List Rzecznika Praw Dziecka




Uwaga! Nowe znaki drogowe przy Szkole Podstawowej nr 3 w Rogoźnie


Apelujemy do Wszystkich o ich przestrzeganie.
>>GALERIA<<



INFORMACJA O PODRĘCZNIKACH I ĆWICZENIACH DLA UCZNIÓW KLAS II-VI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015


INFORMACJA O PODRĘCZNIKACH, MATERIAŁACH EDUKACYJNYCH I ĆWICZENIOWYCH DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2014/2015


Informacja w sprawie socjalnego stypendium szkolnego


II NABÓR DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO


Informacja dotycząca wolnych miejsc w oddziałach przedszkolnych



Sześciolatek w szkole








ZDROWA TRÓJECZKA-BLOG


REGULAMIN PLACU ZABAW


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych i wychowawczych
w roku szkolnym 2013/2014


UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI I MŁODZIEŻY


WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2013/2014



Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka



Nasza szkoła jest najwiekszą szkołą w gminie Rogoźno. W bieżącym roku uczy się w niej 526 uczniów w 24 oddziałach.
Chcemy, aby nasi uczniowie czuli sie tu jak w domu, zgodnie z mottem, jakim się kierujemy:

"Szkoła to nasz drugi dom"


         Największy nacisk kładziemy na naukę języków obcych i na partnerstwo między uczniami, nauczycielami i rodzicami.
Oferujemy naszym uczniom zajęcia pozalekcyjne, dzięki którym mogą rozwijać swe zainteresowania:
 • kółko polonistyczne,
 • kółko historyczne,
 • kółko młodego ekologa,
 • kółko matematyczne,
 • kółko informatyczne,
 • kółko plastyczne,
 • kółko taneczne,
 • kółko teatralne,
 • kółko aktywności twórczej,
 • kółko miłośników języka angielskiego,
 • kółko miłośników języka niemieckiego,
 • Uczniowskie Kluby Sportowe "Trójka" i "Libero",
 • zespół muzyczny,
 • Klub Europejczyka.

           Uczniom o szczególnych uzdolnieniach proponujemy zajęcia dodatkowe.
  Uczniowie, mający trudności w nauce, nie zostają u nas bez pomocy. Im proponujemy: zespoły wyrównawcze, zajęcia logopedyczne, zajęcia gimnastyki korekcyjnej.
           Uczymy się języków obcych (niemiecki, angielski) od pierwszej klasy, 2 godziny w tygodniu. Od klasy czwartej uczymy się dodatkowo drugiego języka.
  Dysponujemy piekną stołówką, w której smaczne posiłki zjada ok. 200 osób. Dzieci dojeżdżające do naszej szkoły z okolicznych wsi czas przed rozpoczęciem lekcji lub po ich zakończeniu spędzają w świetlicy szkolnej. Stałą opiekę medyczną nad dziećmi sprawuje pielęgniarka szkolna.
           O jakości nauczania w naszej szkole świadczą uzyskane certyfikaty:








  Zapraszamy do rogozińskiej "Trójki" oraz do częstego odwiedzania naszej szkolnej strony internetowej.