PROCEDURA DOTYCZĄCA ODBIERANIA UCZNIÓW ZE SZKOŁY

ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W ROGOŻNIE
W SPRAWIE USTALENIA DODATKOWYCH DNI WOLNYCH
OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH I WYCHOWAWCZYCH


Ubezpieczenie NNW uczniów na rok szkolny 2019/2020 - AVIVA
OWU Twoje Dziecko z karta IDD
NNW Aviva - ubezpieczenie
Zgoda na zastosowanie Szczególnych Warunków Ubezpieczenia
https://www.szkolnaagencja.pl/zarejestruj-dziecko/?szkola=AS1002


Rozkład jazdy autobusów na rok szkolny 2019/2020
obowiązujący od 03. 09. 2019 r.

Linia nr 1
Linia nr 2
Linia nr 3
Linia nr 4
Linia nr 5
Linia nr 7
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I ĆWICZENIOWYCH


Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 3 w Rogoźnie
Nr konta

06 8951 0009 3900 1209 2000 0010
Bookcrossing- "Uwolnij książkę"


Rodzice w szkole.
Co każdy rodzic powinien wiedzieć?KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2016-2021


REGULAMIN PLACU ZABAW

REGULAMIN PLACU ZABAWBezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieliNasza szkoła jest największą szkołą w gminie Rogoźno. W bieżącym roku uczy się w niej 712 uczniów w 32 oddziałach.
Chcemy, aby nasi uczniowie czuli się tu jak w domu, zgodnie z mottem, jakim się kierujemy:

"Szkoła to nasz drugi dom"


         Największy nacisk kładziemy na naukę języków obcych i na partnerstwo między uczniami, nauczycielami i rodzicami.
Oferujemy naszym uczniom zajęcia pozalekcyjne, dzięki którym mogą rozwijać swe zainteresowania:
 • kółko polonistyczne,
 • kółko historyczne,
 • kółko młodego szachisty,
 • kółko przyrodnicze,
 • kółko matematyczne,
 • kółko informatyczne,
 • kółko plastyczne,
 • kółko taneczno - gimnastyczne i fitness,
 • kółko teatralne,
 • kółko aktywności twórczej,
 • kółko języka angielskiego,
 • kółko języka niemieckiego,
 • Zajęcia socjoterapeutyczne MRR W. Sherborne
 • SKS,
 • zespół muzyczny,

           Uczniom o szczególnych uzdolnieniach proponujemy zajęcia dodatkowe.
  Uczniowie, mający trudności w nauce, nie zostają u nas bez pomocy. Im proponujemy: zespoły wyrównawcze, zajęcia logopedyczne, zajęcia gimnastyki korekcyjnej.
           Uczymy się języka niemieckiego lub angielskiego od klasy pierwszej, 2 godziny w tygodniu.
  Dysponujemy piękną stołówką, w której smaczne posiłki zjada ok. 200 osób. Dzieci dojeżdżające do naszej szkoły z okolicznych wsi czas przed rozpoczęciem lekcji lub po ich zakończeniu spędzają w świetlicy szkolnej. Stałą opiekę medyczną nad dziećmi sprawuje pielęgniarka szkolna.
           O jakości nauczania w naszej szkole ąwiadczą uzyskane certyfikaty:


  Zapraszamy do rogozińskiej "Trójki" oraz do częstego odwiedzania naszej szkolnej strony internetowej.