Historia obecnej Szkoły Podstawowej nr 3 w Rogoźnie jest bardzo ściśle związana z Powstaniem Wielkopolskim.
Do 1918 r. istniało w Rogoźnie "Cesarskie Seminarium Nauczycielskie" wraz ze Szkołą Ćwiczeń, były to oczywiście placówki niemieckie. W czasie powstania obie szkoły były nieczynne.
        W dniu 3 stycznia 1919 r. budynek Seminarium zamieniono na koszary, gdzie zakwaterowano pierwszą rogozińską kompanię powstańczą, a już kilka dni później urządzono tu też szpital polowy.
Nieco później, ale również w 1919 r. powołano do życia polskie Seminarium Nauczycielskie, a przy nim Szkołę Ćwiczeń. Jest to zatem początek naszej historii.
        W pierwszym roku działalności Szkoły Ćwiczeń utworzono tylko jedną klasę. Ciekawostką jest to, że z powodu braku nauczycieli uczyli tam najstarsi uczniowie Seminarium Nauczycielskiego. Z każdym jednak rokiem w Szkole Ćwiczeń przybywało klas, aby w 1933 r. stała się pełną siedmioklasową szkołą podstawową. Tuż przed wybuchem II wojny światowej do szkoły tej uczęszczało około 250 uczniów.
        Ze skąpych informacji, które ocalały z tamtych lat wiemy, że dyrektorem Szkoły Ćwiczeń w okresie międzywojennym przez dłuższy czas był Pan Kazimierz Kozioł.
        Po zawierusze wojennej w 1945 r. rozpoczyna swoją działalność Liceum Pedagogiczne (taką nazwę nosi od 1936 r.) a z nim i Szkoła Ćwiczeń.
        W kolejnych latach tj. od 1945 do 1951 szkoła rozwija się tzn. ze szkoły dwuklasowej w 1945 r. staje się w roku szkolnym 1950/51 pełną siedmioklasową szkołą podstawową z liczbą 225 uczniów.
        Pierwsza połowa lat sześćdziesiątych to w miarę spokojna działalność szkoły, wzrasta jednak liczba uczniów do około 250-270. Są to też lata gdzie Liceum Pedagogiczne przeżywa apogeum w zakresie ilości, a chyba i jakości kształcenia przyszłych kadr nauczycielskich.
Fakt ten ma również swoje odzwierciedlenie w działalności Szkoły Ćwiczeń - stanowi ona bowiem podstawową bazę doświadczalną i kształcącą dużą rzeszę nauczycieli.
        Nadmienię, że bardzo wielu z nich jeszcze obecnie pracuje i są niedościgłym wzorem w pracy oświatowej, szczególnie pod względem metodycznym, pedagogicznym i psychologicznym.
        W 1966 r. Szkoła Ćwiczeń, podobnie jak wszystkie szkoły podstawowe w Polsce, podniosła swój stopień organizacyjny, stała się szkołą ośmioklasową. W drugiej połowie lat sześćdziesiątych następuje likwidacja liceów pedagogicznych, zmienia się zatem funkcja Szkoły Ćwiczeń.
Z dniem 1.01.1967 r. szkoła przyjmuje nazwę Szkoły Podstawowej nr 3 w Rogoźnie.


Strony: -1- -2- -3- -4-     Następna >>