Szanowni Państwo,

Informuję, że Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie pozostaje w sporze zbiorowym z Oddziałem Związku Nauczycielstwa Polskiego w Rogoźnie oraz Organizacją Międzyzakładową Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania Komisja Zakładowa nr 156 w Rogoźnie. W związku z wysokim prawdopodobieństwem strajku bezterminowego nauczycieli naszej szkoły od dnia 8 kwietnia 2019r., informuję o możliwości zawieszenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych we wszystkich oddziałach. Zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej w budynku przy ul. Seminarialnej 16 zostaną zorganizowane dla grupy 25 dzieci tylko 8 i 9 kwietnia 2019r. od godz. 6.15 do godz. 16.00. W czasie egzaminów t.j. 10-12.04.2019r. i 15-17.04.2019r. dyrektor nie będzie miał możliwości zapewnienia opieki uczniom.

Zwracam się zatem do Państwa z prośbą o zapewnienie dzieciom opieki i zapoznanie się z zamieszczoną na stronie www.sp3.rogozno.pl informacją dla rodziców dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli, w których odbędzie się strajk. Informacja dotyczy usprawiedliwionej nieobecności rodzica w pracy z powodu zamknięcia przedszkola lub szkoły, za którą pracownik otrzymuje zasiłek opiekuńczy.

Informuję, że niezależnie od rozwoju sytuacji egzaminy gimnazjalne i egzaminy ósmoklasisty odbędą się w ustalonych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną terminach!!!

O wszelkich zmianach pracy szkoły wynikających z powyższej sytuacji będziecie Państwo na bieżąco informowani.

Bardzo przepraszam za utrudnienia.

Z wyrazami szacunku,
Iwona RzańskaINFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI,
W KTÓRYCH ODBĘDZIE SIĘ STRAJK DOTYCZĄCA USPRAWIEDLIWIONEJ NIEOBECNOŚCI
W PRACY, ZA KTÓRĄ PRACOWNIK OTRZYMUJE ZASIŁEK OPIEKUŃCZY.


DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH I WYCHOWAWCZYCH
ROK SZKOLNY 2018/2019


WYKAZ PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I ĆWICZENIOWYCH
ROK SZKOLNY 2018/2019Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 3 w Rogoźnie
Nr konta

06 8951 0009 3900 1209 2000 0010
Regulamin dowozu uczniów obowiązujący od 01.02.2018 r.

Rozkład jazdy na rok szkolny 2018/2019
obowiązujący od 03. 12. 2018 r.

Linia nr 1, 3, 4, 5, 7.
Linia nr 2
Linia nr 6Bookcrossing- "Uwolnij książkę"REGULAMIN PROJEKTU
"Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem"
- nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie Rogoźno


KOMUNIKAT


Rodzice w szkole.
Co każdy rodzic powinien wiedzieć?KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2016-2021Tabela norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu 2018-2019

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NNW PZU EDUKACJA 2018-2019

REGULAMIN PLACU ZABAWDziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw DzieckaNasza szkoła jest najwiekszą szkołą w gminie Rogoźno. W bieżącym roku uczy się w niej 756 uczniów w 34 oddziałach.
Chcemy, aby nasi uczniowie czuli sie tu jak w domu, zgodnie z mottem, jakim się kierujemy:

"Szkoła to nasz drugi dom"


         Największy nacisk kładziemy na naukę języków obcych i na partnerstwo między uczniami, nauczycielami i rodzicami.
Oferujemy naszym uczniom zajęcia pozalekcyjne, dzięki którym mogą rozwijać swe zainteresowania:
 • kółko polonistyczne,
 • kółko historyczne,
 • kółko młodego szachisty,
 • kółko przyrodnicze,
 • kółko matematyczne,
 • kółko informatyczne,
 • kółko plastyczne,
 • kółko taneczno - gimnastyczne i fitness,
 • kółko teatralne,
 • kółko aktywności twórczej,
 • kółko języka angielskiego,
 • kółko języka niemieckiego,
 • Zajęcia socjoterapeutyczne MRR W. Sherborne
 • SKS,
 • zespół muzyczny,

           Uczniom o szczególnych uzdolnieniach proponujemy zajęcia dodatkowe.
  Uczniowie, mający trudności w nauce, nie zostają u nas bez pomocy. Im proponujemy: zespoły wyrównawcze, zajęcia logopedyczne, zajęcia gimnastyki korekcyjnej.
           Uczymy się języka niemieckiego lub angielskiego od klasy pierwszej, 2 godziny w tygodniu.
  Dysponujemy piekną stołówką, w której smaczne posiłki zjada ok. 200 osób. Dzieci dojeżdżające do naszej szkoły z okolicznych wsi czas przed rozpoczęciem lekcji lub po ich zakończeniu spędzają w świetlicy szkolnej. Stałą opiekę medyczną nad dziećmi sprawuje pielęgniarka szkolna.
           O jakości nauczania w naszej szkole świadczą uzyskane certyfikaty:

  Zapraszamy do rogozińskiej "Trójki" oraz do częstego odwiedzania naszej szkolnej strony internetowej.