja Szkoły, nauczyciele i dzieci klas pierwszych serdecznie dziękuj± Kierownikowi Referatu Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Obornikach - aspirantowi sztabowemu Sławomirowi Lewandowskiemu za współorganizację spotkania, a miłym policjantom za naukę i po¶więcony uczniom czas.
>>>GALERIA <<

Opracowała:
w - ce dyr.Iwona Rzańska
szkolny koordynator ds. bezpieczeństwaka

,,NIE TYLKO STRZELAJˇ !''

            W¶ród niektórych osób panuje przekonanie, że my¶liwi potrafi± tylko strzelać do bezbronnych zwierz±t. To oczywi¶cie stereotyp mijaj±cy się z prawd±. My¶liwi z Koła Łowieckiego nr 58 ,,Olszyna'' od lat współpracuj± ze Szkoł± Podstawow± nr 3 w RogoĽnie - organizuj± różnorodne akcje edukacyjne dla dzieci. Dzięki nim dzieci poznały m.in.: budowę lasu, zmiany zachodz±ce w lesie w zależno¶ci od pory roku, uczyły się rozpoznawać drzewa, krzewy i zwierzęta le¶ne. Z ogromnym zainteresowaniem przysłuchuj± się opowie¶ciom my¶liwych, którzy dziel± się z nimi ogromn± wiedz± dotycz±c± życia zwierz±t i ich zwyczajów.
            W sobotę 19 wrze¶nia 2009r. my¶liwi i uczniowie aktywnie wł±czyli się w akcję ,,Sprz±tanie ¦wiata''. Zaopatrzeni w rękawice i worki do segregacji, ruszyli na ,,polowanie'' na ¶mieci zalegaj±ce lasy i ich obrzeża. Ochotnicy podzielili się na trzy zespoły. Pierwszy zespół, na czele z prezesem koła łowieckiego Wojciechem Rabsch i my¶liwym Zbigniewem Troczyńskim, porz±dkował odcinek drogi z Ciesiel do Potuł. Drugi zespół, z dyr. Izabel± Konewk±, my¶liwym Zbigniewem JóĽwiakiem i p.Danielem JóĽwiakiem, usuwał ¶mieci w rejonie uroczyska Buczyna, w okolicach Runowa. Trzecia grupa, pod kierunkiem dyr. Iwony Rzańskiej i my¶liwego Andrzeja Waseli, zbierała ¶mieci na terenie uroczyska Olszyna. Dzieci były zbulwersowane ilo¶ci± ¶mieci, które ujrzały w lesie. Plastikowe i szklane butelki, aluminiowe puszki, foliowe torebki, różnorodne papiery, opony, szyby samochodowe, dywany, beczki, stare sanki i sedes - to rzeczy, które zostały usunięte z lasu. Dzieci apeluj± do osób, które za¶miecaj± lasy naszej gminy, by się opamiętały! Na grzybobraniu nie chc± czuć się jak na ¶mietnisku!
            Po pracy uczestnicy akcji spotkali się w biesiadniku Olszyna. Łowczy Koła Zygmunt WoĽnicki i my¶liwy Wojciech ¦lachciak rozpalili ognisko, nad którym dzieci opiekały kiełbaski. My¶liwi obdarowali dzieci napojami i słodyczami. My¶liwi i dzieci wspólnie pracowali na rzecz ochrony naturalnego ¶rodowiska. Teraz wszyscy mog± udać się na grzybobranie - ci, co ¶miecili także!

>>>GALERIA <<

Opracowała:
Iwona Rzańska,,INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2009/2010''


>>>GALERIA 1<<
>>>GALERIA 2<<
>>>GALERIA 3<<

>>Rok szkolny 2008/2009 <<
>>Rok szkolny 2007/2008 <<
>>Rok szkolny 2006/2007 <<