WIELKI FINAŁ ,,OPERACJI WOLNOŚĆ'

      W ramach programu obchodów 90 rocznicy Powstania Wielkopolskiego Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zorganizował dla uczniów Kl. V-VI szkoły podstawowej i kl. I-II gimnazjum z terenu województwa wielkopolskiego grę ,,Operacja Wolność''. Celem konkursu było rozwijanie w młodzieży zainteresowania przeszłością regionu. Formuła gry dostarczając wiedzy, pozwalała również na przeżycie przygody i utożsamienie się emocjonalne z uczestnikami Powstania Wielkopolskiego. Dodatkowym walorem było pokazanie szerszych możliwości wykorzystania technik komputerowych i przestrzeni wirtualnej.
      Uczestnicy gry przystępowali do niej zorganizowani w 6-8 osobowe zespoły zwane BRYGADAMI. Nasza szkoła zobligowana tym, że nosi zaszczytne imię Powstańców Wielkopolskich chętnie przystąpiła do gry. Wystawiliśmy Brygadę w składzie: Dominika Kornobis, Michalina Kowala, Agata Zdon, Krzysztof Hinz, Artur Matoga, Michał Pilarski, Mateusz Ziółkowski. Niektórzy z nich to potomkowie Powstańców z Rogoźna. Brygadą opiekowała się nauczycielka informatyki, mgr Dorota Zieniuk i nauczycielka języka polskiego, mgr Elżbieta Kowala
      Operacja Wolność składała się z 9 zadań do zrealizowania w dziewięciu kolejnych tygodniach, począwszy od 20. 10. 2008 roku. Zadania polegały na poznawaniu wiedzy i zdobywaniu umiejętności związanych z Powstaniem Wielkopolskim. Szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące zadań były podawane kolejno przez Radio Merkury, Gazetę Wyborczą i portal internetowy www.27grudnia.pl. Wykonanie pierwszego zadania tj. sfotografowanie Brygady w miejscu upamiętniającym Powstanie Wielkopolskie na naszym terenie i opis Brygady kwalifikowało do udziału w grze. Zadania 2-8 oceniane były w skali 0-10 pkt, a były to: wyhaftowanie proporca Brygady, zorganizowanie biegu patrolowego, nagranie piosenki patriotycznej i wiersza, przygotowanie happeningu w szkole i test wiedzowy.
      Do udziału w konkursie zgłosił się blisko 100 Brygad Wolności. Pierwsze eliminacje przeszło 69 drużyn. Po wykonaniu zadania nr 8 wyłoniono pięć najlepszych Brygad, wśród nich była nasza grupa - Brygada SP3 Rogoźno. Finał Operacji Wolność odbył się 24 i 25 stycznia 2009 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Na początek Brygady ruszyły w miasto. Na pl. Wolności i Starym Rynku każda drużyna musiała zapytać poznaniaków, co zdarzyło się 27 grudnia 1918 roku i jakie znaczenie miało Powstanie Wielkopolskie. Zawodnikom towarzyszyła kamera. Efekty zaprezentowano i oceniano w niedzielę. Umiejętności krasomówcze sprawdzano w Radiu Merkury, gdzie zawodnicy nagrywali krótkie opowieści o bohaterach powstania. Nasza Brygada przygotowała prezentację rogozińskiej bohaterki, Pani Wojciechy Dutkiewicz i zdobyła wysokie noty. Późnym wieczorem w sobotę, 24 stycznia Brygady musiały w ciągu 25 minut odnaleźć ukryty w poznańskim Zamku arsenał amunicji dla powstańców. Liczył się spryt. Punkty zbierano za odnalezienie klucza czy ominięcie niemieckiego patrolu. W niedzielę uczestnicy zabawy odwiedzili redakcję ,,Gazety Wyborczej''. Tu wprowadzono ich w tajniki fotografii prasowej.
      Rywalizacja była zacięta. A było o co walczyć. Nasza Brygada była druga i zdobyła wyposażenie pracowni fotografii cyfrowej dla szkoły oraz nagrody indywidualne - odtwarzacze MP 4 i książki. Drugie miejsce to wspaniały prezent, jaki uczniowie sprawili na jubileusz 90-lecia naszej Szkoły i 90- rocznicę Powstania Wielkopolskiego. Była to wspaniała przygoda. Dzięki niej uczniowie poznali niesamowitą historię największego polskiego zrywu niepodległościowego zakończonego zwycięstwem.

