Szkoła Podstawowa nr 3 im. Powstanców Wielkopolskich w RogoŸnie
Dbamy o œrodowisko - akcja sadzenia drzewek