RAMOWY PLAN DNIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ
ROK SZKLONY 2022/2023TEMATYKA ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH
ROK SZKLONY 2022/2023


PLAN PRACY OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ W ŚWIETLICY SZKOLNEJ
NA ROK SZKOLNY 2022/2023
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