W dniu 10.12.1968 r. odbyła się w jej murach bardzo ważna uroczystość, która w przyszłości zadecydowała o obecnym imieniu. W dniu tym odbyło się spotkanie z wieloma powstańcami wielkopolskimi, z młodzieżą, rodzicami - obchodzono bowiem 50-rocznicę Powstania Wielkopolskiego.
         Kolejne lata to stopniowy, systematyczny rozrost szkoły. Zwiększa się liczba uczniów, oddziałów, nauczycieli.
Na początku lat siedemdziesiątych do Szkoły Podstawowej nr 3 w Rogoźnie uczęszcza już przeszło 300 uczniów, większość klas posiada podwójne oddziały.
         Z dniem 1.09.1974 r. szkoła zaczyna pełnić funkcję szkoły zbiorczej (pod względem funkcji, nie nazwy). Zaczynają do niej uczęszczać uczniowie z Gościejewa, Kaziopola, Boguniewa - stanowi też jednostkę nadrzędną do pozostałych szkół wiejskich.
Nadmienię, że w tym czasie na terenie miasta Rogoźna powstaje Inspektorat Oświaty i Wychowania, który obsługuje miejskie szkoły podstawowe nr 1 i nr 2, Liceum Ogólnokształcące i Poradnię Wychowawczo-Zawodową. Wmurowanie kamienia węgielnego pod mury budynku nowej szkoły
         Dzień 1.08.1977 r. to moment historyczny dla naszej szkoły. Jest to data gdzie na bazie Szkoły Podstawowej nr 3 w Rogoźnie zostaje powołana do życia Zbiorcza Szkoła Gminna, która nadzoruje już działalność wszystkich przedszkoli, szkół podstawowych, Liceum Ogólnokształcącego i PWZ z naszego terenu.
W roku szkolnym 1977/78 szkoła liczy 18 oddziałów z 443 uczniami. Dodam, że w dalszym ciągu siedzibą szkoły był obecny budynek ZSZ gdzie w zasadzie zajmowaliśmy tylko parter. Był to bardzo trudny okres naszej działalności, pracowaliśmy prawie na dwie pełne zmiany bez żadnego zaplecza socjalnego.
         Dlatego też z dużą ulgą i zadowoleniem przyjęliśmy fakt budowy nowej szkoły, stało się to w kwietniu 1978 r. Nie była to jednak szkoła naszych marzeń, a szczególnie potrzeb. Nowy budynek zaprojektowano na poziomie 16 izb lekcyjnych, z salą gimnastyczną, minimalnym zapleczem administracyjnym i minimalnym zapleczem socjalnym. Nasze potrzeby miała uzupełnić druga szkoła, zaplanowana jako II etap budowy z dalszymi 20 izbami lekcyjnymi, szerokim działem administracyjnym i socjalnym.
Niestety wydarzenia społeczno-polityczne zapoczątkowane stanem wojennym w grudniu 1981 r. definitywnie przekreśliły kontynuację II etapu rozbudowy szkoły.


<<Poprzednia     Strony: -1- -2- -3- -4-     Następna >>