Dyrektor szkoły
mgr Iwona Rzańska
                      
wicedyrektor
mgr inż. Izabela Konewka
 
wicedyrektor
mgr Elżbieta Kowala