Dyrektor szkoły
mgr Iwona Rzańska
         
         
         
wicedyrektor
mgr Małgorzata Bosiacka
 
wicedyrektor
mgr inż. Izabela Konewka
 
wicedyrektor
mgr Elżbieta Kowala