PATRON (Wg Słownika Języka Polskiego pod red. Bogusława Dunaja) - to osoba lub instytucja pełniąca funkcję opiekuna, osoba zasłużona, darzona wielkim szacunkiem, której imię nadane jest instytucji (...).

Dlaczego Powstańcy Wielkopolscy są patronem naszej szkoły?

         Rogoźno - miasto w Wielkopolsce, nad rzeką Wełną. Jego mieszkańcy w latach 1918-1919 podjęli walkę zbrojną o przyłączenie Wielkopolski do macierzy.
Znajomość tych wydarzeń to nasz patriotyczny obowiązek, tym bardziej, że uczestniczyli w nim nasi przodkowie. Sami musimy odkrywać karty historii, ażeby następne pokolenia były dumne z chwalebnej wiktorii swych przodków. To nie przypadek zrządził o wyborze imienia. Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 r. było zwycięskim czynem zbrojnym, co jest rzadkością w naszych dziejach.

         Powstańcy złożyli dużą daninę krwi - około 2 tysięcy zabitych i 6 tysięcy rannych. Dlatego młode pokolenie Polaków winne jest hołd tym, którzy oddali życie i zdrowie, abyśmy mogli żyć w wolnej Polsce.
Wielu mieszkańców Rogoźna wzięło czynny udział w powstaniu.
Wielu uczniów, którzy uczęszczali do naszej szkoły lub nadal uczy się w niej - to potomkowie Powstańców. Fakt ten pozwala wszystkim uczniom identyfikować się z patronem.

         W pracy szkoły ważne jest, aby czerpać z tradycji, która służy współczesnym potrzebom człowieka i kraju. Dla Wielkopolan i mieszkańców Rogoźna, a także uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 szczególnie ważnym i bliskim stało się Powstanie Wielkopolskie.

Jak społeczność szkolna przygotowywała się do nadania szkole imienia
Powstańców Wielkopolskich?

         W dniu 10.12.1968 r. w murach naszej szkoły miało miejsce wydarzenie, które w przyszłości zdecydowało o obecnym imieniu szkoły. Odbyło się spotkanie z wieloma Powstańcami Wielkopolskimi, z młodzieżą i rodzicami - obchodzono 50 rocznicę Powstania. Cały zespół nauczycieli pracujących w szkole starał się utrzymywać ścisły kontakt z uczestnikami tych tragicznych wydarzeń.
         Kolejną ważna datą był dzień 23 01.1975 r., kiedy to przy udziale dyrekcji, wielu nauczycieli, członków Samorządu Szkolnego oraz kilkunastu Powstańców Wielkopolskich odbyło się spotkanie, które ostatecznie zdecydowało o przyjęciu patrona. Ustalono wtedy, że szkoła przyjmie imię Powstańców Wielkopolskich.
Od tej chwili współpraca wszystkich nauczycieli i młodzieży szkolnej z Powstańcami Wielkopolskimi była już ciągła.
W zespole szczególnie wyróżniała się p. Danuta Kołodziejczak, nauczycielka historii, która zorganizowała w jednej z klas Izbę Pamięci. Dzięki częstym spotkaniom z kombatantami, a w szczególności Powstańcami udało się Jej zgromadzić wiele eksponatów i pamiątek. Uroczyste otwarcie Izby nastąpiło 17 maja 1985 r.

Pamiętny dzień 21 stycznia 1984r.
Uroczystość nadania szkole imienia Powstańców Wielkopolskich

         Na ten dzień parę lat czekali wszyscy: uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz społeczeństwo związane bezpośrednio i pośrednio z największym, historycznym wydarzeniem naszej szkoły.         
21 stycznia 1984 r. w obecności wielu zaproszonych gości, a przede wszystkim Powstańców Wielkopolskich dokonano tych wielkich i pamiętnych nominacji.
Poprzedzone wieloma zebraniami Rady Pedagogicznej, Komitetu Honorowego, Komitetu Rodzicielskiego, ofiarną pracą całego personelu szkoły sfinalizowano wreszcie pod kierunkiem ówczesnego dyrektora Zdzisława Hinza wszystkie prace organizacyjne i po włączeniu do tych prac dzieci i młodzieży, poprzez próby w kołach zainteresowań czy też bezpośredniej pomocy w urządzaniu sali gimnastycznej, jako miejsca przeznaczonego na główną uroczystość, wszystko zostało dopięte na ostatni guzik.
Pan kurator odczytał akt nadania imienia naszej szkole oraz przyznał prawo do posiadania sztandaru. Od tej chwili Zbiorcza Szkoła Gminna (bo tak się wtedy nazywała) w Rogoźnie nosi imię Powstańców Wielkopolskich.

         Najbardziej chyba podniosłą chwilą było przekazanie sztandaru przez dyrektora, Zdzisława Hinza, pocztowi sztandarowemu na ręce ucznia Macieja Siodły. Uroczystość przekazania sztandaru
W holu głównym odsłonięto piękną płaskorzeźbę wykonaną przez poznańskiego plastyka Mieczysława Chojnackiego, symbolizującą walkę powstańców z zaborcą. Odsłonięcia dokonała prawie 90-letnia uczestniczka powstania, P. Wojciecha Dutkiewicz.

         Te podniosłe chwile pozostały na długo w pamięci uczestników uroczystości.
Wszyscy z dumą wspominamy naszego patrona i na co dzień pamiętamy o wielkich czynach Powstańców.