,,CHWAŁA POWSTANIU WIELKOPOLSKIEMU (1918-1919)''<

      Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Konkursie Historyczno-Literackim o Szablę Powstańczą zorganizowanym przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Poznaniu. Celem konkursu była popularyzacja wśród młodego pokolenia wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim. Karolina Sztuba i Michalina Kowala napisały wiersze, Aleksandra Jarocka opowiadanie, a Dominika Kornobis wykonała piękny album, w którym opisała i pokazała na fotografiach historię swojej rodziny od początku XX wieku.
      Prace uczennic doceniła komisja konkursowa i wysoko je oceniła. I miejsce zdobyła Dominika Kornobis. W nagrodę za wysoki poziom nadesłanych prac nasza szkoła otrzymała również główną nagrodę-Szablę Powstańczą, która zajmie honorowe miejsce - obok gabloty ze sztandarem szkoły.

,,TURNIEJ WIEDZOWO-SPORTOWY O POWSTANIU WIELKOPOLSKIM-16.12.2008r.'

      Zbliża się 90 rocznica Powstania wielkopolskiego. Aby uczcić ten heroiczny czyn Wielkopolan 16 grudnia odbył się Turniej Wiedzowo - Sportowy. Uczestniczyli w nim uczniowie ze szkół, które noszą imię Powstańców Wielkopolskich. Przyjechały drużyny z Roska, Pyszącej, Łekna, Międzyrzecza, Pakości oraz drużyna z ,,trójki''. Uczniowie odpowiadali na pytania o Powstaniu Wielkopolskim, rozwiązywali zadania, które świadczyły o szczegółowej wiedzy o tym wydarzeniu. Podczas konkurencji sportowych było dużo śmiechu i zabawy. Uczniowie biegali w płetwach i kozłowali piłkę, pili sok przez słomkę, zjadali kanapki na czas, z zawiązanymi oczami szukali woreczków itd. Komisja, w której zasiadały: Pani dyrektor Barbara Gruszczyńska, Izabela Andrzejczak i Joanna Kania, obserwowała i oceniała zmagania drużyn. Pierwsze miejsce zdobyli uczniowie naszej szkoły: Michalina Kowala, Mikołaj Strzępka i Dariusz Wierzbiński, drugie z SP w Pyszącej: Bartosz Górka, Joanna Pawelczyk i Szymon Pietrowski, trzecie miejsce SP w Łeknie: Marika Biniewska, Aleksandra Górna i Magdalena Jarzyńska.
      Pan Burmistrz Bogusław Janus ufundował puchar dla najmłodszego uczestnika turnieju i osobiście go wręczył. Turniej był połączeniem wiedzy o historii naszej ,,małej ojczyzny'' z dobrą zabawą, a jego przygotowaniem zajęły się nauczycielki: Hanna Krzywonos i Renata Piechowiak.

,,SUKCES MICHASI'

      15 grudnia 2008 r. w Objezierzu odbył się XII Konkurs recytatorski ,,Mickiewiczowi Potomni''. W pięknej scenerii sali kominkowej uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z powiatu obornickiego prezentowali fragmenty ,,Pana Tadeusza''. Występom towarzyszyły wspaniałe dekoracje i muzyka. Naszą szkołę reprezentowali: Mikołaj Strzępka z klasy VIc i Michalina Kowala z klasy VIb, która zajęła I miejsce w kategorii szkół podstawowych i otrzymała także nagrodę publiczności.

,,Wojewódzki konkurs wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim.'

      Przebieg Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 był tematem konkursu, który odbył się w Poznaniu 10 grudnia 2008 r.
      Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Michalina Kowala, Dariusz Wierzbiński i Jan Sawiński. Pod kierunkiem Pani Renaty Piechowiak zdobyli szczegółową wiedzę o przyczynach wybuchu powstania, przebiegu oraz słynnych postaciach.
Laureatami zostali Michalina i Darek, którzy zdobyli maksymalną liczbę punktów. Jest to wielki sukces, który osiągnęli dzięki systematycznej pracy i chęci poznania historii ,,małej ojczyzny''.