Klasa strażacka - (edukacja pożarnicza)Rozwijanie i zwijanie linii wężowych - zajmowanie stanowisk gaśniczych.
>>GALERIA <<

Budowa, przeznaczenie i właściwości bojowe sprzętu będącego na stanie jednostki PSP.
>>GALERIA <<

Łączność radiowa i alarmowanie.
>>GALERIA <<

,,Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa."
>>GALERIA <<

Wycieczka do Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach - marzec 2019r.
>>GALERIA <<

Spotkanie z przedstawicielami KW PSP Poznań. Targi edukacyjno - pożarnicze w Poznaniu.
>>GALERIA <<