W dniu 27.01.1979 r. miało miejsce bardzo ważne wydarzenie w naszej historii.
Przy udziale dyrekcji szkoły, wielu nauczycieli, ówczesnych władz politycznych i kilkunastu powstańców wielkopolskich odbyło się spotkanie, które ostatecznie zadecydowało o przyjęciu imienia. Ustalono wtedy, że szkoła przyjmie imię Powstańców Wielkopolskich. Szkoła w trakcie budowy
         W dniu 22.09.1981 r. następuje techniczny odbiór nowej szkoły, a potem bardzo intensywne i trudne jej urządzanie. Do nowej szkoły wprowadzamy się 7.12.1981 r. jednak po kilku dniach mamy dłuższą wakacyjną przerwę - ok. 20 dni, związane to jest z wprowadzeniem stanu wojennego.
         Uroczyste otwarcie nowej szkoły ma miejsce w dniu 23.01.1982 r. Kolejne lata to dalszy dość gwałtowny rozwój organizacyjny placówki - przybywa uczniów, wzrasta liczba oddziałów i nauczycieli.         
W roku szkolnym 1983/84 mamy 662 uczniów, 27 oddziałów i przeszło 40 nauczycieli. Mimo, że szkoła jest nowa, że w dalszym ciągu zajmujemy parter ZSZ, że uczymy na ok. 1,6 zmiany zaczyna brakować izb lekcyjnych.
W związku z powyższym kosztem korytarzy szkolnych, szatni, pomieszczeń magazynowych, powstaje kilka dodatkowych izb lekcyjnych, które w niewielkim stopniu ale jednak pomagają w organizacji pracy szkoły. Uroczystość przekazania sztandaru
         Dzień 21.01.1984 r. to kolejne, bardzo ważne wydarzenie w naszej historii. Przy udziale władz administracyjnych i oświatowych naszego województwa i gminy, przy bardzo szerokim uczestnictwie rodziców i uczniów zostaje Szkole wręczony sztandar i przyjmujemy oficjalnie obecne imię - Powstańców Wielkopolskich.
Myślę, że ze względu na nasz lokalny, wielkopolski patriotyzm, umiłowanie wielu zasad i cech, które odziedziczyliśmy po naszych wielkopolskich przodkach, jesteśmy dumni z takiego właśnie imienia.
         Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego tj. 1984/85 następują zmiany w administracji oświatowej. Likwiduje się Zbiorcze Szkoły Gminne, funkcję administratora oświaty przejmują Inspektoraty Oświaty i Wychowania. Szkoła nasza ponownie wraca do poprzedniej nazwy tj. do Szkoły Podstawowej nr 3 i jest samodzielną jednostką podległą Inspektoratowi Oświaty i Wychowania w Rogoźnie.

<<Poprzednia     Strony: -1- -2- -3- -4-     Następna >>