Lata szkolne 1985/86 to dalszy rozrost organizacyjny - w kilku kolejnych latach rośnie liczba uczniów z 898 w roku szkolnym 1985/86 do przeszło 1100 w roku szkolnym 1989/90. W podobny sposób wzrasta liczba oddziałów, odpowiednio z 29 do 42. W szkole pracuje już około 70 nauczycieli. Liczba oddziałów, uczniów i nauczycieli zwiększa się również i z tego powodu, że przeniesiono ze Szkoły Podstawowej nr 2 do nr 3 klasy specjalne. W pierwszym etapie jest to 6 oddziałów, około 80 uczniów, później liczba uczniów, a tym samym i oddziałów zmniejsza się do 3 zespołów i około 30 uczniów. Uroczystość odsłonięcia pomnika ku czci Powstańców Wielkopolskich
         W grudniu 1989 r. obchodzimy bardzo uroczyście 70-rocznicę Powstania Wielkopolskiego.
Z tej okazji zostaje odsłonięty pomnik z tablicą pamiątkową ku czci Powstańców, który usytuowany jest przed frontem szkoły. Odsłonięcia dokonuje ostatni z żyjących jeszcze na naszym terenie powstaniec wielkopolski - Pan Leon Kiełbasiewicz (zm. 3.06.1995 r.)
         Charakterystyczna cecha naszej pracy w latach 90-tych to już systematyczny spadek liczby uczniów i oddziałów. Sądzę, że podając zarys naszej historii warto wspomnieć jeszcze jedną datę, a mianowicie 1.01.1996 r. -jest to dzień kiedy naszym organem prowadzącym, administracyjnym stała się Gmina Rogoźno.
         Historia naszej szkoły to wiele momentów o charakterze bardzo doniosłym, ważnym, wiele normalnych i przeciętnych, a niekiedy smutnych, tragicznych. Przez jej mury przewinęło się tysiące uczniów, setki nauczycieli. Wielu z nich zapisało się złotymi zgłoskami nie tylko w historii naszego miasta, ale regionu i kraju. Nie ośmielę się wymienić tutaj żadnego nazwiska, bo boję się iż wielu bym pominął. Szkoła nasza ma olbrzymie sukcesy w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, wielu laureatów różnych konkursów na szczeblu wojewódzkim, a nawet krajowym. Bardzo istotnym elementem naszej działalności jest szeroka współpraca ze środowiskiem dzięki czemu mamy dużo przyjaciół i sojuszników.
         Na taki właśnie obraz naszej placówki decydujący wpływ ma działalność całej społeczności szkolnej, mam tu na myśli nauczycieli, rodziców i uczniów - to dzięki nim możemy powiedzieć, że odnosiliśmy i odnosimy duże sukcesy w pracy statutowej. Szkołę widzi się również poprzez pracę kadry kierowniczej. Pozwolę sobie zatem przypomnieć te osoby, które w 80-letmm okresie pełnili funkcje kierownicze:

 • Kazmierz Kozioł: 1925 (prawdopodobnie do 1939 r.),
 • Franciszek Osmański: 1946 - 1952 r.,
 • Franciszek Śliwa: 1952 - 1953 r.,
 • Maria Śliwa: 1953 - 1954 r.,
 • Józef Malinowski: 1954 - 1964 r.,
 • Franciszek Szober: 1964 -1974 r.,
 • Stanisław Mączynski: 1974 - 1977 r.,
 • Zdzisław Hinz: 1977 - 1996 r.,
 • Jan Zenger: 1996 - 2001 r.,
 • Barbara Gruszczyńska: 2001 - 2011r.,
 • Iwona Rzańska: 2011 - nadal


<<Poprzednia     Strony: -1- -2- -3- -4-