Familie - dopasowanie nazw członków rodziny

Rodzajnik określony

Przyporządkuj rodzajniki do nazw zwierząt