Zahlen von 1 bis 12

Liczby od 1 do 12

Przeciągnij za pomocą myszki elementy z prawej strony i dopasuj je do liczb z lewej strony