• Określenia czasu
 • Freizeit - Czas wolny - ćwiczenie 1
 • Freizeit - Czas wolny - ćwiczenie 2
 • Essen , Einkaufen, im Restaurant
 • Stopniowanie przymiotników - ćwiczenie 1
 • Stopniowanie przymiotników - ćwiczenie 2
 • Stopniowanie przymiotników - ćwiczenie 3
 • Części ciała - ćwiczenie 1
 • Części ciała - ćwiczenie 2
 • Czasowniki modalne
 • Meble - ćwiczenie 1
 • Meble - ćwiczenie 2
 • Meble i pomieszczenia w domu
 • Określanie położenia przedmiotów - ćwiczenie 1
 • Określanie położenia przedmiotów - ćwiczenie 2