ZEBRANIE RODZICÓW PRZYSZŁYCH KLAS PIERWSZYCH


WYGRAJMY WSPÓLNIE RODZINNY PLAC ZABAW W ROGOŹNIE!
Gmina Rogoźno bierze udział w konkursie „PODWÓRKO NIVEA”. 40 lokalizacji z całej Polski, które zdobędą największą ilość głosów wygra wspaniałe rodzinne miejsce zabaw, gdzie dzieci, rodzice i dziadkowie będą mogli wspólnie spędzić czas w aktywny sposób.

W naszej gminie został wytypowany teren przy ul. Różanej w Rogoźnie..

KAŻDEGO DNIA ODDAJ 1 GŁOS NA ROGOŹNO!
Głosowanie odbywać się będzie w dwóch turach, za poœrednictwem strony internetowej www.nivea.pl/podworko:

I etap – do końca kwietnia, II etap - do końca maja b.r.

Jak głosować?

1. Wejdź na stronę internetową www.nivea.pl/podworko.
2. Zachęć rodzinę i znajomych do codziennego, systematycznego głosowania.

ZARZĄDZENIE NR 4/2014/2015
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Rogoźnie
z dnia 11 września 2014 roku
w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć
dydaktycznych i wychowawczych w roku szkolnym 2014/2015


Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci 2014-2015

Tabela norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu

List Rzecznika Praw Dziecka
Uwaga! Nowe znaki drogowe przy Szkole Podstawowej nr 3 w Rogoźnie


Apelujemy do Wszystkich o ich przestrzeganie.
>>GALERIA<<INFORMACJA O PODRĘCZNIKACH I ĆWICZENIACH DLA UCZNIÓW KLAS II-VI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015


INFORMACJA O PODRĘCZNIKACH, MATERIAŁACH EDUKACYJNYCH I ĆWICZENIOWYCH DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2014/2015Sześciolatek w szkole
REGULAMIN PLACU ZABAWDziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw DzieckaNasza szkoła jest najwiekszą szkołą w gminie Rogoźno. W bieżącym roku uczy się w niej 526 uczniów w 24 oddziałach.
Chcemy, aby nasi uczniowie czuli sie tu jak w domu, zgodnie z mottem, jakim się kierujemy:

"Szkoła to nasz drugi dom"


         Największy nacisk kładziemy na naukę języków obcych i na partnerstwo między uczniami, nauczycielami i rodzicami.
Oferujemy naszym uczniom zajęcia pozalekcyjne, dzięki którym mogą rozwijać swe zainteresowania:
 • kółko polonistyczne,
 • kółko historyczne,
 • kółko młodego ekologa,
 • kółko matematyczne,
 • kółko informatyczne,
 • kółko plastyczne,
 • kółko taneczne,
 • kółko teatralne,
 • kółko aktywności twórczej,
 • kółko miłośników języka angielskiego,
 • kółko miłośników języka niemieckiego,
 • Uczniowskie Kluby Sportowe "Trójka" i "Libero",
 • zespół muzyczny,
 • Klub Europejczyka.

           Uczniom o szczególnych uzdolnieniach proponujemy zajęcia dodatkowe.
  Uczniowie, mający trudności w nauce, nie zostają u nas bez pomocy. Im proponujemy: zespoły wyrównawcze, zajęcia logopedyczne, zajęcia gimnastyki korekcyjnej.
           Uczymy się języków obcych (niemiecki, angielski) od pierwszej klasy, 2 godziny w tygodniu. Od klasy czwartej uczymy się dodatkowo drugiego języka.
  Dysponujemy piekną stołówką, w której smaczne posiłki zjada ok. 200 osób. Dzieci dojeżdżające do naszej szkoły z okolicznych wsi czas przed rozpoczęciem lekcji lub po ich zakończeniu spędzają w świetlicy szkolnej. Stałą opiekę medyczną nad dziećmi sprawuje pielęgniarka szkolna.
           O jakości nauczania w naszej szkole świadczą uzyskane certyfikaty:
  Zapraszamy do rogozińskiej "Trójki" oraz do częstego odwiedzania naszej szkolnej strony internetowej.