Familie - dopasowanie nazw członków rodziny

Przeciągnij za pomocą myszki nazwy członków rodziny w języku polskim do odpowiednich nazw w języku niemieckim.